Cập Nhật thiết kế biểu mẫu trong một công cụ danh sách tùy chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn Cập Nhật thiết kế biểu mẫu trong một công cụ danh sách tùy chỉnh trong Microsoft Office InfoPath, và sau đó sau khi bạn nhập lại chúng.

 1. Trong công cụ danh sách, hãy nhập trình thiết kế.

 2. Bấm vào mẫu biểu mẫu mà bạn muốn Cập Nhật.

 3. Trên trang đầu tab, hãy bấm sửa.

  Một thông báo cảnh báo InfoPath sẽ hiển thị cho bạn tạo mẫu đã được phát hành đến một vị trí và lưu hoặc di chuyển đến vị trí khác. Bấm OK để xóa thư và mở mẫu biểu mẫu trong Microsoft Office InfoPath Designer.

 4. Thực hiện tất cả thay đổi thiết kế mà bạn muốn, và sau đó lưu tệp giải pháp mẫu biểu mẫu.

  Thông thường, bạn sẽ lưu mẫu biểu mẫu của nó như ban đầu lưu vị trí, ghi đè mẫu tệp gốc của biểu mẫu.

 5. Trở về trình thiết kế trong công cụ danh sách.

 6. Trên trang đầu tab, hãy bấm Biểu mẫu nhập lại.

 7. Duyệt đến tệp mẫu biểu mẫu bạn Cập Nhật và lưu, và bấm mở.

  Hộp thoại Thay đổi trường liệt kê các thay đổi thiết kế mẫu biểu mẫu, chẳng hạn như trường thêm hoặc xóa. Nó luôn cảnh báo bạn về khả năng mất dữ liệu nếu thay đổi của bạn bao gồm xóa bỏ trường.

 8. Nếu bạn đã hài lòng với những thay đổi trường, hãy bấm Continue.

  Biểu mẫu là đã nhập lại vào danh sách công cụ thiết kế.

  Nếu bạn bấm hủy trong hộp thoại Trường thay đổi , mẫu biểu mẫu không được nhập lại, và bạn quay lại trình thiết kế danh sách.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×