Biểu đồ

Cập nhật dữ liệu trong biểu đồ sẵn có

Cập nhật dữ liệu trong một biểu đồ hiện có

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể phải thay đổi dữ liệu nguồn của nó trên trang tính. Để kết hợp các thay đổi trong biểu đồ, Microsoft Excel cung cấp các cách khác nhau để cập nhật biểu đồ. Bạn có thể ngay lập tức cập nhật biểu đồ với giá trị đã thay đổi, hoặc bạn có thể tự động thay đổi cơ sở dữ liệu nguồn. Bạn cũng có thể cập nhật biểu đồ bằng cách thêm, thay đổi hoặc loại bỏ dữ liệu.

Thay đổi cơ sở dữ liệu biểu đồ dựa trên

Khi bạn cập nhật dữ liệu cơ bản của biểu đồ, biểu đồ dữ liệu và hình thức cũng thay đổi. Mở rộng của các thay đổi tùy thuộc vào cách bạn xác định nguồn dữ liệu của biểu đồ. Trong Excel, bạn có thể tự động Cập Nhật thay đổi trang tính giá trị trong biểu đồ, hoặc bạn có thể sử dụng các cách để tự động thay đổi nguồn dữ liệu bên dưới biểu đồ.

Tự động cập nhật trang tính đã thay đổi giá trị trong một biểu đồ hiện có

Các giá trị trong biểu đồ được nối kết với dữ liệu trang tính mà các biểu đồ được tạo ra. Với tính toán tùy chọn thiết đặt để tự động (trong Excel, hãy bấm tab tệp > tùy chọn > tab công thức , nút Tùy chọn tính toán ), thay đổi bạn thực hiện với dữ liệu trang tính tự động xuất hiện trong biểu đồ.

Lưu ý: Trong Excel 2007, hãy bấm nút Microsoft Office Ảnh nút > Tùy chọn Excel> công thức > tính toán > Tùy chọn tính toán.

 1. Mở trang tính chứa dữ liệu được vẽ trong biểu đồ.

 2. Trong ô có chứa giá trị mà bạn muốn thay đổi, hãy nhập một giá trị mới.

 3. Nhấn ENTER.

Tự động thay đổi nguồn dữ liệu bên dưới biểu đồ hiện có

Nếu bạn muốn nguồn dữ liệu của biểu đồ để linh hoạt phóng to, có hai cách tiếp cận bạn có thể thực hiện. Bạn có thể tạo một biểu đồ theo dữ liệu trong bảng Excel, hoặc bạn có thể dựa trên một tên đã xác định.

Tạo biểu đồ theo bảng Excel

Nếu bạn tạo một biểu đồ dựa trên một phạm vi ô, Cập nhật dữ liệu trong phạm vi ban đầu được phản ánh trong biểu đồ. Nhưng để bung rộng kích cỡ của phạm vi bằng cách thêm hàng và cột, và thay đổi biểu đồ dữ liệu và hình thức, bạn phải theo cách thủ công thay đổi nguồn dữ liệu ban đầu trong biểu đồ bằng cách thay đổi phạm vi ô biểu đồ dựa trên.

Nếu bạn muốn thay đổi biểu đồ dữ liệu và hình thức khi nguồn dữ liệu sẽ mở rộng, bạn có thể dùng bảng Excel làm nguồn dữ liệu bên dưới.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thay đổi phạm vi ô dữ liệu nguồn.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy ghi nhớ vị trí của phạm vi dữ liệu và sau đó bấm OK.

 4. Đi tới vị trí của phạm vi dữ liệu, và bấm vào bất kỳ ô nào trong phạm vi dữ liệu.

 5. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, hãy bấm Bảng.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lối tắt bàn phím: nhấn CTRL + L hoặc CTRL + T.

Tạo biểu đồ theo tên đã xác định

Các phương pháp khác để tự động thay đổi biểu đồ dữ liệu và hình thức khi nguồn dữ liệu sẽ mở rộng là sử dụng tên đã xác định với hàm OFFSET. Phương pháp này rất hữu ích khi bạn cần một giải pháp cũng hoạt động với các phiên bản trước của Excel.

Để biết thêm thông tin, hãy xem làm thế nào để dùng tên đã xác định để tự động Cập Nhật một phạm vi biểu đồ trong Excel.

Thêm dữ liệu vào sơ đồ hiện có

Bạn có thể dùng một trong nhiều cách để bao gồm bổ sung nguồn dữ liệu trong một biểu đồ hiện có. Bạn có thể nhanh chóng thêm khác chuỗi dữ liệu, kéo núm điều khiển đổi cỡ của phạm vi để bao gồm dữ liệu trên một biểu đồ được nhúng vào cùng một trang tính, hoặc sao chép dữ liệu trang tính bổ sung vào một biểu đồ nhúng hoặc vào một riêng biệt trang tính biểu đồ.

Thêm chuỗi dữ liệu vào biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm một chuỗi dữ liệu khác.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , dưới Mục nhập chú giải (chuỗi), bấm Thêm.

 4. Trong hộp thoại Sửa chuỗi , hãy thực hiện các thao tác sau:

  • Trong hộp tên Chuỗi , hãy nhập tên mà bạn muốn dùng cho chuỗi, hoặc chọn tên trên trang tính.

  • Trong hộp chuỗi giá trị , nhập tham chiếu phạm vi dữ liệu của chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm, hoặc chọn phạm vi trên trang tính.

