Cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đối tượng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bộ đệm ẩn đối tượng được dùng trong nội bộ để tối ưu hóa trang hiển thị bằng cách lưu các thuộc tính của trang, bố trí trang và trang. Bộ đệm ẩn đối tượng giảm lưu lượng giữa máy chủ Web và cơ sở dữ liệu SQL. Kết quả là cao hơn thông qua các trang được hiển thị, theo đó tăng số lượng các trang có thể được chuyển tới máy khách.

Bạn có thể tối ưu hóa bộ đệm ẩn đối tượng cho tuyển tập trang bằng cách chỉ định một số thiết đặt:

 • Kích cỡ bộ đệm ẩn đối tượng.

  Cách xác định một số lớn hơn có thể cải thiện hiệu suất cho một số trang lớn với chi phí của bộ nhớ trên mỗi máy chủ Web ngoại vi.

 • Khi nào nên kiểm tra xem máy chủ cho thay đổi trong một truy vấn chéo-danh sách.

  Một truy vấn chéo-danh sách là một hiển thị nội dung từ nhiều danh sách hoặc thư viện. Một số phần Web, đặc biệt là nội dung phần Web truy vấn, thường hiển thị các mục từ nhiều danh sách và thư viện. Bạn có thể chỉ định để kiểm tra xem máy chủ cho mỗi truy vấn chéo-danh sách hoặc bạn có thể chỉ định một khoảng thời gian (trong giây) mà các kết quả có thể được vẽ khỏi bộ đệm ẩn. Điều này có thể cải thiện hiệu suất, đặc biệt cho tuyển tập site có chứa nhiều truy vấn chéo-danh sách.

 • Một số nhân sử dụng để truy xuất thêm các kết quả hơn yêu cầu.

  Số nhân được dùng để đảm bảo rằng tất cả máy khách yêu cầu chỗ trong một truy vấn chéo-danh sách và một tập hợp lệ của kết quả được chuyển phát.

Bạn cũng có thể sử dụng thiết đặt bộ đệm ẩn đối tượng trang để đặt lại (tuôn ra) bộ đệm ẩn đối tượng và bộ đệm ẩn đĩa dựa trên một máy chủ riêng lẻ hoặc cho toàn bộ máy chủ cụm máy chủ.

Bạn muốn làm gì?

Cấu hình bộ đệm ẩn đối tượng

Xóa sạch bộ đệm ẩn đối tượng hoặc bộ đệm ẩn trên ổ đĩa

Cấu hình bộ đệm ẩn đối tượng

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm bộ đệm ẩn đối tượng tuyển tập Site.

 3. Trong phần Kích cỡ bộ đệm ẩn đối tượng , hãy nhập một giá trị trong hộp để xác định số lượng bộ nhớ (tính theo megabyte) mà bạn muốn bộ đệm ẩn đối tượng để sử dụng.

 4. Trong phần Chéo liệt kê truy vấn bộ đệm ẩn thay đổi , hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Nếu nội dung của bạn thường xuyên thay đổi và bạn muốn hiển thị kết quả tốt nhất chính xác, hãy chọn kiểm tra các thay đổi máy chủ cho mỗi lần chạy một truy vấn chéo danh sách .

  • Trên tuyển tập trang nơi nâng cao hiệu suất bạn Lấy từ bộ đệm ẩn không xâm phạm sự độ chính xác của kết quả, hãy chọn dùng kết quả được đệm ẩn của truy vấn chéo danh sách cho bằng này giây.

 5. Trong phần Chéo số nhân kết quả truy vấn danh sách , hãy nhập một số từ 1 đến 10 để sử dụng làm một số nhân kết quả.

  Nhập một số lớn hơn nếu tuyển tập trang có các quyền duy nhất bảo mật được áp dụng cho nhiều danh sách và các site. Nhập một số nhỏ hơn nếu tuyển tập trang của bạn không có quyền duy nhất trên mỗi danh sách hoặc trang web. Một số nhân nhỏ hơn sử dụng ít bộ nhớ cho mỗi truy vấn.

 6. Bấm OK.

Đầu trang

Xóa sạch bộ đệm ẩn đối tượng hoặc bộ đệm ẩn trên ổ đĩa

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm bộ đệm ẩn đối tượng tuyển tập Site.

 3. Trong phần Đặt lại bộ đệm ẩn đối tượng , hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để bắt buộc máy chủ hiện tại để xóa sạch bộ đệm ẩn đối tượng của nó, hãy chọn hộp kiểm Xóa sạch bộ đệm ẩn đối tượng .

  • Để bắt buộc tất cả máy chủ trong cụm máy chủ công để xóa sạch cache đối tượng của họ, hãy chọn hộp kiểm bắt buộc tất cả máy chủ trong cụm máy chủ để xóa sạch cache đối tượng của họ .

   Khi bạn chọn một hoặc nhiều hộp kiểm, tất cả các mục nhập trong lưu trữ đối tượng sẽ được xóa ngay khi bạn bấm vào OK. Nếu bạn không chọn bất kỳ hộp kiểm, lưu trữ sẽ quản lý hết hạn của mục dựa trên khi họ thời gian ra hoặc được thay đổi trong site.

 4. Trong phần Đĩa dựa trên bộ đệm ẩn đặt lại , hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để bắt buộc máy chủ để đặt lại bộ đệm ẩn trên ổ đĩa của nó, hãy bấm hộp kiểm bắt buộc máy chủ này để đặt lại bộ đệm ẩn đĩa dựa trên của nó .

  • Để bắt buộc tất cả máy chủ để đặt lại cache dựa trên ổ đĩa của họ, hãy bấm hộp kiểm bắt buộc tất cả máy chủ trong cụm máy chủ để đặt lại bộ đệm ẩn đĩa dựa trên của họ .

   Nếu bạn chọn một hoặc nhiều hộp kiểm, tất cả các mục nhập trong ổ đĩa cache sẽ được xóa ngay khi bạn bấm vào OK. Nếu bạn không chọn bất kỳ hộp kiểm, lưu trữ đĩa sẽ còn lại là và hết hạn của các mục sẽ được quản lý với các mục được loại bỏ khi họ được thay đổi trong site hoặc đã vượt quá kích cỡ ổ đĩa.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×