Cấu hình trực tiếp vào cuộc họp hội thảo bổ trợ cho Microsoft Office Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trước khi dùng hội thảo bổ trợ cho Microsoft Office Outlook, trước tiên bạn phải cấu hình tài khoản cho dịch vụ cuộc họp trực tiếp Microsoft Office hoặc Microsoft Office Communications Server 2007 R2:

Để cấu hình tài khoản Office Communications Server 2007 R2

 1. Trên menu hội thảo , bấm Cấu hình tài khoản.

 2. Trong hộp thoại Tài khoản người dùng , bên dưới Office Communications Server, hộp văn bảntên đăng nhập , hãy nhập tên đăng nhập của bạn.

 3. Tùy chọn: Bấm nâng cao để đặt Thiết đặt kết nối nâng cao.

 4. Tùy chọn: Trong hộp thoại Thiết đặt kết nối nâng cao , chọn sử dụng những máy chủ. Trong hộp tên máy chủ nội bộ hoặc địa chỉ IP hoặc máy chủ bên ngoài tên hoặc địa chỉ IP văn bản, hãy nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ trực tiếp mà bạn sẽ kết nối.

 5. Tùy chọn: Chọn giao thức mà bạn sẽ sử dụng bằng cách chọn kết nối bằng cách dùng: TCP hoặc TLS. Chọn sử dụng sau tên người dùng và mật khẩu, sau đó nhập thông tin đăng nhập của bạn.

 6. Tùy chọn: Bấm OK trong hộp thoại Thiết đặt kết nối nâng cao .

  Lưu ý: Thông tin cho thiết đặt nâng cao , cùng với thông tin đăng nhập của bạn, sẵn dùng từ người quản trị cuộc họp trực tiếp

 7. Trong hộp thoại Tài khoản người dùng , hãy chọn Kiểm tra kết nối để xác nhận thông tin đăng nhập của bạn.

Quan trọng: Thiết đặt cho tài khoản Office Communications Server của bạn đang chia sẻ với Office Communicator 2007.

Để cấu hình tài khoản dịch vụ cuộc họp trực tiếp của bạn

 1. Trong Outlook, trên menu hội thảo , bấm Tài khoản người dùng.

 2. Trong hộp thoại Tài khoản người dùng , bên dưới dịch vụ cuộc họp trực tiếp, nhập URL của cổng thông tin Internet của bạn hoặc chọn tôi nhập một tên người dùng và mật khẩu để truy nhập tài khoản của tôi, và sau đó nhập thông tin đăng nhập của bạn.

 3. Chọn Kiểm tra kết nối để xác nhận thông tin đăng nhập của bạn.

Hội thảo quay số là một tùy chọn âm thanh mới cho hội thảo âm thanh đang được lưu trữ trên Office Communications Server 2007 R2. Quay số vào tùy chọn cung cấp các chi phí hiệu quả thay thế cho dịch vụ nhà cung cấp hội thảo của công ty của bạn. Nó cũng cho phép người dự cuộc gọi hội thảo để gia nhập cuộc gọi hội thảo Communicator hoặc một cuộc họp trực tiếp để sử dụng hội thảo quay số vào âm thanh bằng cách gọi vào từ điện thoại hoặc thiết bị di động. Quay số vào tùy chọn có thể dùng cho cuộc gọi hội thảo Communicator đã lên lịch hoặc cuộc họp trực tiếp. Với hội thảo quay số, thành viên và không phải thành viên của mạng công ty của bạn có thể gia nhập cuộc gọi hội thảo mà không cần một nhà cung cấp hội thảo.

Để gia nhập cuộc gọi hội thảo làm đường chỉ dẫn, diễn giả hoặc người gọi đã xác thực, bạn phải sử dụng mã PIN của bạn. Mã PIN của bạn được thiết lập khi bạn cấu hình thiết Quay số vào thiết đặt hội thảo.

Để cấu hình thiết Thiết đặt hội thảo quay số vào cho Office Communications Server 2007 R2

 1. Trong Outlook, trên menu hội thảo , bấm Thiết đặt hội thảo quay số vào.

 2. Trên trang hội thảo quay số, bên dưới Số định danh cá nhân (PIN), hãy bấm Đăng nhập.

 3. Bấm ngôn ngữ, bấm ngôn ngữ ưa thích của bạn từ danh sách, sau đó bấm Đăng nhập.

 4. Trên trang Tạo mã PIN mới , bấm GHIM hoặc Thay đổi mã PIN, nhập một số đáp ứng các yêu cầu mã PIN trong hộp sửa mã PIN , và sau đó nhập lại mã PIN mới của bạn trong hộp sửa Xác nhận mã PIN .

 5. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm lưu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×