Cấu hình thiết đặt Excel Services

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

 1. Mở trang quản trị cho các chia sẻ dịch vụ nhà cung cấp (SSP).

  Để mở trang quản trị cho SSP, hãy làm như sau:

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm Quản lý ứng dụng.

  2. Trên trang quản lý ứng dụng, trong phần Office SharePoint Server dịch vụ được chia sẻ , bấm tạo hoặc cấu hình dịch vụ được chia sẻ này cụm máy chủ.

  3. Trên trang quản lý chia sẻ này cụm máy chủ Dịch vụ, hãy bấm SSP mà bạn muốn để mở trang quản trị.

 2. Trên trang chia sẻ dịch vụ quản trị trang đầu, trong phần Thiết đặt dịch vụ Excel , hãy bấm thiết đặt sửa Excel Services.

 3. Trên trang thiết đặt Excel Services, trong phần bảo mật , tại Phương pháp truy nhập tệp, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  1. Giả định. Giả định cho phép một chuỗi hội thoại để chạy trong ngữ cảnh bảo mật khác với ngữ cảnh của quy trình sở hữu chuỗi hội thoại. Chọn tùy chọn này để yêu cầu dịch vụ Excel tính toán để cho phép người dùng cố gắng truy nhập sổ làm việc được lưu trữ trong các vị trí UNC và HTTP.

   Lưu ý: Chọn giả định không có tác trên sổ làm việc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Trong hầu hết máy chủ cụm máy chủ triển khai mà máy chủ Web ngoại vi và Excel tính toán Dịch vụ ứng dụng máy chủ chạy trên máy tính khác nhau, giả định đòi hỏi phải có hạn chế Kerberos ủy quyền.

  2. Quy trình tài khoản. Nếu máy chủ ứng dụng Excel tính toán Dịch vụ mở sổ làm việc từ chia sẻ UNC hoặc trang HTTP Web, tài khoản người dùng không thể bị mạo danh và phải sử dụng tài khoản quy trình.

   Dưới Mã hóa kết nối, chọn không yêu cầu nếu bạn không muốn mã hóa thông tin liên lạc với các phía trước của Excel Services, hoặc chọn yêu cầu để dùng mã hóa cho tất cả liên lạc với các phía trước của Excel Services.

   Cân nhắc việc triển khai bảo mật giao thức Internet (IPsec) hoặc bảo mật khe tầng (SSL) để mã hóa truyền dữ liệu giữa các máy chủ ứng dụng Excel tính toán Dịch vụ, nguồn dữ liệu, máy tính khách và máy chủ Web ngoại vi. Nếu bạn quyết định để yêu cầu truyền dữ liệu được mã hóa, bạn sẽ phải cấu hình thủ công IPsec hoặc SSL. Bạn có thể yêu cầu được mã hóa kết nối giữa máy tính khách và máy chủ Web ngoại vi trong khi cho phép không mã hóa kết nối giữa máy chủ Web ngoại vi và Excel tính toán Dịch vụ ứng dụng máy chủ.

 4. Trong Cân bằng tải phần, bên dưới Tải cân bằng lược đồ, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  1. URL của sổ làm việc. Một URL trong sổ làm việc được dùng để xác định quy trình Excel tính toán Dịch vụ (ECS) mở sổ làm việc. Điều này đảm bảo rằng yêu cầu từ sổ làm việc cụ thể luôn được định tuyến tới cùng một phiên làm việc ECS.

  2. Hàm round-Robin. Quy trình ECS được dùng để mở một sổ làm việc được chọn bằng cách dùng hàm round-robin tải cân bằng bảng phối.

  3. Cục bộ. Nếu một quy trình ECS là cục bộ vào máy tính nơi sổ làm việc có bị mở sẵn dùng, nó được sử dụng. Nếu một quy trình ECS cục bộ không sẵn dùng, một quy trình ECS được phân công bằng cách dùng hàm round-robin tải cân bằng bảng phối.

   Trong hộp Khoảng thử lại , hãy nhập một giá trị trong giây cho số giây chờ trước khi kết nối đến phiên ECS lại, tối đa. Điều này đảm bảo rằng một lần thử kết nối được đặt thành ít nhất một lần mỗi thử lại khoảng thời gian mà bạn xác định.

 5. Trong phần Quản lý phiên làm việc , trong hộp Buổi tối đa cho mỗi người dùng , hãy nhập số tối đa trong các phiên Excel Services người dùng riêng lẻ được phép (kiểu -1 cho không có giới hạn).

  Bạn có thể giúp bảo tồn tính khả dụng tài nguyên và cải thiện hiệu suất Excel tính toán Dịch vụ và bảo mật bằng bằng hạn chế số lượng phiên cho mỗi người dùng tối đa đối với một số lượng nhỏ. Hiệu suất có thể bị khi nhiều người dùng có nhiều dịch vụ Excel tính toán phiên mở đồng thời.

