Cấu hình tài khoản tên miền tùy chỉnh email dưới dạng tài khoản Exchange trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không thể cấu hình tài khoản tên miền tùy chỉnh email của bạn như một tài khoản Exchange trong Outlook, giải pháp thay thế này có thể giúp ích.

Giải pháp thay thế cho vấn đề

 1. Thêm bản ghi CNAME vào thiết đặt DNS của bạn tại nhà đăng ký miền. Outlook cần có bản ghi CNAME để đặt cấu hình cho tài khoản bằng cách sử dụng tính năng Tự động phát hiện. Bản ghi duy nhất bạn cần thêm là cho tính năng Tự động phát hiện Máy chủ.

  Loại bản ghi

  Máy chủ

  Trỏ tới

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 hour

 2. Xác nhận rằng bản ghi MX của bạn được cấu hình vẫn cho Hotmail. Bản ghi MX đảm bảo bạn có thể nhận được email từ người khác.

  Khi bạn đã thiết lập thiết đặt tên miền của bạn cho Outlook.com, bản ghi MX đã được thêm vào thiết đặt DNS của bạn. Bản ghi này có một số duy nhất số hoặc chữ cái theo sau là *. pamx1.hotmail.com và cần được bảo toàn. Bạn có thể xác nhận bản ghi MX vẫn được cấu hình đúng bằng cách tìm lập tên miền của bạn tại https://mxtoolbox.com. Bản ghi này sẽ được liệt kê trước bất kỳ bản ghi MX nào khác cho tên miền này. Ví dụ, đây là những gì nó sẽ trông giống như trên https://mxtoolbox.com:

  Pref

  Tên máy chủ

  Địa chỉ IP

  TTL

  10

  123456789.pamx1.hotmail.com

  65.54.188.109

  60 phút

  Backlist kiểm

  Kiểm tra SMTP

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm tài khoản email vào Outlook cho PC

Tài khoản Microsoft Exchange là gì?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×