Cố định ngăn để khóa các hàng và cột

Cố định ngăn để khóa các hàng và cột

Để duy trì hiển thị một khu vực của trang tính trong khi bạn cuộn tới một khu vực khác của trang tính, hãy đi đến tab Xem, nơi bạn có thể Cố định Ngăn để khóa vị trí các hàng và cột cụ thể hoặc bạn có thể Tách ngăn để tạo các cửa sổ riêng của cùng một trang tính.

Cố định ngăn và tách ngăn

Khi bạn cố định ngăn, Microsoft Excel sẽ duy trì hiển thị các hàng hoặc cột cụ thể khi bạn cuộn trong trang tính. Ví dụ: nếu hàng đầu tiên trong bảng tính của bạn chứa tiêu đề thì bạn có thể cố định hàng đó để đảm bảo rằng các tiêu đề cột vẫn hiển thị khi bạn cuộn xuống trong bảng tính.

Cố định ngăn

Đường thẳng đậm bên dưới hàng 1 cho thấy hàng này được cố định để giữ các tiêu đề cột ở nguyên vị trí khi bạn cuộn.

Tách ngăn là sự biến đổi của cố định ngăn, khi bạn tách ngăn, Excel sẽ tạo hai hoặc bốn khu vực trang tính riêng biệt để bạn có thể cuộn trong đó, trong khi các hàng hoặc cột trong khu vực không được cuộn vẫn hiển thị.

Tách ngăn trong sổ làm việc Excel

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tách ngăn để khóa các hàng hoặc cột trong các khu vực trang tính riêng biệt.

Lưu ý: Bạn không thể cố định ngăn và tách ngăn cùng lúc. Bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai tính năng.

Cố định hàng hoặc cột

Trước khi bạn chọn cố định các hàng hoặc cột trong một trang tính, điều quan trọng là phải cân nhắc các vấn đề sau:

 • Bạn chỉ có thể cố định các hàng ở trên cùng và các cột ở bên trái của trang tính. Bạn không thể cố định các hàng và cột ở giữa trang tính.

 • Lệnh Cố định Ngăn không sẵn dùng khi bạn đang ở trong chế độ sửa ô (nghĩa là bạn đang nhập một công thức hoặc dữ liệu vào ô) hoặc khi một trang tính được bảo vệ. Để hủy chế độ sửa ô, hãy nhấn Enter hoặc Esc.

Bạn có thể chọn cố định chỉ hàng trên cùng của trang tính, chỉ cột bên trái của trang tính hoặc đồng thời nhiều hàng và cột. Ví dụ: nếu bạn cố định hàng 1, rồi sau đó quyết định cố định cột A, hàng 1 sẽ không còn được cố định nữa. Nếu bạn muốn cố định cả hàng và cột, bạn cần phải cố định chúng cùng lúc.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để khóa một hàng duy nhất, hãy chọn tab Xem, rồi bấm vào Cố định Hàng Trên cùng.

  • Để khóa một cột duy nhất, hãy chọn tab Xem, rồi bấm vào Cố định Cột Đầu tiên.

  • Để khóa nhiều hàng hoặc cột hay khóa cả hàng và cột cùng lúc, hãy chọn tab Xem, rồi bấm vào Cố định Ngăn. Bạn sẽ cần đặt con trỏ ở bên dưới (các) hàng bạn muốn cố định và ở bên phải bất kỳ (các) cột nào bạn muốn cố định.

  • Để khóa nhiều hàng (bắt đầu từ hàng 1), hãy chọn hàng ở dưới hàng cuối cùng mà bạn muốn cố định, chọn tab Xem, rồi bấm vào Cố định Ngăn.

  • Để khóa nhiều cột, hãy chọn cột ở bên phải cột cuối cùng mà bạn muốn cố định, chọn tab Xem, rồi bấm vào Cố định Ngăn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Dạng xem, có khả năng bạn đang dùng Excel Starter. Để tìm hiểu thêm về các tính năng không được hỗ trợ trong phiên bản đó, hãy xem Các tính năng của Excel không được hỗ trợ đầy đủ trong Excel Starter.

Cố định hàng trên cùng và cột đầu tiên cùng lúc

Để cố định hàng trên cùng và cột đầu tiên cùng lúc, hãy bấm vào tab Xem > Cố định Ngăn > Cố định Ngăn.

Cố định hàng trên cùng và cột đầu tiên

Cố định hàng trên cùng

Cố định hàng trên cùng

Lưu ý rằng viền bên dưới hàng 1 sẽ hơi tối hơn so với các viền khác, điều đó có nghĩa là hàng phía trên nó đã được cố định.

Hàng đầu tiên sẽ bị khóa khi bạn bấm vào Cố định Hàng Trên cùng

Cố định cột đầu tiên

Nếu thay vào đó bạn muốn cố định cột ngoài cùng bên trái, hãy bấm vào tab Xem > Cố định Ngăn > Cố định Cột Đầu tiên.

Cố định cột đầu tiên

Bây giờ, đường kẻ bên phải của cột A sẽ hơi tối hơn so với các đường kẻ khác, điều đó có nghĩa là cột bên trái nó đã được cố định.

Cột đầu tiên sẽ bị khóa khi bạn bấm vào Cố định Cột Đầu tiên

Bỏ cố định các hàng hoặc cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Cố định ngăn để khóa hàng hoặc cột đầu tiên trong Excel 2016 for Mac

Tách ngăn để khóa các hàng hoặc cột tại những khu vực riêng biệt của trang tính

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt trong Excel for Windows

Các phím tắt trong Excel for Mac

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×