Tạo tài liệu Word dễ truy nhập hơn

Tạo bảng trợ năng

Trung tâm Đào tạo Office > Đào tạo Office 2016 > Khả năng truy nhập trong Office (Đào tạo) > Word 2016

Trở về trang trước

Bảng sắp xếp thông tin hợp lý và giúp bạn hiển thị mối quan hệ giữa các nội dung. Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập bảng để bảng đọc to cho những người sử dụng bộ đọc màn hình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy thử ngay!

Cách thêm hàng tiêu đề vào bảng
  1. Trước tiên, chèn một bảng: trên tab Chèn, rồi bấm vào nút Bảng.

  2. Chọn ba hộp ở trên cùng để chèn ba cột, rồi chọn ba hộp liền dưới để tạo tổng cộng bốn hàng. Bạn sẽ thấy một bảng có ba cột và bốn hàng xuất hiện trong tài liệu của mình.

    Lưu ý: Trên dải băng, hãy để ý rằng việc thêm bảng làm xuất hiện hai tab mới trong dải băng, là tab Thiết kế và Bố trí. Đây là Công cụ Bảng.

  3. Trên tab Thiết kế, tìm nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng, rồi đánh dấu vào "Hàng tiêu đề". Bạn cũng có thể muốn chọn một trong các tùy chọn khác, chẳng hạn như Hàng có Dải băng hoặc Hàng Tổng.

Giờ thì bảng của bạn đã có hàng tiêu đề. Điều này đồng nghĩa với việc, bên trong, Word và mọi công nghệ hỗ trợ có thể giao tiếp thông minh về bảng.

Thêm đầu đề cột
  1. Đặt con trỏ vào hộp đầu tiên tại hàng trên cùng của bảng mới.

  2. Nhập tên của cột này, như "Tên nhân viên". Rồi nhấn phím Tab để chuyển sang cột tiếp theo.

  3. Nhập tên của cột thứ hai, như "Marital status" (Trạng thái hôn nhân), rồi nhấn phím Tab để chuyển sang cột cuối cùng.

  4. Nhập tên của cột cuối cùng, như "Số con".

Bảng của bạn hiện đã có tên cột, giúp mọi người hiểu các thông tin nằm trong bảng dễ dàng hơn. Một số bộ đọc màn hình có thể được thiết lập để đọc tên cột vào mọi thời điểm, đó có thể là sự trợ giúp tuyệt vời trong bảng lớn. Ví dụ: Nếu bảng có 25 hàng thì bộ đọc màn hình có thể đọc "Number of children" (Số con) khi một người đọc cột đó.

Các tài nguyên khác

Nút Đầu trang Đầu mô-đun

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×