Cộng hoặc trừ ngày tháng

Sau đây là một vài cách dùng một công thức hoặc các hàm của trang tính bao gồm ngày tháng để thực hiện những việc như tìm hiểu tác động đối với lịch trình dự án nếu bạn thêm vào hai tuần, hoặc thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ.

Giả sử tài khoản của bạn có chu kỳ hóa đơn là 30 ngày, nhưng bạn muốn có ngân quỹ trong tài khoản 15 ngày trước ngày lập hóa đơn vào tháng Ba năm 2013. Bạn sẽ thực hiện điều này bằng cách dùng một công thức hoặc một hàm để tính toán ngày tháng.

  1. Trong ô A1, nhập 08/02/13.

  2. Trong ô B1, nhập =A1-15.

  3. Trong ô C1, nhập =A1+30.

  4. Trong ô D1, nhập =C1-15.

    tính ngày

Thêm tháng vào ngày

Chúng ta sẽ dùng hàm EDATE và bạn sẽ cần ngày bắt đầu và số tháng mà bạn muốn thêm vào. Đây là cách để thêm 16 tháng vào 24/10/13:

dùng công thức EDATE để thêm tháng vào ngày

  1. Trong ô A1, nhập 24/10/13.

  2. Trong ô B1, nhập =EDATE(A1;16).

  3. Để định dạng kết quả của bạn thành dạng ngày, chọn ô B1. Bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng Số, > Ngày dạng Ngắn.

Trừ các tháng từ một ngày

Chúng ta vẫn dùng hàm EDATE để trừ các tháng từ một ngày.

Nhập một ngày vào Ô A1, rồi trong ô B1, nhập công thức =EDATE(15/04/2013;-5).

Trừ các tháng từ một ngày

Ở đây, chúng ta định rõ giá trị của ngày bắt đầu bằng cách nhập một ngày được đặt trong dấu ngoặc kép.

Bạn cũng có thể tham chiếu đến một ô chứa giá trị ngày hoặc dùng công thức =EDATE(A1;-5)để có cùng kết quả.

Các ví dụ khác

Cộng hoặc trừ các năm từ một ngày

Các ví dụ về cộng và trừ các ngày

Ngày bắt đầu

Các năm đã cộng hoặc đã trừ

Công thức

Kết quả

24/10/2013

3 (cộng 3 năm)

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))

24/10/2016

24/10/2013

-5 (trừ 5 năm)

=DATE(YEAR(A4)+B4,MONTH(A4),DAY(A4))

24/10/2008

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×