Cập nhật bản ghi DNS để tiếp tục lưu trữ website tại nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn

Nếu bạn quản lý các bản ghi Office 365 cho tên miền của bạn, bạn không cần phải lo lắng về các bước trong chủ đề này. Website của bạn vẫn ở chỗ đó và mọi người vẫn có thể truy cập vào được.

Nếu Office 365 quản lý các bản ghi DNS của bạn, để định tuyến hướng truyền tới một website công cộng hiện có được lưu trữ bên ngoài Office 365, sau khi bạn thêm tên miền vào Office 365, hãy thực hiện các thao tác sau đây.

Cập nhật bản ghi DNS trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Trên trang Miền, trong danh sách miền, chọn miền bạn đang sử dụng cho website, rồi chọn Cài đặt DNS trong ngăn quản lý.

  Chọn thiết đặt DNS
 2. Chọn + Bản ghi tùy chỉnh mới, rồi nhập thông tin sau:

  • Đối với Loại DNS, hãy nhập: A (Địa chỉ)

  • Đối với Tên máy chủ hoặc Biệt danh, nhập ký tự sau: @

  • Đối với Địa chỉ IP, nhập địa chỉ IP tĩnh nơi hiện đang lưu trữ website của bạn (ví dụ: 172.16.140.1).

   Đây phải là một tĩnh cho website, không phải một địa chỉ IP động. Hãy kiểm tra với trang lưu trữ website của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể lấy địa chỉ IP tĩnh cho website công cộng của bạn.

 3. Chọn Lưu.

Ngoài ra, bạn có thể tạo một bản ghi CNAME để giúp khách hàng tìm thấy website của bạn.

 1. Chọn + Bản ghi tùy chỉnh mới, rồi nhập thông tin sau:

  • Đối với Loại DNS, hãy nhập: CNAME (Biệt danh)

  • Đối với Tên máy chủ hoặc Biệt danh, hãy nhập như sau: www

  • Đối với Trỏ tới địa chỉ, hãy nhập tên miền đủ điều kiện (FQDN) cho website của bạn (ví dụ: contoso.com).

 2. Chọn Lưu.

Cuối cùng, hãy làm như sau:

Cập nhật bản ghi NS cho tên miền của bạn để trỏ tới Office 365.

Khi bản ghi tên miền NS của bạn đã được cập nhật để trỏ tới Office 365, tên miền của bạn đã được thiết lập xong. Email sẽ được định tuyến tới Office 365 và lưu lượng tới địa chỉ website của bạn sẽ tiếp tục đi đến nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×