Cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn để phát hiện trạng thái kết nối của biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu biểu mẫu có dựa vào một kết nối mạng để xử lý hoặc trả về dữ liệu, và bạn đã quen thuộc với viết script, bạn có thể viết một script thấy trạng thái kết nối mạng của biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Bạn có thể dùng script này để có Microsoft Office InfoPath kiểm tra xem một biểu mẫu mới được kết nối mạng và nếu biểu mẫu có thể kết nối với nguồn dữ liệu ngoài trước khi biểu mẫu sẽ gửi một truy vấn cho nguồn dữ liệu ngoài. Bài viết này cung cấp Microsoft JScript và ví dụ Visual Basic Scripting Edition (VBScript) để xác định nếu biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn được kết nối với mạng và nếu các biểu mẫu có thể kết nối với nguồn dữ liệu ngoài.

Trong bài viết này

Tổng quan

Ví dụ JScript

Ví dụ VBScript

Sử dụng ví dụ kịch bản trong mẫu biểu mẫu

Tổng quan

Để xác định trạng thái kết nối mạng của biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể dùng thuộc tính MachineOnlineState của đối tượng ứng dụng . Sau đó bạn có thể dùng phương pháp IsDestinationReachable cùng một đối tượng ứng dụng để xác định nếu biểu mẫu có thể tìm thấy nguồn dữ liệu ngoài. Thuộc tính MachineOnlineState chứa một giá trị Hiển thị trạng thái kết nối của biểu mẫu. Thuộc tính này có thể có các giá trị sau đây:

Giá trị

Mô tả

0

Máy tính không được kết nối mạng. Thuộc tính có thể có giá trị này nếu máy tính không được kết nối mạng hoặc thẻ mạng trong máy tính bị vô hiệu hóa.

1

Máy tính được kết nối mạng. Nếu máy tính được kết nối với mạng bằng cách dùng cáp mạng, giá trị này cho biết rằng máy tính nằm trên một mạng. Nếu máy tính có thẻ mạng không dây làm việc, giá trị này cho biết rằng thẻ mạng không dây đang hoạt động. Tuy nhiên, máy tính không thể kết nối với mạng không dây.

2

Máy tính được kết nối mạng, nhưng Windows Internet Explorer được cấu hình để làm việc ngoại tuyến. Khi Internet Explorer được cấu hình để làm việc ngoại tuyến, kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web có thể không hoạt động đúng cách.

Sau khi bạn đã quyết định rằng máy tính của người dùng được kết nối mạng, bạn có thể sử dụng phương pháp IsDestinationReachable để xác định nếu biểu mẫu có thể liên lạc với nguồn dữ liệu ngoài. Phương pháp này sẽ đưa định vị tài nguyên đồng nhất (URL) hoặc bộ tài nguyên tên (URN) của nguồn dữ liệu ngoài dưới dạng tham số và trả về một trong các giá trị Boolean sau đây:

True    Biểu mẫu đã tìm thấy nguồn dữ liệu ngoài trên mạng.

False    Biểu mẫu không thể tìm thấy nguồn dữ liệu ngoài. Nguồn dữ liệu bên ngoài có thể ngoại tuyến hoặc có thể trên mạng, nhưng không sẵn dùng.

Các kịch bản ví dụ trong bài viết này chỉ xác định nếu biểu mẫu được kết nối với mạng. Trong bài viết này, các kịch bản ví dụ được sử dụng khi người dùng trước tiên mở biểu mẫu. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng script này bất cứ khi nào bạn muốn kiểm tra kết nối mạng trước khi thực hiện một hành động. Ví dụ, bạn có thể dùng script này khi người dùng bấm vào một nút cụ thể trong biểu mẫu để xác định nếu không có kết nối mạng với nguồn dữ liệu ngoài. Bất kể khi bạn chọn dùng kịch bản này, bạn cũng có thể thêm script thực hiện một hành động, dựa trên việc biểu mẫu được kết nối với mạng hay không. Ví dụ, nếu máy tính đang ngoại tuyến hoặc không thể kết nối với nguồn dữ liệu ngoài, bạn có thể có InfoPath Hiển thị một thông báo cảnh báo cho người dùng cho biết rằng nguồn dữ liệu bên ngoài không sẵn dùng. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo cảnh báo để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu nguồn dữ liệu bên ngoài không sẵn dùng. Ví dụ, bạn có thể thông báo cho họ để tìm cách điền vào biểu mẫu về sau, hoặc liên hệ người dùng dịch vụ hỗ trợ của họ.

Đầu trang

Ví dụ JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Đầu trang

Ví dụ VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Đầu trang

Sử dụng ví dụ kịch bản trong mẫu biểu mẫu

Nếu bạn muốn kiểm tra một kịch bản ví dụ trước khi sử dụng nó trong mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể dùng quy trình sau để tạo một mẫu biểu mẫu trống, và sau đó sao chép một trong các ví dụ script từ bài viết này đến sự kiện khi tải trang . Kịch bản trong sự kiện khi tải trang chạy bất cứ khi nào một biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu được tạo ra. Bạn có thể xem trước đó của mẫu biểu mẫu để kiểm tra ví dụ script với máy tính của bạn kết nối mạng, bị ngắt kết nối từ mạng hoặc kết nối với mạng nhưng với Internet Explorer đặt chế độ ngoại tuyến.

 1. Sao chép một trong các ví dụ script được liệt kê phiên bản cũ hơn trong chủ đề này, và sau đó dán nó vào một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Microsoft Notepad.

  Lưu ý: Sao chép ví dụ script để trình soạn thảo văn bản trước khi bạn thêm nó vào mẫu biểu mẫu của bạn ngăn không cho siêu văn bản đánh dấu ngôn ngữ (HTML) định dạng dấu xuất hiện trong kịch bản.

 2. Trong InfoPath, trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 3. Bên dưới thiết kế mới, trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , bấm Mẫu biểu mẫu, bấm trống, sau đó bấm OK.

 4. Theo mặc định, mẫu biểu mẫu mới được cấu hình để sử dụng JScript làm ngôn ngữ cho kịch bản. Để sử dụng VBScript làm ngôn ngữ kịch bản của bạn, thay đổi ngôn ngữ kịch bản của mẫu biểu mẫu.

  Cách thực hiện?

  1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

  2. Trong danh sách thể loại , bấm lập trình.

  3. Trong danh sách ngôn ngữ mã mẫu biểu mẫu bên dưới ngôn ngữ lập trình, bấm VBScript, sau đó bấm OK.

 5. Trên menu công cụ , trỏ tới lập trình, sau đó bấm Trên tải sự kiện. Trình soạn thảo Script Microsoft bắt đầu với con trỏ nằm ở sự kiện khi tải trang .

 6. Trong khi tải trang sự kiện trong trình soạn thảo Script Microsoft, thay thế // Write your code here (JScript) hoặc văn bản ' Write your code here (VBScript) với ví dụ script mà bạn đã sao chép sang trình soạn thảo văn bản.

 7. Sửa đổi ví dụ kịch bản cho phù hợp với môi trường của bạn. Ví dụ, bạn có thể sửa đổi các thư và thay đổi http://example URL hoặc URN của nguồn dữ liệu ngoài của bạn.

 8. Trong Microsoft Script Editor, trên menu tệp , bấm lưu.

 9. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×