   Bạn có thể bấm vào Thu gọn hộp thoại nút Hình ảnh nút , ở phía bên phải của hộp chuỗi tên hoặc chuỗi giá trị , sau đó chọn phạm vi mà bạn muốn sử dụng cho bảng trên trang tính. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm vào nút Thu gọn hộp thoại để hiển thị hộp thoại toàn bộ.

   Nếu bạn dùng phím mũi tên để định vị con trỏ để nhập tham chiếu, bạn có thể nhấn F2 để đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ chỉnh sửa. Nhấn F2 lại sẽ chuyển trở lại chế độ điểm. Bạn có thể xác nhận chế độ hiện tại trên thanh trạng thái.

Kéo tay cầm chỉnh cỡ trong phạm vi đó để thêm dữ liệu vào một biểu đồ nhúng

Nếu bạn đã tạo một biểu đồ nhúng từ các ô trang tính liền kề, bạn có thể thêm dữ liệu bằng cách kéo núm điều khiển đổi cỡ của phạm vi dữ liệu nguồn. Biểu đồ phải trên cùng một trang tính làm dữ liệu mà bạn đã dùng để tạo biểu đồ.

 1. Trên trang tính, hãy nhập dữ liệu và nhãn mà bạn muốn thêm vào biểu đồ trong các ô liền kề dữ liệu trang tính hiện có.

 2. Bấm vào biểu đồ để hiển thị điều khiển đổi cỡ xung quanh dữ liệu nguồn trên trang tính.

 3. Trên trang tính, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm các thể loại mới và chuỗi dữ liệu vào biểu đồ, hãy kéo một núm điều khiển đổi cỡ màu lam để bao gồm các nhãn dữ liệu mới và trong hình chữ nhật.

  • Để thêm dữ liệu mới chuỗi chỉ, hãy kéo một núm điều khiển đổi cỡ màu xanh lá cây để bao gồm các nhãn dữ liệu mới và trong hình chữ nhật.

  • Để thêm các thể loại mới và điểm dữ liệu, hãy kéo một núm điều khiển đổi cỡ màu tím để bao gồm các dữ liệu mới và thể loại trong hình chữ nhật.

Sao chép dữ liệu trang tính vào một biểu đồ

Nếu bạn đã tạo một biểu đồ nhúng từ lựa chọn không liền kề hoặc biểu đồ trên một trang tính biểu đồ riêng biệt, bạn có thể sao chép dữ liệu trang tính bổ sung vào biểu đồ.

 1. Trên trang tính, hãy chọn những ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn thêm vào biểu đồ.

  Nếu bạn muốn nhãn cột hoặc hàng cho dữ liệu mới xuất hiện trong biểu đồ, bao gồm ô có chứa nhãn trong vùng chọn.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép Ảnh nút .

  Nhóm Bảng tạm trên tab Nhà

  Phím tắt: Nhấn CTRL+C.

 3. Bấm trang tính biểu đồ hoặc biểu đồ nhúng mà bạn muốn dán dữ liệu được sao chép.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán dữ liệu trong biểu đồ, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm dán Ảnh nút .

   Lối tắt bàn phím: nhấn CTRL + V.

  • Để xác định cách dữ liệu được sao chép sẽ được vẽ trong biểu đồ, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên trên nút dán , bấm Dán đặc biệt, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Thay đổi dữ liệu trong một biểu đồ hiện có

Bạn có thể thay đổi sơ đồ hiện có bằng cách thay đổi phạm vi ô biểu đồ dựa trên hoặc bằng cách sửa chuỗi dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ. Bạn cũng có thể thay đổi các nhãn trục trên trục ngang (thể loại).

Thay đổi phạm vi ô biểu đồ dựa trên

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thay đổi phạm vi ô dữ liệu nguồn.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy đảm bảo rằng tham chiếu toàn bộ trong hộp phạm vi dữ liệu biểu đồ được chọn.

  Bạn có thể bấm vào Thu gọn hộp thoại nút Hình ảnh nút , ở phía bên phải của hộp phạm vi dữ liệu biểu đồ , sau đó chọn phạm vi mà bạn muốn sử dụng cho bảng trên trang tính. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm vào nút Thu gọn hộp thoại để hiển thị hộp thoại toàn bộ.

 4. Trên trang tính, hãy chọn những ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn xuất hiện trong biểu đồ.

  Nếu bạn muốn các nhãn cột và hàng bạn muốn xuất hiện trong biểu đồ, bao gồm các ô có chứa chúng trong vùng chọn.

  Nếu bạn dùng phím mũi tên để định vị con trỏ để nhập tham chiếu, bạn có thể nhấn F2 để bảo đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ chỉnh sửa. Nhấn F2 lại sẽ chuyển trở lại chế độ điểm. Bạn có thể xác nhận chế độ hiện tại trên thanh trạng thái.

Đổi tên hoặc sửa một chuỗi dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ

Bạn có thể sửa đổi tên và các giá trị của chuỗi dữ liệu hiện có mà không ảnh hưởng đến dữ liệu trên trang tính.

 1. Bấm vào biểu đồ có chứa các chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , dưới Mục nhập chú giải (chuỗi), chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa.

 4. Để đổi tên chuỗi dữ liệu, trong hộp tên Chuỗi , hãy nhập tên mà bạn muốn dùng cho chuỗi, hoặc chọn tên trên trang tính. Tên mà bạn nhập xuất hiện trong chú giải biểu đồ, nhưng sẽ không được thêm vào trang tính.

