Cộng hoặc trừ thời gian

Cộng thời gian

Bạn có thể cộng và trừ thời gian trong Excel gần giống như bạn trừ các loại số khác. Ví dụ, bạn có thể làm điều này nếu bạn muốn biết việc hoàn tất các nhiệm vụ của một dự án mất bao lâu. Một ngoại lệ là Excel không hỗ trợ một số âm đã định dạng như thời gian.

Cộng thời gian

Cách tốt nhất để cộng thời gian là sử dụng nút Tự động Tính tổng trên tab Trang đầu. Bạn cũng có thể cộng một đơn vị thời gian, chẳng hạn như 1½ giờ, vào một thời điểm trong ngày, chẳng hạn như 10:00 sa, bằng hàm TIME. (3:33)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Trừ thời gian

Bạn có thể trừ thời gian trong Excel gần giống như bạn trừ các loại số khác. Để thực hiện điều này, bạn sử dụng công thức; không có nút Tự động Trừ. Giống như cộng thời gian, bạn có thể trừ đi một đơn vị thời gian, chẳng hạn như 1½ giờ, từ một thời điểm trong ngày, chẳng hạn như 10:00 sa, bằng hàm TIME. (4:06)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Một lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong bản tóm tắt khóa học này.

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×