Cộng hoặc trừ ngày tháng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn điều chỉnh lịch trình của một dự án bằng cách cộng thêm hai tuần nữa để xem ngày hoàn thành mới sẽ là khi nào hoặc bạn muốn xác định xem thời gian hoàn thành một hoạt động đơn lẻ trong một danh sách tác vụ của dự án sẽ là bao lâu. Bạn có thể cộng thêm hoặc trừ bớt một số ngày từ một ngày cụ thể bằng cách sử dụng một công thức đơn giản hoặc bạn có thể dùng các hàm trong trang tính được thiết kế để hoạt động cụ thể với các ngày trong Excel.

Cộng hoặc trừ ngày từ một ngày

Giả sử một hóa đơn của bạn là đến hạn trên Thứ sáu thứ hai của mỗi tháng. Bạn muốn chuyển tiền để kiểm tra tài khoản của bạn để những quỹ đến 15 lịch ngày trước đó, vì vậy bạn sẽ trừ 15 ngày từ ngày đến hạn. Trong ví dụ sau đây, bạn sẽ thấy làm thế nào để thêm và trừ ngày tháng bằng cách nhập số dương hoặc âm. 

Cộng hoặc trừ ngày từ một ngày với = A2 + B2, trong đó A2 là ngày và B2 là số ngày để cộng hoặc trừ.

 1. Nhập ngày đến hạn của bạn trong cột A.

 2. Nhập số ngày để cộng hoặc trừ trong cột B. Bạn có thể nhập một số âm để trừ các ngày từ ngày bắt đầu của bạn, và một số dương để thêm vào ngày của bạn.

 3. Trong ô C2, nhập = A2 + B2, và sao chép xuống nếu cần.

Thêm hoặc trừ các tháng từ một ngày cụ thể với hàm EDATE

Bạn có thể dùng hàm EDATE để cộng hoặc trừ các tháng từ một ngày một cách nhanh.

Hàm EDATE hàm yêu cầu hai đối số: ngày bắt đầu và một số tháng mà bạn muốn cộng hoặc trừ. Để trừ các tháng, hãy nhập một số âm là đối số thứ hai. Ví dụ, =EDATE("9/15/19",-5) trả về 4/15/19.

Dùng hàm EDATE để cộng hoặc trừ các tháng từ một ngày. Trong trường hợp này, =EDATE(A2,B2) nơi A2 là ngày và B2 có một số tháng để cộng hoặc trừ.

 1. Ví dụ này, bạn có thể nhập ngày bắt đầu của bạn trong cột A.

 2. Nhập một số tháng để cộng hoặc trừ trong cột B. Để cho biết nếu một tháng nên thể trừ giá, bạn có thể nhập một dấu trừ (-) trước khi số (ví dụ: -1).

 3. Nhập =EDATE(A2,B2) trong ô C2, và sao chép xuống nếu cần.

  Lưu ý: 

  • Tùy thuộc vào định dạng các ô có chứa công thức mà bạn đã nhập, Excel có thể hiển thị kết quả dưới dạng số sê-ri. Ví dụ, 8-tháng 2-2019 có thể được hiển thị là 43504.

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 có số sê-ri là 1 và ngày 1 tháng 1 năm 2010 có số sê-ri là 40179 vì nó là 40.178 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

  • Nếu kết quả của bạn xuất hiện dưới dạng số sê-ri, hãy chọn các ô trong câu hỏi và tiếp tục các bước sau đây:

   • Nhấn Ctrl + 1 để khởi động hộp thoại Định dạng ô , bấm tab số .

   • Bên dưới thể loại, bấm ngày, hãy chọn định dạng bạn muốn và sau đó bấm OK. Giá trị trong mỗi ô sẽ xuất hiện dưới dạng ngày thay vì dạng số sê-ri.

Thêm hoặc trừ các năm từ một ngày

Trong ví dụ này, chúng tôi đang cộng và trừ các năm từ một ngày bắt đầu với công thức sau đây:

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))

Thêm hoặc trừ các năm từ một ngày bắt đầu với =DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))

Cách thức hoạt động:

 • Hàm YEAR trông vào ngày trong ô A2, và trả về 2019. Nó rồi cộng 3 năm từ ô B2, dẫn đến kết quả 2022.

