Cần trợ giúp khi đăng nhập vào Skype for Business trên thiết bị di động?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chúng tôi rất tiếc bạn gặp phải sự cố khi đăng nhập vào Lync. Đây là câu trả lời cho một số câu hỏi đăng nhập phổ biến.

Cần trợ giúp khi đăng nhập trên iPhone hoặc iPad?

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Skype for Business?

Bạn cần có địa chỉ đăng nhập và mật khẩu từ tổ chức có giấy phép Skype for Business hoặc Lync. Nếu bạn hiện đã dùng Skype for Business trên máy tính của mình, thì bạn có thể đăng nhập bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Để thay đổi mật khẩu, xem phần Thay đổi mật khẩu Skype for Business trên thiết bị di động.

Người dùng Nếu bạn quên tên người dùng và mật khẩu hoặc mật khẩu không còn hiệu lực, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nơi bạn làm—thường là người đã thiết lập tài khoản Skype for Business hoặc Lync cho bạn.

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Địa chỉ đăng nhập của bạn sẽ trông như thế này: user@domain.com.

Có thể bạn sẽ được hỏi về cả tên người dùng và địa chỉ đăng nhập. Tên người dùng là những gì bạn dùng để đăng nhập vào mạng của tổ chức bạn, có dạng user@domain.com hoặc tenmien\tennguoidung.

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Nếu bạn chưa có proxy xác thực, bạn cần cung cấp thông tin xác thực proxy như sau.

 1. Gõ nhẹ vào ảnh của bạn để hiển thị trang hồ sơ của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào Thiết đặt ( Biểu tượng bánh răng ) > HTTP Proxy.

 3. Nhập Tên miền, Tên Người dùngMật khẩu của bạn.

 4. Bấm Xong.

Tôi đang cố gắng đăng nhập vào máy chủ Lync 2010 nhưng tôi đã cài đặt ứng dụng Skype for Business

Skype for Business không hoạt động với Lync Server 2010. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business trên thiết bị di động của mình nhưng đang cố gắng đăng nhập vào Lync Server 2010, hãy dỡ cài đặt ứng dụng Skype for Business và cài đặt ứng dụng Lync 2010. Để cài đặt ứng dụng Lync 2010, hãy làm như sau:

 1. Từ thiết bị iOS của bạn, đi đến App Store và tìm kiếm Lync 2010.

 2. Gõ nhẹ vào nút Tải xuống ( Nút Tải xuống từ Apple App Store ) trong ứng dụng rồi gõ nhẹ vào Mở. Ngay sau khi được cài đặt, ứng dụng sẽ xuất hiện trên màn hình chính của bạn.

Cần trợ giúp khi đăng nhập trên điện thoại Android?

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Skype for Business?

Bạn cần có địa chỉ đăng nhập và mật khẩu từ tổ chức có giấy phép Skype for Business hoặc Lync. Nếu bạn hiện đã dùng Skype for Business trên máy tính của mình, thì bạn có thể đăng nhập bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Để thay đổi mật khẩu, xem phần Thay đổi mật khẩu Skype for Business trên thiết bị di động.

Người dùng Nếu bạn quên tên người dùng và mật khẩu hoặc mật khẩu không còn hiệu lực, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nơi bạn làm—thường là người đã thiết lập tài khoản Skype for Business hoặc Lync cho bạn. Cung cấp các liên kết này cho họ:

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Địa chỉ đăng nhập của bạn sẽ trông như thế này: user@domain.com.

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Nếu bạn chưa có proxy xác thực, bạn cần cung cấp thông tin xác thực proxy như sau.

 1. Gõ nhẹ vào ảnh của bạn để hiển thị trang hồ sơ của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào Thiết đặt ( Biểu tượng bánh răng ) > HTTP Proxy.