 5. Để thay đổi phạm vi dữ liệu cho một chuỗi dữ liệu, trong hộp giá trị chuỗi , hãy nhập tham chiếu phạm vi dữ liệu của chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm, hãy chọn phạm vi trên trang tính, hoặc nhập các giá trị trong các hộp. Các giá trị bạn nhập không được thêm vào trang tính.

  Nếu biểu đồ một xy (phân tán), các giá trị chuỗi XY chuỗi giá trị hộp xuất hiện để bạn có thể thay đổi phạm vi dữ liệu cho những giá trị. Nếu biểu đồ biểu đồ bong bóng, giá trị chuỗi X, Y chuỗi giá trị, và chuỗi bong bóng kích cỡ hộp xuất hiện để bạn có thể thay đổi phạm vi dữ liệu cho những giá trị.

Đối với mỗi hộp chuỗi, bạn có thể bấm vào Thu gọn hộp thoại nút Hình ảnh nút , ở phía bên phải của hộp chuỗi tên hoặc chuỗi giá trị , sau đó chọn phạm vi mà bạn muốn sử dụng cho bảng trên trang tính. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm vào nút Thu gọn hộp thoại để hiển thị hộp thoại toàn bộ.

Nếu bạn dùng phím mũi tên để định vị con trỏ để nhập tham chiếu, bạn có thể nhấn F2 để đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ chỉnh sửa. Nhấn F2 lại sẽ chuyển trở lại chế độ điểm. Bạn có thể xác nhận chế độ hiện tại trên thanh trạng thái.

Thay đổi thứ tự của các chuỗi dữ liệu

 1. Bấm vào biểu đồ có chứa các chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , dưới Mục nhập chú giải (chuỗi), hãy chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn di chuyển đến vị trí khác theo trình tự.

 4. Bấm vào mũi tên Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống để di chuyển các chuỗi dữ liệu.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các chuỗi dữ liệu mà bạn muốn di chuyển.

Thay đổi ngang (thể loại) nhãn trục

Khi bạn thay đổi ngang (thể loại) nhãn trục, tất cả các nhãn trục ngang sẽ được thay đổi. Bạn không thể thay đổi các nhãn trục ngang, cá nhân.

 1. Bấm vào biểu đồ có chứa các nhãn trục ngang mà bạn muốn thay đổi.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bên dưới Nhãn trục ngang (thể loại), hãy bấm sửa.

 4. Trong hộp phạm vi nhãn trục , nhập tham chiếu phạm vi dữ liệu của chuỗi dữ liệu mà bạn muốn dùng cho các nhãn trục ngang, hoặc chọn phạm vi trên trang tính.

  Bạn có thể bấm vào Thu gọn hộp thoại nút Hình ảnh nút , ở phía bên phải của hộp chuỗi tên hoặc chuỗi giá trị , sau đó chọn phạm vi mà bạn muốn sử dụng cho bảng trên trang tính. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm vào nút Thu gọn hộp thoại để hiển thị hộp thoại toàn bộ.

  Nếu bạn dùng phím mũi tên để định vị con trỏ để nhập tham chiếu, bạn có thể nhấn F2 để bảo đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ chỉnh sửa. Nhấn F2 lại sẽ chuyển trở lại chế độ điểm. Bạn có thể xác nhận chế độ hiện tại trên thanh trạng thái.

Loại bỏ dữ liệu từ một biểu đồ

Với tùy chọn tính toán được đặt thành tự động, dữ liệu sẽ bị xóa khỏi trang tính sẽ tự động bị loại bỏ khỏi biểu đồ. Bạn cũng có thể loại bỏ dữ liệu khỏi biểu đồ mà không ảnh hưởng đến dữ liệu nguồn trên trang tính.

Xóa bỏ dữ liệu nguồn trên trang tính

 • Trên trang tính, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ khỏi biểu đồ, rồi nhấn DELETE.

  • Nếu bạn loại bỏ dữ liệu từ các ô đã chọn, ô trống được vẽ trong biểu đồ. Bạn có thể thay đổi cách ô trống được vẽ bằng cách bấm chuột phải vào biểu đồ, rồi chọn ẩn và ô trống.

  • Nếu bạn xóa một cột, Chuỗi toàn bộ dữ liệu sẽ bị loại bỏ khỏi biểu đồ. Nếu bạn xóa bỏ một hàng, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Khi bạn bấm OK, biểu đồ có thể hiển thị một hoặc nhiều điểm dữ liệu của chuỗi dữ liệu mà bạn đã xóa. Bạn có thể bấm các điểm dữ liệu, và sau đó nhấn phím DELETE.

Loại bỏ một chuỗi dữ liệu khỏi biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ hoặc chuỗi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ, hoặc làm như sau để chọn chuỗi biểu đồ hoặc dữ liệu từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Vùng biểu đồ , sau đó bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn dùng.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Nếu bạn đã chọn biểu đồ, hãy làm như sau:

   1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.

    Ảnh Ribbon Excel

   2. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , dưới Mục nhập chú giải (chuỗi), chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

  2. Nếu bạn đã chọn một chuỗi dữ liệu trên biểu đồ, nhấn phím DELETE.

Word

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể sửa dữ liệu trong trang tính Excel. Những thay đổi sẽ được phản ánh trong biểu đồ trong Word.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy bấm Sửa dữ liệu trong Excel.

  Excel mở và hiển thị bảng dữ liệu cho biểu đồ.

