Cấu hình siêu dữ liệu doanh nghiệp và từ khóa thiết đặt cho một danh sách hoặc thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Ở cấp danh sách hoặc thư viện, bạn có thể cấu hình cho dù bạn muốn dùng từ khóa doanh nghiệp. Bạn cũng có thể kiểm soát có giá trị được thêm vào cột siêu dữ liệu quản lý hoặc từ khóa doanh nghiệp cột cụ thể danh sách hoặc thư viện được chia sẻ dưới dạng thẻ xã hội.

Trong bài viết này

Thêm cột từ khóa doanh nghiệp vào danh sách hoặc thư viện

Cấu hình phát hành siêu dữ liệu

Thêm cột từ khóa doanh nghiệp vào danh sách hoặc thư viện

Một từ khóa doanh nghiệp là một từ hoặc cụm từ được thêm vào các mục trên một site SharePoint. Từ khóa doanh nghiệp được sắp xếp thành một đơn lẻ, không phải phân cấp bộ thuật ngữ trong công cụ quản lý kho thuật ngữ mang tên thiết từ khóa. Vì người dùng thường có thể thêm bất kỳ từ hoặc cụm từ vào một mục dưới dạng một từ khóa, từ khóa doanh nghiệp có thể dùng để phân loại theo thẻ-kiểu gắn thẻ. Người quản trị kho thuật ngữ hoặc những người khác có quyền để quản lý siêu dữ liệu, có thể chọn để di chuyển từ khóa ra khỏi tập hợp thuật ngữ từ khóa và vào tập hợp thuật ngữ được quản lý cụ thể, điểm mà tại đó các từ khóa sẽ trở nên sẵn dùng trong ngữ cảnh của một tập hợp thuật ngữ cụ thể. Người quản trị kho thuật ngữ cũng có thể chọn để thực hiện bộ từ khóa đóng, để người dùng không thể gửi từ khóa mới và được hạn chế để sử dụng hiện có từ khóa hoặc thuật ngữ được quản lý từ hiện có tập hợp thuật ngữ. Nếu bạn thêm cột từ khóa doanh nghiệp vào danh sách hoặc thư viện, trang người dùng sẽ có thể nhập từ khóa giá trị cho các mục được lưu trữ trong danh sách hoặc thư viện. Nếu từ khóa tập hợp thuật ngữ cho site đã được cấu hình để được mở, người dùng có thể thêm bất kỳ giá trị văn bản vào cột này.

Khi bạn bắt đầu gõ một từ khóa, các thuật ngữ sẵn có và từ khóa hiện có sẽ được đề xuất cho bạn.

Từ khóa mà người dùng nhập được chia sẻ với người dùng và các ứng dụng khác (tức là họ có thể được gợi ý cho người dùng khác khi họ Cập Nhật giá trị cho một cột từ khóa doanh nghiệp hoặc khi họ thêm một thẻ xã hội vào một mục.

Ngoài ra, nếu bạn thêm một cột từ khóa doanh nghiệp vào thư viện, bất kỳ thẻ tài liệu hiện có liên kết với tài liệu sẽ được sao chép vào cột từ khóa doanh nghiệp khi các tài liệu được tải lên thư viện, để giúp cung cấp đồng bộ hóa giữa trường kế thừa từ khóa hiện có của bạn và các tính năng được quản lý siêu dữ liệu.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thêm cột từ khóa doanh nghiệp.

 2. Trên tab Danh sách hoặc Thư viện của ruy-băng, hãy bấm vào Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện.

 3. Bên dưới Quyền và Quản lý, hãy bấm vào Thiết đặt Siêu dữ liệu và Từ khóa Doanh nghiệp.

 4. Trong phần Thêm từ khóa doanh nghiệp , hãy chọn hộp kiểm để thêm cột từ khóa doanh nghiệp và bật đồng bộ hóa từ khóa.

 5. Bấm vào OK.

Đầu trang

Cấu hình phát hành siêu dữ liệu

Bạn có thể kiểm soát xem điều khoản hoặc từ khóa mà được thêm vào các cột siêu dữ liệu quản lý hoặc từ khóa doanh nghiệp trong danh sách hoặc thư viện trở nên sẵn dùng như các từ khóa để gắn thẻ xã hội. Nếu bạn đang cấu hình một danh sách sẽ chứa thông tin nhạy cảm, và nó có khả năng đó cột siêu dữ liệu quản lý hoặc cột từ khóa doanh nghiệp có thể chứa các giá trị mà bạn không muốn hiển thị rộng rãi, bạn có thể tắt tính năng phát hành siêu dữ liệu.

Lưu ý: Theo mặc định, các điều khoản từ tập hợp thuật ngữ cục bộ (nghĩa là: tập hợp đã được tạo trong ngữ cảnh của một tuyển tập trang cụ thể thuật ngữ) được loại trừ khỏi phát hành siêu dữ liệu. Tập hợp thuật ngữ cục bộ sẽ không sẵn dùng trong việc gắn thẻ xã hội hay theo từ khóa doanh nghiệp.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn cấu hình Phát hành Siêu dữ liệu.

 2. Trên tab Danh sách hoặc Thư viện của ruy-băng, hãy bấm vào Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện.

 3. Bên dưới Quyền và Quản lý, hãy bấm vào Thiết đặt Siêu dữ liệu và Từ khóa Doanh nghiệp.

 4. Trong phần Phát hành Siêu dữ liệu, bên dưới Lưu siêu dữ liệu trên danh sách này dưới dạng thẻ xã hội, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để phát hành giá trị trong trường siêu dữ liệu quản lý và từ khóa doanh nghiệp để gắn thẻ xã hội và hồ sơ trang của tôi, hãy chọn hộp kiểm.

  • Để ngăn không cho giá trị trong trường siêu dữ liệu quản lý và từ khóa doanh nghiệp được đưa ra để gắn thẻ xã hội và hồ sơ trang của tôi, hãy xóa hộp kiểm.

 5. Bấm vào OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×