Cập nhật số điện thoại và địa chỉ email quản trị của bạn trong Office 365

Bài viết này giải thích cách bạn với tư cách người quản trị có thể thay đổi địa chỉ email và điện thoại doanh nghiệp của mình trong Office 365.

Nếu bạn đang tìm cách thay đổi thông tin hồ sơ cho công ty bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ công ty, số điện thoại công ty và thông tin liên hệ kỹ thuật, xem mục Thay đổi địa chỉ, email liên hệ kỹ thuật và thông tin khác cho tổ chức của bạn.

Để cập nhật tên, số điện thoại và địa chỉ email

Sử dụng trang Thông tin cá nhân để thay đổi tên, số điện thoại di động và địa chỉ email thay thế. Địa chỉ email thay thế được sử dụng cho các thông báo quan trọng, như đặt lại mật khẩu cho người quản trị Office 365 (chứ không phải mật khẩu cho người quản trị máy tính của bạn).

  1. Duyệt đến trung tâm quản trị Office 365.

  2. Bấm vào Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây >Thiết đặt Office 365 > Thông tin cá nhân.

    Cập nhật thông tin cá nhân quản trị của bạn
  3. Ở mục chi tiết liên hệ, cập nhật điện thoại, địa chỉ email chính và địa chỉ email thay thế của bạn. Đảm bảo rằng bạn sử dụng địa chỉ khác với địa chỉ email Office 365 của bạn cho địa chỉ email thay thế.

    Sử dụng chi tiết liên hệ để cập nhật thông tin quản trị

    Quan trọng: Bạn sẽ cần tới địa chỉ email thay thế và số điện thoại di động để đặt lại mật khẩu cho người quản trị Office 365 (chứ không phải mật khẩu cho người quản trị máy tính của bạn).

Để biết câu trả lời đối với các câu hỏi về thanh toán, hãy xem mục:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×