  Bảng dữ liệu cho một biểu đồ Office

 4. Để thay đổi số lượng hàng và cột được bao gồm trong biểu đồ, đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, sau đó kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để bao gồm chuỗi dữ liệu và thể loại bổ sung.

  Chọn nhiều dữ liệu hơn cho biểu đồ Office

 5. Để thêm dữ liệu hoặc sửa dữ liệu trong một ô, bấm vào ô và sau đó thực hiện thay đổi.

 6. Để xem kết quả thay đổi của bạn, hãy chuyển sang Word.

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách hàng trong bảng và cột được vẽ trong biểu đồ.  Ví dụ, phiên bản đầu tiên của biểu đồ có thể vẽ các hàng dữ liệu từ bảng trên biểu đồ trục đứng (giá trị) và các cột dữ liệu trên trục ngang (thể loại). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh số bằng công cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ để nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược như biểu đồ được vẽ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab Thiết kế biểu đồ , bấm Chuyển đổi hàng/cột.

  Chuyển đổi hàng/cột sẵn dùng chỉ khi bảng dữ liệu của biểu đồ Excel là mở và chỉ cho một số loại biểu đồ. Nếu Chuyển hàng/cột không sẵn dùng:

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy bấm Sửa dữ liệu trong Excel.

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần phải làm việc với biểu đồ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 3. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy bấm Chọn dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , bên cạnh mục nhập chú giải (chuỗi), sử dụng lên và xuống mũi tên để di chuyển các chuỗi lên hoặc xuống trong danh sách.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, thay đổi thứ tự của các chuỗi dữ liệu ảnh hưởng đến chú giải và biểu đồ.

 5. Bấm OK.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 3. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy bấm Chọn dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

  Để

  Thực hiện điều này

  Loại bỏ một chuỗi

  Dưới mục nhập chú giải (chuỗi), chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ (-).

  Thêm một chuỗi

  Dưới mục nhập chú giải (chuỗi), bấm Thêm (+), sau đó trong trang tính Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ.

 5. Bấm OK.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 3. Bấm vào tab Định dạng.

 4. Bên dưới Kiểu thành phần biểu đồ, bấm vào mũi tên bên cạnh   Nút Màu Tô , sau đó bấm màu bạn muốn.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị dữ liệu chỉ giá trị từ trang tính Excel trong biểu đồ.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, sau đó bấm Nhãn dữ liệu.

 4. Chọn vị trí mà bạn muốn vào nhãn dữ liệu xuất hiện (ví dụ, chọn Kết thúc bên ngoài).

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, sau đó bấm Bảng dữ liệu.

 4. Chọn tùy chọn bạn muốn.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày tháng và ngày tháng được vẽ dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động đổi trục ngang để trục ngày (tỉ lệ thời gian). Cũng theo cách thủ công, bạn có thể thay đổi một trục ngang vào trục ngày. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số lượng ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính Excel không theo thứ tự liên tiếp hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office sẽ sử dụng nhau bất hai ngày trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở cho trục ngày, nhỏ nhất. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu cho giá chứng khoán nhỏ nhất điểm khác biệt giữa ngày ở đâu bảy ngày, Office thiết đặt đơn vị cơ sở ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở để tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hiệu năng của chứng khoán vào theo thời gian dài hơn.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, bấm trục, sau đó bấm Thêm tùy chọn trục. Ngăn Định dạng trục xuất hiện.

 4. Cho trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng nhãn trục Hiển thị.

 5. Dưới Loại trục, hãy bấm trục ngày tháng.

 6. Bên dưới đơn vị, trong hộp danh sách thả xuống của cơ sở , hãy chọn ngày, thánghoặc năm.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng một trục tỉ lệ thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc có-08. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô với ngày, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số, hoặc tỷ lệ phần trăm.

PowerPoint

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể sửa dữ liệu trong trang tính Excel. Những thay đổi sẽ được phản ánh trong biểu đồ trong PowerPoint.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy bấm Sửa dữ liệu trong Excel.

  Excel mở và hiển thị bảng dữ liệu cho biểu đồ.

  Bảng dữ liệu cho một biểu đồ Office

 3. Để thay đổi số lượng hàng và cột được bao gồm trong biểu đồ, đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, sau đó kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để bao gồm chuỗi dữ liệu và thể loại bổ sung.

  Chọn nhiều dữ liệu hơn cho biểu đồ Office

 4. Để thêm dữ liệu hoặc sửa dữ liệu trong một ô, bấm vào ô và sau đó thực hiện thay đổi.

 5. Để xem các thay đổi, hãy chuyển sang PowerPoint.

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách hàng trong bảng và cột được vẽ trong biểu đồ.  Ví dụ, phiên bản đầu tiên của biểu đồ có thể vẽ các hàng dữ liệu từ bảng trên biểu đồ trục đứng (giá trị) và các cột dữ liệu trên trục ngang (thể loại). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh số bằng công cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ để nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược như biểu đồ được vẽ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy chọn Chuyển đổi hàng/cột.

  Chuyển đổi hàng/cột sẵn dùng chỉ khi bảng dữ liệu của biểu đồ Excel là mở và chỉ cho một số loại biểu đồ. Nếu Chuyển hàng/cột không sẵn dùng:

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy bấm Sửa dữ liệu trong Excel.

