Cấu hình thiết đặt khu vực

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mỗi trang Web (cả mức cao nhất Web site và site con) có thể được tùy chỉnh để sử dụng thiết đặt khu vực cụ thể được dùng như các thiết đặt mặc định cho tất cả người dùng của trang web của bạn. Người dùng cá nhân cũng có thể chọn để sử dụng các thiết đặt mặc định hoặc xác định thiết đặt cá nhân riêng của họ. Là người sở hữu trang, bạn có thể xác định thiết đặt vùng sau đây cho trang của bạn:

Bản địa     Thiết đặt này kiểm soát thông tin cách bản địa cụ thể, chẳng hạn như số, ngày, thời gian và thiết đặt lịch, được hiển thị trên trang. Các giá trị mặc định cho tất cả các thiết đặt khu vực khác (liệt kê dưới đây) được dựa trên bản địa bạn chọn. Khi bạn thay đổi thiết đặt bản địa cho một trang web, tất cả các thiết đặt khu vực được thiết lập các thiết đặt mặc định cho địa mới. Sau khi chọn bản địa bạn muốn, bạn có thể thay đổi các thiết đặt khác khi bạn muốn.

Thứ tự sắp xếp     Thiết đặt này kiểm soát thứ tự sắp xếp được dùng cho danh sách và thư viện.

Múi giờ     Thiết đặt này kiểm soát múi giờ cho trang Web.

Lưu ý: Người quản trị máy chủ và người quản trị tuyển tập trang có thể cũng chỉ định một múi thời gian mặc định cho tất cả các trang trong một ứng dụng Web. Thiết đặt cấp độ site này sẽ ghi đè thiết đặt ở mức ứng dụng Web.

Đặt lịch của bạn     Thiết đặt này xác định kiểu lịch mà bạn muốn đặt làm lịch chính của bạn. Bạn cũng có thể chọn xem để hiển thị tuần của năm, nơi 1 đại diện cho đầu tiên tuần của năm và 52 đại diện cho tuần cuối cùng của năm.

Bật lịch thay thế     Thiết đặt này cho phép các thiết đặt của một lịch tùy chọn thêm vào lịch mà bạn đặt cho trang web của bạn.

Xác định tuần làm việc của bạn     Thiết đặt này xác định những ngày trong tuần tạo thành tuần làm việc của bạn, ngày đầu tiên của mỗi tuần làm việc và tuần đầu tiên của năm. Bạn cũng có thể xác định thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc.

Định dạng thời gian     Thiết đặt này xác định Hiển thị thời gian trong định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ.

Lưu ý: Tùy thuộc vào bản địa bạn đã chọn, bạn có thể chọn chỉ định dạng thời gian 24 giờ.

Thay đổi thiết đặt vùng cho một trang

Thực hiện các thao tác sau trên mỗi trang SharePoint mà bạn muốn thay đổi thiết đặt vùng mặc định:

  1. Mở trang mà bạn muốn thay đổi thiết đặt vùng mặc định.

    1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

      Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

  2. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị trang, bấm thiết đặt khu vực.

  3. Trên trang thiết đặt khu vực, chọn thiết đặt bạn muốn cho trang web này, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×