 6. Trong phần Việc sử dụng bộ nhớ , trong hộp Tối đa riêng byte , nhập một giá trị theo megabyte (MB) cho số lượng MB quy trình ECS có thể sử dụng tối đa (nhập -1 cho giá trị bằng 50% của bộ nhớ vật lý trên máy tính lưu trữ các ECS quy trình).

  1. Trong hộp Bộ nhớ bộ đệm ẩn ngưỡng , nhập một giá trị từ 0 đến 95 biểu thị tỷ lệ phần trăm của byte tối đa riêng tư mà có thể được cấp phát cho những đối tượng không hoạt động.

  2. Trong hộp Tuổi thọ đối tượng chưa sử dụng tối đa , hãy nhập thời gian tối đa (bằng phút) không hoạt động đối tượng vẫn ở trong bộ đệm ẩn bộ nhớ.

 7. Trong phần Bộ đệm ẩn sổ làm việc , trong hộp Vị trí bộ đệm ẩn sổ làm việc , hãy nhập đường dẫn cho bộ đệm ẩn tệp sổ làm việc trên máy tính ECS máy chủ lưu trữ. Nếu hộp còn lại trống, một thư mục con trong thư mục tạm thời của hệ thống sẽ được sử dụng.

  1. Trong hộp Tối đa kích cỡ của sổ làm việc bộ đệm ẩn , hãy nhập một giá trị trong MB có thể được phân bổ cho sổ làm việc mà bạn đang được dùng bởi Excel Services. Gần đây, tệp dùng có thể không hiện đang mở đếm so với giá trị này.

  2. Để tạo bộ đệm ẩn đối tượng mà bạn đang không được dùng trong bất kỳ phiên, hãy chọn hộp kiểm Tạo bộ đệm ẩn bật .

 8. Trong phần Dữ liệu ngoài , trong hộp Thời gian sống kết nối , hãy nhập một giá trị trong giây lần tối đa cho kết nối duy trì mở. Kết nối hết hạn lại được mở khi nhận được truy vấn tiếp theo (nhập -1 , không bao giờ đóng và mở lại kết nối).

  Bạn có thể giảm rủi ro tấn công từ chối dịch vụ bằng cách giới hạn khoảng thời gian phiên vẫn mở.

 9. Trong phần Dữ liệu ngoài , trong phần Tài khoản Dịch vụ không được giám sát , cung cấp thông tin đăng nhập trong hộp tên, mật khẩuNhập lại mật khẩu cho tài khoản Windows mặc định cho các dịch vụ Excel tính toán để sử dụng kết nối đến nguồn dữ liệu yêu cầu thông tin xác thực tài khoản cho xác thực.

  Tài khoản Dịch vụ không được giám sát là một tài khoản thấp quyền Excel tính toán Dịch vụ có thể mạo danh khi thiết lập kết nối dữ liệu sử dụng phương pháp xác thực không Windows SSO hoặc không có cách xác thực. Nếu tài khoản không được giám sát dịch vụ không được cấu hình, kết nối dữ liệu sử dụng phương pháp xác thực không Windows SSO hoặc không có cách xác thực sẽ không thành công.

  Mạo tài khoản không được giám sát bảo vệ cơ sở dữ liệu Office SharePoint Server 2007, và bất kỳ các nguồn dữ liệu Excel Services có thể truy nhập trực tiếp, từ trái phép kết nối bằng máy tính khách đang dùng Excel tính toán Dịch vụ để mở kết nối dữ liệu bên ngoài. Khi một tài khoản không được giám sát dịch vụ bị mạo danh, thông tin đăng nhập được liên kết với một chuỗi hội thoại ứng dụng Excel tính toán Dịch vụ không thể được dùng để truy nhập bất kỳ cơ sở dữ liệu khác. Ngoài ra, khi bị mạo danh tài khoản không được giám sát dịch vụ, truy vấn dữ liệu ngoài được chạy theo ngữ cảnh bảo mật của tài khoản thấp quyền, thay vì chạy theo ngữ cảnh bảo mật của một chuỗi hội thoại ứng dụng Excel tính toán Dịch vụ có lớn quyền.

  Bạn có thể cấu hình tài khoản không được giám sát dịch vụ như một tài khoản tên miền hoặc là tài khoản máy tính cục bộ. Nếu tài khoản không được giám sát dịch vụ được cấu hình là tài khoản máy tính cục bộ, hãy đảm bảo rằng cấu hình giống nhau trên mỗi máy chủ ứng dụng Excel tính toán Dịch vụ. Hạn chế quyền tài khoản Dịch vụ không được giám sát để cho phép chỉ đăng nhập vào mạng. Xác nhận rằng tài khoản không được giám sát dịch vụ không có quyền truy nhập vào bất kỳ nguồn dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu Office SharePoint Server 2007.

 10. Bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×