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần phải làm việc với biểu đồ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy bấm Chọn dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , bên cạnh mục nhập chú giải (chuỗi), sử dụng lên và xuống mũi tên để di chuyển các chuỗi lên hoặc xuống trong danh sách.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, thay đổi thứ tự của các chuỗi dữ liệu ảnh hưởng đến chú giải và biểu đồ.

 4. Bấm OK.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bấm vào tab Thiết kế biểu đồ , sau đó bấm Chọn dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

  Để

  Thực hiện điều này

  Loại bỏ một chuỗi

  Dưới mục nhập chú giải (chuỗi), chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ (-).

  Thêm một chuỗi

  Dưới mục nhập chú giải (chuỗi), bấm Thêm (+), sau đó trong trang tính Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ.

 4. Bấm OK.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bấm vào tab Định dạng.

 3. Bên dưới Kiểu thành phần biểu đồ, bấm vào mũi tên bên cạnh   Nút Màu Tô , sau đó bấm màu bạn muốn.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị dữ liệu chỉ giá trị từ trang tính Excel trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, sau đó bấm Nhãn dữ liệu.

 3. Chọn vị trí mà bạn muốn vào nhãn dữ liệu xuất hiện (ví dụ, chọn Kết thúc bên ngoài).

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, sau đó bấm Bảng dữ liệu.

 3. Chọn tùy chọn bạn muốn.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày tháng và ngày tháng được vẽ dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động đổi trục ngang để trục ngày (tỉ lệ thời gian). Cũng theo cách thủ công, bạn có thể thay đổi một trục ngang vào trục ngày. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số lượng ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính Excel không theo thứ tự liên tiếp hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office sẽ sử dụng nhau bất hai ngày trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở cho trục ngày, nhỏ nhất. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu cho giá chứng khoán nhỏ nhất điểm khác biệt giữa ngày ở đâu bảy ngày, Office thiết đặt đơn vị cơ sở ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở để tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hiệu năng của chứng khoán vào theo thời gian dài hơn.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, bấm trục, sau đó bấm Thêm tùy chọn trục. Ngăn Định dạng trục xuất hiện.

 3. Cho trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng nhãn trục Hiển thị.

 4. Bên dưới Loại trục, hãy chọn ngày trục.

 5. Bên dưới đơn vị, trong hộp danh sách thả xuống của cơ sở , hãy chọn ngày, thánghoặc năm.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng một trục tỉ lệ thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc có-08. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô với ngày, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số, hoặc tỷ lệ phần trăm.

Excel

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể sửa dữ liệu trong trang tính Excel. Những thay đổi sẽ được phản ánh trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ.

  Excel làm nổi bật dữ liệu bảng được sử dụng cho biểu đồ. Tô màu xám cho biết một hàng hoặc cột được sử dụng cho trục thể loại. Tô màu đỏ cho biết một hàng hoặc cột có chứa chuỗi nhãn dữ liệu. Tô màu lam cho biết điểm dữ liệu vẽ trong biểu đồ.

  Trường dữ liệu trong Excel

  Khung chú thích 1 Chuỗi nhãn dữ liệu

  Khung chú thích 2 Giá trị cho trục thể loại

  Khung chú thích 3 Điểm dữ liệu vẽ trong biểu đồ

 2. Để thay đổi số lượng hàng và cột được bao gồm trong biểu đồ, đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, sau đó kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để bao gồm chuỗi dữ liệu và thể loại bổ sung.

  Chọn thêm dữ liệu cho biểu đồ Excel

  Mẹo: Để ngăn không cho dữ liệu đó được hiển thị trong biểu đồ, bạn có thể ẩn các hàng và cột trong bảng.

 3. Để thêm dữ liệu hoặc sửa dữ liệu trong một ô, bấm vào ô và sau đó thực hiện thay đổi.

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách hàng trong bảng và cột được vẽ trong biểu đồ.  Ví dụ, phiên bản đầu tiên của biểu đồ có thể vẽ các hàng dữ liệu từ bảng trên biểu đồ trục đứng (giá trị) và các cột dữ liệu trên trục ngang (thể loại). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh số bằng công cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ để nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược như biểu đồ được vẽ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , bấm Chuyển đổi hàng/cột.

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần phải làm việc với biểu đồ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , hãy bấm Chọn dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , bên cạnh mục nhập chú giải (chuỗi), sử dụng lên và xuống mũi tên để di chuyển các chuỗi lên hoặc xuống trong danh sách.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, thay đổi thứ tự của các chuỗi dữ liệu ảnh hưởng đến chú giải và biểu đồ.

 4. Bấm OK.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bấm vào tab Thiết kế biểu đồ , sau đó bấm Chọn dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

  Để

  Thực hiện điều này

  Loại bỏ một chuỗi

  Dưới mục nhập chú giải (chuỗi), chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ (-).

  Thêm một chuỗi

  Dưới mục nhập chú giải (chuỗi), bấm Thêm (+), sau đó trong trang tính Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ.

 4. Bấm OK.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bấm vào tab Định dạng.

 3. Bên dưới Kiểu thành phần biểu đồ, bấm vào mũi tên bên cạnh   Nút Màu Tô , sau đó bấm màu bạn muốn.

  Mẹo: Để thay đổi màu theo điểm dữ liệu trong biểu đồ có chỉ một chuỗi dữ liệu, bấm vào chuỗi, sau đó bấm định dạng tab. bấm , sau đó tùy thuộc vào biểu đồ, chọn hộp kiểm thay đổi màu điểm hoặc Vary màu theo lát cắt hộp kiểm. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị dữ liệu chỉ giá trị từ trang tính Excel trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, sau đó bấm Nhãn dữ liệu.

