Cộng hoặc trừ ngày tháng

Giả sử bạn muốn điều chỉnh lịch trình của một dự án bằng cách cộng thêm hai tuần nữa để xem ngày hoàn thành mới sẽ là khi nào hoặc bạn muốn xác định xem thời gian hoàn thành một hoạt động đơn lẻ trong một danh sách tác vụ của dự án sẽ là bao lâu. Bạn có thể cộng thêm hoặc trừ bớt một số ngày từ một ngày cụ thể bằng cách sử dụng một công thức đơn giản hoặc bạn có thể dùng các hàm trong trang tính được thiết kế để hoạt động cụ thể với các ngày trong Excel.

Trong bài viết này

Cộng hoặc trừ các ngày từ một ngày cụ thể

Cộng hoặc trừ các tháng từ một ngày cụ thể

Cộng hoặc trừ các năm từ một ngày cụ thể

Cộng một tổ hợp ngày, tháng và năm vào một ngày cụ thể

Cộng hoặc trừ các ngày từ một ngày cụ thể

Giả sử số dư tài khoản của bạn đến hạn vào ngày 8 tháng 2 năm 2010. Bạn muốn chuyển tiền vào tài khoản séc để số tiền này sẽ nhận được trước ngày đó 15 ngày. Ngoài ra, bạn cũng biết rằng tài khoản của bạn có chu kỳ hóa đơn 30 ngày và bạn muốn xác định khi nào nên chuyển tiền cho hóa đơn tháng 3 năm 2010 để khoản tiền này sẵn có trước ngày đó 15 ngày.

 1. Trong ô A1, nhập 08/02/10.

 2. Trong ô B1, nhập =A1-15.

 3. Trong ô C1, nhập =A1+30.

 4. Trong ô D1, nhập =C1-15.

Các ô A1 và C1 sẽ hiển thị ngày đến hạn (08/02/10 và 10/03/10) đối với số dư tài khoản Tháng 2 và Tháng 3, ô B1 và D1 hiện các ngày (24/01/10 và 23/02/10) mà bạn nên chuyển tiền cho những ngày đến hạn đó.

Cộng hoặc trừ các tháng từ một ngày cụ thể

Bạn có thể dùng hàm EDATE để cộng hoặc trừ nhanh một số tháng cụ thể vào một ngày hoặc cho một ngày.

Hàm EDATE yêu cầu hai giá trị (còn được gọi là đối số): ngày bắt đầu và số tháng mà bạn muốn cộng hoặc trừ. Để trừ đi một số tháng, hãy nhập một số âm làm đối số thứ hai (ví dụ, =EDATE("15/02/10",-5). Công thức này sẽ cho kết quả là ngày 15/09/09.

Bạn có thể chỉ rõ giá trị của ngày bắt đầu bằng cách tham chiếu đến một ô có chứa một giá trị ngày hoặc nhập ngày đặt trong dấu ngoặc kép, chẳng hạn như "15/02/10".

Ví dụ, giả sử bạn muốn cộng 16 tháng vào ngày 16 tháng 10 năm 2009.

 1. Trong ô A5, nhập 16/10/09.

 2. Trong ô B5, nhập =EDATE(A5,16).

  Hàm này sử dụng giá trị trong ô A5 làm ngày.

 3. Trong ô C5, nhập =EDATE("16/10/09",16).

  Trong trường hợp này, hàm sử dụng một giá trị ngày mà bạn nhập trực tiếp, "16/10/09."

  Các ô B5 và C5 phải cùng hiển thị ngày 16/02/11.

  Lưu ý: Tùy theo định dạng của các ô có chứa công thức mà bạn nhập vào, Excel có thể hiển thị kết quả dưới dạng số sê-ri; trong trường hợp này, 16/02/11 có thể được hiển thị là 40590.

  Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 có số sê-ri là 1 và ngày 1 tháng 1 năm 2010 có số sê-ri là 40179 vì nó là 40.178 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

 4. Nếu kết quả của bạn xuất hiện ở dạng số sê-ri, hãy chọn các ô B5 và C5 và tiếp tục các bước sau đây.

 5. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm Định dạng, sau đó bấm Định dạng Ô.

 6. Trong hộp thoại Định dạng Ô, hãy bấm tab Số.

 7. Trong Thể loại, bấm Ngày, sau đó bấm OK. Giá trị trong mỗi ô sẽ xuất hiện dưới dạng ngày thay vì dạng số sê-ri.

Cộng hoặc trừ các năm từ một ngày cụ thể

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

 • Chọn ví dụ trong bài viết này. Nếu bạn đang sao chép ví dụ trong Excel Web App, hãy sao chép và dán một ô mỗi lần. Lưu ý Không chọn đầu đề của hàng hay cột.

  chọn một ví dụ từ trợ giúp trong Excel 2013 cho Windows

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 • Nhấn CTRL+C.

 • Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 • Trong trang tính, hãy chọn ô A1, rồi nhấn CTRL+V. Nếu bạn đang làm việc trong Excel Web App, hãy lặp lại thao tác sao chép và dán cho từng ô trong ví dụ.

 • Lưu ý Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.

 • Để chuyển tiếp giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, hãy nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, hãy bấm nút Hiện Công thức.

 • Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Ngày

Số năm cần cộng (hoặc trừ)

09/06/2009

3

02/09/2009

-5

10/12/2010

25

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))

Cộng 3 năm vào 09/06/09 (09/06/12)

=DATE(YEAR(A3)+B3,MONTH(A3),DAY(A3))

Trừ 5 năm khỏi 02/09/2009 (02/09/2004)

=DATE(YEAR(A4)+B4,MONTH(A4),DAY(A4))

Cộng 25 năm vào 10/12/2010 (10/12/2035)

Cách hoạt động của công thức

Ở mỗi công thức trong ba công thức này, một số năm nhất định từ cột B sẽ được cộng vào giá trị năm được lấy từ ngày trong cột A.

Ví dụ, trong ô A6, hàm YEAR được dùng cho ngày trong ô A2 (09/06/2009) và trả về kết quả năm là 2009. Sau đó công thức này cộng 3 (giá trị trong ô B2) vào giá trị năm, trả về kết quả là 2012. Trong cùng công thức đó, hàm MONTH trả về giá trị 6 và hàm DAY trả về giá trị 9. Sau đó, hàm DATE sẽ kết hợp ba giá trị này thành một ngày trong tương lai sau ba năm nữa — 09/06/2012.

Bạn có thể dùng công thức tương tự để cộng các tháng vào một ngày. Ví dụ, với dữ liệu trong ví dụ trước, bạn có thể cộng 9 tháng vào ngày 09/06/2009 bằng công thức: =DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+9,DAY(A2)). Công thức này sẽ trả về kết quả là ngày 09/03/2010.

Cộng một tổ hợp ngày, tháng và năm vào một ngày cụ thể

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

 • Chọn ví dụ trong bài viết này. Nếu bạn đang sao chép ví dụ trong Excel Web App, hãy sao chép và dán một ô mỗi lần. Lưu ý Không chọn đầu đề của hàng hay cột.

  chọn một ví dụ từ trợ giúp trong Excel 2013 cho Windows

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 • Nhấn CTRL+C.

 • Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 • Trong trang tính, hãy chọn ô A1, rồi nhấn CTRL+V. Nếu bạn đang làm việc trong Excel Web App, hãy lặp lại thao tác sao chép và dán cho từng ô trong ví dụ.

 • Lưu ý Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.

 • Để chuyển tiếp giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, hãy nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, hãy bấm nút Hiện Công thức.

 • Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1

2

3


4


5

A

B

Ngày

09/06/2009

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATE(YEAR(A2)+3,MONTH(A2)+1,DAY(A2)+5)

Cộng 3 năm, 1 tháng và 5 ngày vào 09/06/2009 (14/07/2012)

=DATE(YEAR(A2)+1,MONTH(A2)+7,DAY(A2)+5)

Cộng 1 năm, 7 tháng và 5 ngày vào 09/06/2009 (14/01/2011)

Các công thức trong ví dụ trên có các đối số sau đây (đối số là một giá trị được cung cấp cho một hàm).

Công thức để cộng ngày

Công thức để cộng ngày

Ảnh nút start_date: Ngày hoặc tham chiếu đến ô có chứa ngày.

Khung chú thích 2 add_year: Số năm cần cộng thêm.

Ảnh nút add_month: Số tháng cần cộng thêm.

Khung chú thích 4 add_day: Số ngày cần cộng thêm.

Cách hoạt động của công thức

Trong mỗi công thức, một số năm, tháng và ngày đã xác định sẽ được cộng vào ngày trong ô A2.

Ví dụ: trong ô A5 (công thức thứ hai), hàm YEAR được sử dụng trên ngày trong ô A2 (09/06/2009) và trả về 2009 là năm. Sau đó, công thức cộng 1 vào giá trị năm, trả về 2010. Hàm MONTH trả về giá trị 6 và cộng 7 tháng vào giá trị đó. Vì tổng 6 tháng cộng 7 tháng bằng 13 tháng nên hàm DATE cộng 1 năm vào giá trị năm, trả về 2011. Sau đó, hàm DATE trừ đi 12 từ giá trị tháng, trả về giá trị 1 cho tháng. Hàm DAY trả về giá trị 9 và cộng 5 ngày vào giá trị đó, trả về 14. Cuối cùng, hàm DATE kết hợp ba giá trị này (2011, 1 và 14) vào một ngày nghĩa là một năm, bảy tháng và 5 ngày trong tương lai — 14/01/2011.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×