Cấu hình trang phê duyệt

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cấu hình trang phê duyệt để thêm vào trình phát hành tiêu chuẩn cho một trang web. Sau khi thêm trang phê duyệt dòng, trang mới và Cập Nhật sẽ được không được phát hành trực tiếp. Thay vào đó, chỉ hoàn thành dòng phê duyệt sẽ thực hiện thay đổi hiển thị với tất cả người đọc của site.

Người sở hữu trang có thể đặt cấu hình trang phê duyệt dòng từ dòng menu của một thư viện trang. Hoàn thành quy trình này sẽ tạo một dòng phê duyệt trang. Tất cả các trang trên site sẽ yêu cầu phê duyệt trang trước khi phát hành.

  1. Từ cấu hình trang phê duyệt, hãy chọn tạo dòng để tạo dòng phê duyệt trang.

  2. Từ tạo dòng, kiểm tra tên của dòng đã thích hợp và xác định người phê duyệt.

    Người phê duyệt nên, là người sở hữu site hoặc những người có toàn quyền kiểm soát hoặc sửa quyền cho site.

  3. Sau khi bạn chọn tạo dòng, phê duyệt trang được cấu hình.

    Thư viện trang sẽ có một cột bổ sung Trạng thái phê duyệt biểu thị trạng thái hiện tại: bản thảo, đang chờ, được chấp nhận hoặc bị từ chối.

Lưu ý: 

  • Trang phê duyệt dòng hiện có sẵn trên SharePoint liên lạc site và site nhóm hiện đại chỉ.

  • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×