 3. Chọn vị trí mà bạn muốn vào nhãn dữ liệu xuất hiện (ví dụ, chọn Kết thúc bên ngoài).

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, sau đó bấm Bảng dữ liệu.

 3. Chọn tùy chọn bạn muốn.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày tháng và ngày tháng được vẽ dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động đổi trục ngang để trục ngày (tỉ lệ thời gian). Cũng theo cách thủ công, bạn có thể thay đổi một trục ngang vào trục ngày. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số lượng ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính Excel không theo thứ tự liên tiếp hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office sẽ sử dụng nhau bất hai ngày trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở cho trục ngày, nhỏ nhất. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu cho giá chứng khoán nhỏ nhất điểm khác biệt giữa ngày ở đâu bảy ngày, Office thiết đặt đơn vị cơ sở ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở để tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hiệu năng của chứng khoán vào theo thời gian dài hơn.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm Thêm thành phần biểu đồ, bấm trục, sau đó bấm Thêm tùy chọn trục. Ngăn Định dạng trục xuất hiện.

 3. Cho trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng nhãn trục Hiển thị.

 4. Bên dưới Loại trục, hãy chọn ngày trục.

 5. Bên dưới đơn vị, trong hộp danh sách thả xuống của cơ sở , hãy chọn ngày, thánghoặc năm.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng một trục tỉ lệ thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc có-08. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô với ngày, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số, hoặc tỷ lệ phần trăm.

Word

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể sửa dữ liệu trong trang tính Excel. Những thay đổi sẽ được phản ánh trong biểu đồ trong Word.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab biểu đồ , bên dưới dữ liệu, bấm vào mũi tên bên cạnh sửa, sau đó bấm Sửa dữ liệu trong Excel.

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

  Excel mở và hiển thị bảng dữ liệu cho biểu đồ.

  Bảng dữ liệu cho một biểu đồ Office

 4. Để thay đổi số lượng hàng và cột được bao gồm trong biểu đồ, đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, sau đó kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để bao gồm chuỗi dữ liệu và thể loại bổ sung.

  Chọn nhiều dữ liệu hơn cho biểu đồ Office

 5. Để thêm dữ liệu hoặc sửa dữ liệu trong một ô, bấm vào ô và sau đó thực hiện thay đổi.

 6. Để xem kết quả thay đổi của bạn, hãy chuyển sang Word.

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách hàng trong bảng và cột được vẽ trong biểu đồ.  Ví dụ, phiên bản đầu tiên của biểu đồ có thể vẽ các hàng dữ liệu từ bảng trên biểu đồ trục đứng (giá trị) và các cột dữ liệu trên trục ngang (thể loại). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh số bằng công cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ để nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược như biểu đồ được vẽ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab biểu đồ , bên dưới dữ liệu, hãy bấm vẽ chuỗi theo hàng   Vẽ chuỗi theo hàng hoặc vẽ chuỗi theo cột   Vẽ chuỗi theo cột .

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

  Nếu chuyển vẽ không sẵn dùng

  Chuyển vẽ sẵn dùng chỉ khi bảng dữ liệu của biểu đồ Excel là mở và chỉ cho một số loại biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab biểu đồ , bên dưới dữ liệu, bấm vào mũi tên bên cạnh sửa, sau đó bấm Sửa dữ liệu trong Excel. Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần phải làm việc với biểu đồ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm vào tab Bố trí sơ đồ .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 3. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Vùng chọn Hiện tại

 4. Trong ngăn dẫn hướng, bấm thứ tự, bấm vào tên chuỗi, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, thay đổi thứ tự của các chuỗi dữ liệu ảnh hưởng đến chú giải và biểu đồ.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm tab biểu đồ .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 3. Bên dưới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh sửa, sau đó bấm Chọn dữ liệu trong Excel.

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

 4. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

  Để

  Thực hiện điều này

  Loại bỏ một chuỗi

  Bên dưới chuỗi, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

  Thêm một chuỗi

  Bên dưới chuỗi, bấm Thêm, sau đó trong trang tính Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm tab định dạng .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 3. Bên dưới Kiểu thành phần biểu đồ, bấm vào mũi tên bên cạnh   Nút Màu Tô , sau đó bấm màu bạn muốn.

  Mẹo: Để thay đổi màu theo điểm dữ liệu trong biểu đồ có chỉ một chuỗi dữ liệu, bấm vào chuỗi, sau đó bấm tab Bố trí biểu đồ . Phía dưới Vùng chọn hiện tại, hãy bấm Định dạng vùng chọn. Trong ngăn dẫn hướng, bấm điền, và sau đó tùy thuộc vào biểu đồ, chọn hộp kiểm Vary màu điểm hoặc hộp kiểm Vary màu theo lát cắt . Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị dữ liệu chỉ giá trị từ trang tính Excel trong biểu đồ.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới nhãn, bấm Nhãn dữ liệu, sau đó ở phần trên của danh sách, bấm kiểu nhãn dữ liệu mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 4. Bên dưới nhãn, bấm Nhãn dữ liệu, và sau đó ở phần dưới của danh sách, bấm vào nơi bạn muốn vào nhãn dữ liệu xuất hiện.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới nhãn, bấm Bảng dữ liệu, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày tháng và ngày tháng được vẽ dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động đổi trục ngang để trục ngày (tỉ lệ thời gian). Cũng theo cách thủ công, bạn có thể thay đổi một trục ngang vào trục ngày. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số lượng ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính Excel không theo thứ tự liên tiếp hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office sẽ sử dụng nhau bất hai ngày trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở cho trục ngày, nhỏ nhất. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu cho giá chứng khoán nhỏ nhất điểm khác biệt giữa ngày ở đâu bảy ngày, Office thiết đặt đơn vị cơ sở ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở để tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hiệu năng của chứng khoán vào theo thời gian dài hơn.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Cho trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng nhãn trục Hiển thị.