 3. Nhập Tên miền, Tên Người dùngMật khẩu của bạn.

 4. Bấm OK.

Tôi đang cố gắng đăng nhập vào Lync Server 2010 nhưng lại cài đặt ứng dụng Skype for Business

Skype for Business không hoạt động với Lync Server 2010. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business trên thiết bị di động của mình nhưng đang cố gắng đăng nhập vào Lync Server 2010, hãy dỡ cài đặt ứng dụng Skype for Business và cài đặt ứng dụng Lync 2010. Để cài đặt ứng dụng Lync 2010, hãy làm như sau:

 1. Từ thiết bị Android của bạn, đi đến Google Play Store và tìm kiếm Lync 2010.

 2. Gõ nhẹ vào nút Miễn phí trong ứng dụng rồi gõ nhẹ vào Cài đặt> Chấp nhận. Ngay sau khi được cài đặt, ứng dụng sẽ xuất hiện trên màn hình chính của bạn.

Cần trợ giúp khi đăng nhập trên Windows Phone?

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Skype for Business?

Bạn cần có địa chỉ đăng nhập và mật khẩu từ tổ chức có giấy phép Skype for Business hoặc Lync. Nếu bạn hiện đã dùng Skype for Business trên máy tính của mình, thì bạn có thể đăng nhập bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Để thay đổi mật khẩu, xem phần Thay đổi mật khẩu Skype for Business trên thiết bị di động.

Người dùng Nếu bạn quên tên người dùng và mật khẩu hoặc mật khẩu không còn hiệu lực, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nơi bạn làm—thường là người đã thiết lập tài khoản Skype for Business hoặc Lync cho bạn.

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Địa chỉ đăng nhập của bạn sẽ trông như thế này: user@domain.com.

Có thể bạn sẽ được hỏi về cả tên người dùng và địa chỉ đăng nhập. Tên người dùng là những gì bạn dùng để đăng nhập vào mạng của tổ chức bạn, hoặc là user@domain.com hoặc domain\username.

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Nếu bạn chưa có proxy xác thực, bạn cần cung cấp thông tin xác thực proxy như sau.

 • Từ màn hình thông tin của tôi, gõ nhẹ vào Thêm (…), gõ nhẹ thiết đặt và sau đó gõ nhẹ vào thiết đặt proxy và nhập thiết đặt proxy của bạn.

Khi nào tôi cần chỉ định máy chủ tự động khám phá theo cách thủ công?

Nếu bạn không thể đăng nhập tự động, thì nhóm hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn có thể cung cấp cho bạn thông tin này như một bước khắc phục sự cố.

Tôi đang cố gắng đăng nhập vào máy chủ Lync 2010 nhưng lại cài đặt ứng dụng Skype for Business

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business trên thiết bị di động nhưng đang cố gắng đăng nhập vào Máy chủ Lync 2010, hãy dỡ cài đặt Skype for Business và cài đặt ứng dụng Lync 2010. Để cài đặt ứng dụng Lync 2010, hãy thực hiện như sau:

 1. Từ Windows Phone của bạn, hãy chuyển tới Lưu trữ và tìm Microsoft Lync 2010.

 2. Gõ nhẹ nút Cài đặt. Ngay sau khi được cài đặt, ứng dụng sẽ xuất hiện trên điện thoại của bạn.

Tôi sẽ giữ trạng thái đăng nhập vào ứng dụng Skype for Business cho Windows Phone trong bao lâu?

Sau khi bạn đăng nhập, bạn sẽ vẫn giữ trạng thái đăng nhập miễn là có kết nối. Nếu bạn có kết nối nhưng chưa sử dụng ứng dụng trong 10 ngày, bạn sẽ bị đăng xuất.

Tôi có thể tìm ứng dụng Skype for Business cho Windows Phone?

Hiệu quả 20 tháng 5 năm 2018, ứng dụng Windows Phone cho Skype for Business sẽ được đã bị gỡ xuống và sẽ không còn sẵn dùng cho việc tải xuống từ cửa hàng Windows Phone.

Gia nhập cuộc họp Skype for Business mà không có ứng dụng, hãy xem gia nhập cuộc họp Skype for Business từ thiết bị di động của bạn mà không cần một Skype for Business tài khoản.

Xem Thêm

Vị trí đăng nhập vào Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×