 • Các hàm thángngày chỉ trả về giá trị gốc từ ô A2, nhưng hàm DATE yêu cầu họ.

 • Cuối cùng, hàm DATE rồi kết hợp các ba giá trị vào một ngày là 3 năm trong tương lai — 22/02/08.

Cộng hoặc trừ tổ hợp ngày, tháng và năm để/từ một ngày

Trong ví dụ này, chúng tôi đang cộng và trừ các năm, tháng và ngày từ ngày bắt đầu với công thức sau đây:

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2)+C2,DAY(A2)+D2)

Sử dụng hàm DATE để cộng hoặc trừ năm, tháng, hoặc ngày đến/từ một ngày.

Cách thức hoạt động:

 • Hàm YEAR trông vào ngày trong ô A2, và trả về 2019. Nó rồi cộng 1 năm từ ô B2, dẫn đến kết quả 2020.

 • Hàm MONTH trả về 6, sau đó cộng 7 để nó từ ô C2. Điều này sẽ thú vị, vì 6 + 7 = 13, là 1 năm và tháng 1. Trong trường hợp này, công thức sẽ nhận ra mà và tự động thêm năm khác vào kết quả, chạm nó từ 2020 2021.

 • Hàm DAY trả về 8, rồi thêm 15 vào đó. Điều này sẽ hoạt động tương tự vào phần tháng của công thức nếu bạn di chuyển qua số ngày trong tháng đã cho.

 • Hàm DATE rồi kết hợp các ba giá trị vào một ngày tháng 1 năm, 7 tháng, và 15 ngày trong tương lai — 23-01-21.

Sau đây là một vài cách dùng một công thức hoặc các hàm của trang tính bao gồm ngày tháng để thực hiện những việc như tìm hiểu tác động đối với lịch trình dự án nếu bạn thêm vào hai tuần, hoặc thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ.

Giả sử tài khoản của bạn có chu kỳ hóa đơn là 30 ngày, nhưng bạn muốn có ngân quỹ trong tài khoản 15 ngày trước ngày lập hóa đơn vào tháng Ba năm 2013. Bạn sẽ thực hiện điều này bằng cách dùng một công thức hoặc một hàm để tính toán ngày tháng.

 1. Trong ô A1, nhập 08/02/13.

 2. Trong ô B1, nhập =A1-15.

 3. Trong ô C1, nhập =A1+30.

 4. Trong ô D1, nhập =C1-15.

  tính ngày

Thêm tháng vào ngày

Chúng ta sẽ dùng hàm EDATE và bạn sẽ cần ngày bắt đầu và số tháng mà bạn muốn thêm vào. Đây là cách để thêm 16 tháng vào 24/10/13:

dùng công thức EDATE để thêm tháng vào ngày

 1. Trong ô A1, nhập 24/10/13.

 2. Trong ô B1, nhập =EDATE(A1;16).

 3. Để định dạng kết quả của bạn thành dạng ngày, chọn ô B1. Bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng Số, > Ngày dạng Ngắn.

Trừ các tháng từ một ngày

Chúng ta vẫn dùng hàm EDATE để trừ các tháng từ một ngày.

Nhập một ngày vào Ô A1, rồi trong ô B1, nhập công thức =EDATE(15/04/2013;-5).

Trừ các tháng từ một ngày

Ở đây, chúng ta định rõ giá trị của ngày bắt đầu bằng cách nhập một ngày được đặt trong dấu ngoặc kép.

Bạn cũng có thể tham chiếu đến một ô chứa giá trị ngày hoặc dùng công thức =EDATE(A1;-5)để có cùng kết quả.

Các ví dụ khác

Cộng hoặc trừ các năm từ một ngày

Các ví dụ về cộng và trừ các ngày

ngày bắt đầu

Năm đã cộng hoặc trừ giá

Công thức

Kết quả

24/10/2013

3 (cộng 3 năm)

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))

24/10/2016

24/10/2013

-5 (trừ 5 năm)

=DATE(YEAR(A4)+B4,MONTH(A4),DAY(A4))

24/10/2008

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×