 4. Bên dưới trục, bấm trục, trỏ tới Trục ngang, sau đó bấm Tùy chọn trục.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Trục

 5. Trong ngăn dẫn hướng, bấm co giãn, sau đó bên dưới loại trục ngang, bấm ngày.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng một trục tỉ lệ thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc có-08. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô với ngày, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số, hoặc tỷ lệ phần trăm.

PowerPoint

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể sửa dữ liệu trong trang tính Excel. Những thay đổi sẽ được phản ánh trong biểu đồ trong PowerPoint.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab biểu đồ , bên dưới dữ liệu, bấm vào mũi tên bên cạnh sửa, sau đó bấm Sửa dữ liệu trong Excel.

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

  Excel mở và hiển thị bảng dữ liệu cho biểu đồ.

  Bảng dữ liệu cho một biểu đồ Office

 3. Để thay đổi số lượng hàng và cột được bao gồm trong biểu đồ, đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, sau đó kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để bao gồm chuỗi dữ liệu và thể loại bổ sung.

  Chọn nhiều dữ liệu hơn cho biểu đồ Office

 4. Để thêm dữ liệu hoặc sửa dữ liệu trong một ô, bấm vào ô và sau đó thực hiện thay đổi.

 5. Để xem các thay đổi, hãy chuyển sang PowerPoint.

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách hàng trong bảng và cột được vẽ trong biểu đồ.  Ví dụ, phiên bản đầu tiên của biểu đồ có thể vẽ các hàng dữ liệu từ bảng trên biểu đồ trục đứng (giá trị) và các cột dữ liệu trên trục ngang (thể loại). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh số bằng công cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ để nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược như biểu đồ được vẽ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab biểu đồ , bên dưới dữ liệu, hãy bấm vẽ chuỗi theo hàng   Vẽ chuỗi theo hàng hoặc vẽ chuỗi theo cột   Vẽ chuỗi theo cột .

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

  Nếu chuyển vẽ không sẵn dùng

  Chuyển vẽ sẵn dùng chỉ khi bảng dữ liệu của biểu đồ Excel là mở và chỉ cho một số loại biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab biểu đồ , bên dưới dữ liệu, bấm vào mũi tên bên cạnh sửa, sau đó bấm Sửa dữ liệu trong Excel. Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần phải làm việc với biểu đồ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm vào tab Bố trí sơ đồ .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Vùng chọn Hiện tại

 3. Trong ngăn dẫn hướng, bấm thứ tự, bấm vào tên chuỗi, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, thay đổi thứ tự của các chuỗi dữ liệu ảnh hưởng đến chú giải và biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm tab biểu đồ .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bên dưới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh sửa, sau đó bấm Chọn dữ liệu trong Excel.

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

  Để

  Thực hiện điều này

  Loại bỏ một chuỗi

  Bên dưới chuỗi, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

  Thêm một chuỗi

  Bên dưới chuỗi, bấm Thêm, sau đó trong trang tính Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm tab định dạng .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bên dưới Kiểu thành phần biểu đồ, bấm vào mũi tên bên cạnh   Nút Màu Tô , sau đó bấm màu bạn muốn.

  Mẹo: Để thay đổi màu theo điểm dữ liệu trong biểu đồ có chỉ một chuỗi dữ liệu, bấm vào chuỗi, sau đó bấm tab Bố trí biểu đồ . Phía dưới Vùng chọn hiện tại, hãy bấm Định dạng vùng chọn. Trong ngăn dẫn hướng, bấm điền, và sau đó tùy thuộc vào biểu đồ, chọn hộp kiểm Vary màu điểm hoặc hộp kiểm Vary màu theo lát cắt . Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị dữ liệu chỉ giá trị từ trang tính Excel trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới nhãn, bấm Nhãn dữ liệu, sau đó ở phần trên của danh sách, bấm kiểu nhãn dữ liệu mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 3. Bên dưới nhãn, bấm Nhãn dữ liệu, và sau đó ở phần dưới của danh sách, bấm vào nơi bạn muốn vào nhãn dữ liệu xuất hiện.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới nhãn, bấm Bảng dữ liệu, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày tháng và ngày tháng được vẽ dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động đổi trục ngang để trục ngày (tỉ lệ thời gian). Cũng theo cách thủ công, bạn có thể thay đổi một trục ngang vào trục ngày. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số lượng ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính Excel không theo thứ tự liên tiếp hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office sẽ sử dụng nhau bất hai ngày trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở cho trục ngày, nhỏ nhất. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu cho giá chứng khoán nhỏ nhất điểm khác biệt giữa ngày ở đâu bảy ngày, Office thiết đặt đơn vị cơ sở ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở để tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hiệu năng của chứng khoán vào theo thời gian dài hơn.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Cho trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng nhãn trục Hiển thị.

