Cộng hoặc trừ thời gian

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn cần phải thêm hai giá trị thời gian khác nhau để có được tổng cộng. Hoặc, bạn cần phải trừ một giá trị thời gian kia để có được tổng thời gian làm việc trên dự án.

Khi bạn sẽ thấy trong các phần dưới đây, Excel giúp dễ dàng cộng hoặc trừ thời gian.

Cộng thời gian

Giả sử bạn muốn biết sẽ mất bao nhiêu giờ và phút để hoàn thành hai nhiệm vụ. Bạn ước tính rằng nhiệm vụ thứ nhất sẽ mất 6 giờ 45 phút và nhiệm vụ thứ hai sẽ mất 9 giờ 30 phút.

Đây là một cách để thiết lập phần này các trang tính.

 1. Hãy nhập 6:45 trong ô B2và nhập 9: 30 trong ô B3.

 2. Trong ô B4, nhập = B2 + B3 và sau đó nhấn Enter.

  Thời gian cho hai nhiệm vụ sẽ được cộng

  Kết quả là 16:15 — 16 giờ 15 phút — cho các nhiệm vụ hoàn thành hai.

  Mẹo: Bạn cũng có thể thêm lập thời gian bằng cách dùng hàm tự động tính tổng để tính tổng các số. Chọn ô B4, sau đó trên trang đầu tab, chọn tự động tính tổng. Công thức sẽ trông như thế này: = SUM(B2:B3). Nhấn Enter để có kết quả giống, 16 giờ 15 phút.

Vâng, thật dễ dàng, nhưng có thêm một bước nếu số giờ của bạn cộng lại lớn hơn 24 giờ. Bạn cần áp dụng một định dạng đặc biệt cho kết quả của công thức này.

Để thêm nhiều hơn 24 giờ:

 1. Trong ô B2, nhập 12:45 và trong ô B3, nhập 15:30.

 2. Nhập =B2+B3 vào ô B4, sau đó nhấn Enter.

  Thời gian được cộng lại lớn hơn 24 giờ và cho ra kết quả không mong muốn là 4:15

  Kết quả là 4:15, không phải là những gì bạn có thể mong đợi. Đây là vì thời gian cho tác vụ 2 trong thời gian 24 giờ. 15:30 là giống như 3:30.

 3. Để hiển thị thời gian lớn hơn 24 giờ, chọn ô B4.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, chọn Định dạng, rồi chọn Định dạng Ô.

  Trên tab Trang đầu, nút Định dạng và nút Định dạng ô trên trình đơn

 5. Trong hộp Định dạng Ô, chọn Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

 6. Trong hộp loại , ở phía trên cùng của danh sách định dạng, hãy nhập [h]: mm; @ rồi chọn OK.

  Hãy lưu ý dấu hai chấm sau [h] và dấu chấm phẩy sau mm.

Kết quả sẽ là 28 giờ 15 phút. Lần sau khi bạn cần nó, định dạng này sẽ ở trong danh sách Loại.

Trừ thời gian

Đây là một ví dụ: giả sử bạn và bạn bè của bạn biết thời gian của bạn bắt đầu và kết thúc tại một dự án, và muốn biết thời gian bạn dùng trong tổng cộng.

Hãy làm theo các bước này để có được thời gian trôi qua — đó là sự khác biệt giữa hai lần.

 1. Trong ô B2, hãy nhập thời gian bắt đầu và bao gồm "một" cho sa hoặc "p" cho ch. Sau đó nhấn Enter.

 2. Trong ô C2, nhập thời gian kết thúc, bao gồm "một" hoặc "p" phù hợp, sau đó nhấn Enter.

 3. Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc khác cho các bạn của bạn, Joy và Leslie.

 4. Trong ô D2, trừ thời gian kết thúc từ thời gian bắt đầu bằng cách nhập công thức = C2 B2, sau đó nhấn Enter.

  Thời gian này được trừ đi thời gian kia để có được khoảng thời gian trôi qua

 5. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

 6. Trong danh sách Loại, bấm h:mm (cho giờ và phút), rồi bấm OK.

  Bây giờ chúng ta thấy rằng Richard đã làm việc trong 3 giờ 45 phút.

  Khoảng thời gian trôi qua được liệt kê trong cột D

 7. Để có được kết quả cho Joy và Leslie, hãy sao chép công thức bằng cách chọn ô D2 và kéo đến ô D4.

  Định dạng trong ô D2 sẽ được sao chép cùng với công thức.

Trừ khoảng thời gian lớn hơn 24 giờ:

Đó là cần thiết để tạo công thức trừ sự khác biệt giữa hai lần đó tổng cộng hơn 24 giờ.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Tham chiếu đến ví dụ trên, chọn ô B1, rồi kéo đến ô B2 để bạn có thể áp dụng định dạng cho cả hai ô cùng lúc.

 2. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

 3. Trong hộp Loại, ở trên cùng của danh sách các định dạng, nhập d/m/yyyy h:mm SA/CH.

  Lưu ý khoảng trống ở cuối yyyy và ở cuối mm.

  Định dạng mới sẽ sẵn có khi bạn cần nó trong danh sách Loại.

 4. Trong ô B1, nhập ngày bắt đầu, bao gồm cả tháng/ngày/năm và thời gian dùng "một" hoặc "p" cho sa và PM.

  Khoảng thời gian trôi qua lớn hơn 24 giờ

 5. Trong ô B2, thực hiện tương tự cho ngày kết thúc.

 6. Trong ô B3, nhập công thức =(B2-B1)*24.

Kết quả là 31,5 giờ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×