 3. Bên dưới trục, bấm trục, trỏ tới Trục ngang, sau đó bấm Tùy chọn trục.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Trục

 4. Trong ngăn dẫn hướng, bấm co giãn, sau đó bên dưới loại trục ngang, bấm ngày.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng một trục tỉ lệ thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc có-08. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô với ngày, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số, hoặc tỷ lệ phần trăm.

Excel

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể sửa dữ liệu trong trang tính Excel. Những thay đổi sẽ được phản ánh trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ.

  Excel làm nổi bật dữ liệu bảng được sử dụng cho biểu đồ. Viền ngoài màu tím cho biết một hàng hoặc cột được sử dụng cho trục thể loại. Viền ngoài màu lục cho biết một hàng hoặc cột có chứa chuỗi nhãn dữ liệu. Viền ngoài màu lam cho biết điểm dữ liệu vẽ trong biểu đồ.

  Bảng dữ liệu Excel cho một biểu đồ

  Khung chú thích 1 Chuỗi nhãn dữ liệu

  Khung chú thích 2 Giá trị cho trục thể loại

  Khung chú thích 3 Điểm dữ liệu vẽ trong biểu đồ

 2. Để thay đổi số lượng hàng và cột được bao gồm trong biểu đồ, đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, sau đó kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để bao gồm chuỗi dữ liệu và thể loại bổ sung.

  Chọn thêm dữ liệu cho biểu đồ Excel

  Mẹo: Để ngăn không cho dữ liệu đó được hiển thị trong biểu đồ, bạn có thể ẩn các hàng và cột trong bảng.

 3. Để thêm dữ liệu hoặc sửa dữ liệu trong một ô, bấm vào ô và sau đó thực hiện thay đổi.

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách hàng trong bảng và cột được vẽ trong biểu đồ.  Ví dụ, phiên bản đầu tiên của biểu đồ có thể vẽ các hàng dữ liệu từ bảng trên biểu đồ trục đứng (giá trị) và các cột dữ liệu trên trục ngang (thể loại). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh số bằng công cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ để nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược như biểu đồ được vẽ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab biểu đồ , bên dưới dữ liệu, hãy bấm vẽ chuỗi theo hàng   Vẽ chuỗi theo hàng hoặc vẽ chuỗi theo cột   Vẽ chuỗi theo cột .

  Tab Biểu đồ trong Excel, nhóm Dữ liệu

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần phải làm việc với biểu đồ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm vào tab Bố trí sơ đồ .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Vùng chọn Hiện tại

 3. Trong ngăn dẫn hướng, bấm thứ tự, bấm vào tên chuỗi, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, thay đổi thứ tự của các chuỗi dữ liệu ảnh hưởng đến chú giải và biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm tab biểu đồ .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bên dưới dữ liệu, hãy bấm chọn.

  Tab Biểu đồ trong Excel, nhóm Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

  Để

  Thực hiện điều này

  Loại bỏ một chuỗi

  Bên dưới chuỗi, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

  Thêm một chuỗi

  Bên dưới chuỗi, bấm Thêm, sau đó trong trang tính Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm tab định dạng .

  Ví dụ, trong biểu đồ cột, bấm vào một cột, và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu trở nên được chọn.

 2. Bên dưới Kiểu thành phần biểu đồ, bấm vào mũi tên bên cạnh   Nút Màu Tô , sau đó bấm màu bạn muốn.

  Mẹo: Để thay đổi màu theo điểm dữ liệu trong biểu đồ có chỉ một chuỗi dữ liệu, bấm vào chuỗi, sau đó bấm tab Bố trí biểu đồ . Phía dưới Vùng chọn hiện tại, hãy bấm Định dạng vùng chọn. Trong ngăn dẫn hướng, bấm điền, và sau đó tùy thuộc vào biểu đồ, chọn hộp kiểm Vary màu điểm hoặc hộp kiểm Vary màu theo lát cắt . Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị dữ liệu chỉ giá trị từ trang tính Excel trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới nhãn, bấm Nhãn dữ liệu, sau đó ở phần trên của danh sách, bấm kiểu nhãn dữ liệu mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 3. Bên dưới nhãn, bấm Nhãn dữ liệu, và sau đó ở phần dưới của danh sách, bấm vào nơi bạn muốn vào nhãn dữ liệu xuất hiện.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới nhãn, bấm Bảng dữ liệu, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày tháng và ngày tháng được vẽ dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động đổi trục ngang để trục ngày (tỉ lệ thời gian). Cũng theo cách thủ công, bạn có thể thay đổi một trục ngang vào trục ngày. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số lượng ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính Excel không theo thứ tự liên tiếp hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office sẽ sử dụng nhau bất hai ngày trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở cho trục ngày, nhỏ nhất. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu cho giá chứng khoán nhỏ nhất điểm khác biệt giữa ngày ở đâu bảy ngày, Office thiết đặt đơn vị cơ sở ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở để tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hiệu năng của chứng khoán vào theo thời gian dài hơn.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Cho trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng nhãn trục Hiển thị.

 3. Bên dưới trục, bấm trục, trỏ tới Trục ngang, sau đó bấm Tùy chọn trục.

 4. Trong ngăn dẫn hướng, bấm co giãn, sau đó bên dưới loại trục ngang, bấm ngày.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng một trục tỉ lệ thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc có-08. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô với ngày, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số, hoặc tỷ lệ phần trăm.

Xem Thêm

Tạo biểu đồ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×