Cấu hình kết nối dữ liệu thứ cấp để dùng ngoại tuyến

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu người dùng có thể điền trên một máy tính hiện tại không có kết nối mạng hoặc nguồn dữ liệu bên ngoài cho biểu mẫu này không sẵn dùng, bạn có thể mà cấu hình mẫu biểu mẫu biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó sẽ tạo bộ đệm ẩn dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp mỗi khi sử dụng biểu mẫu này kết nối dữ liệu.

Lưu ý: Bạn không thể cấu hình kết nối dữ liệu chính của mẫu biểu mẫu vào bộ đệm ẩn dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài. Kết nối dữ liệu chính trong một biểu mẫu chỉ có thể lấy dữ liệu nếu biểu mẫu được kết nối mạng.

Trong bài viết này

Tổng quan

Cân nhắc tính tương thích

Cấu hình kết nối dữ liệu để dùng ngoại tuyến

Thay đổi hành vi ngoại tuyến của mẫu biểu mẫu

Tổng quan

Biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có thể chứa kết nối dữ liệu thứ cấp lấy dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài người dùng cần để điền và nộp biểu mẫu. Để cho phép người dùng để điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này khi máy tính của họ không được kết nối mạng hoặc khi biểu mẫu không thể kết nối với nguồn dữ liệu ngoài, bạn có thể cấu hình để cho phép các biểu mẫu để tạo bộ đệm ẩn dữ liệu trên máy tính của người dùng wheneve mẫu biểu mẫu là sử dụng biểu mẫu kết nối dữ liệu thứ cấp. Khi dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp được đệm ẩn, người dùng có quyền truy nhập vào dữ liệu ngay cả khi máy tính của họ không được kết nối mạng hoặc nguồn dữ liệu bên ngoài không sẵn dùng.

Ghi chú Bảo mật: Trước khi bạn cấu hình để cho phép các biểu mẫu để tạo bộ đệm ẩn dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp mẫu biểu mẫu, hãy cân nhắc những gì có thể xảy ra với dữ liệu nếu máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu bạn đang dùng một kết nối dữ liệu thứ cấp để lấy dữ liệu nhạy cảm, bạn có thể không muốn bật tính năng này để giúp bảo vệ dữ liệu trong trường hợp máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu biểu mẫu truy xuất dữ liệu nhạy cảm, bạn có thể muốn cấu hình kết nối dữ liệu thứ cấp để lấy dữ liệu chỉ khi máy tính được kết nối mạng.

Nếu bạn cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn để cho phép biểu mẫu vào bộ đệm ẩn dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp, Microsoft Office InfoPath lưu dữ liệu đó được đệm ẩn trên máy tính của người dùng bất cứ khi nào sử dụng biểu mẫu bất kỳ kết nối dữ liệu thứ cấp. Nếu bạn đã thêm rồi một kết nối dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu của bạn, bạn phải cấu hình mẫu biểu mẫu vào bộ đệm ẩn dữ liệu từ tất cả các kết nối dữ liệu. Bạn không thể cấu hình mẫu biểu mẫu vào bộ đệm ẩn dữ liệu từ chỉ kết nối dữ liệu thứ cấp cụ thể.

Theo mặc định, InfoPath cấu hình mẫu biểu mẫu sao cho các biểu mẫu tạo bộ đệm ẩn dữ liệu này vĩnh. Bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu để biểu mẫu của nó có thể truy nhập dữ liệu này được đệm ẩn cho chỉ một số đã xác định ngày. Nếu bạn mà cấu hình mẫu biểu mẫu biểu mẫu của nó lưu trữ dữ liệu đó được đệm ẩn cho một số đã xác định ngày, InfoPath ngăn biểu mẫu bằng cách dùng dữ liệu trong bộ đệm ẩn, sau đó số ngày đã trôi qua. Dữ liệu trong bộ đệm ẩn vẫn ở trên máy tính của người dùng cho đến khi InfoPath sẽ ghi đè dữ liệu cũ trong bộ đệm ẩn với dữ liệu mới hoặc người dùng sẽ loại bỏ biểu mẫu từ máy tính của mình thông qua hộp thoại Bắt đầu . Hộp thoại Bắt đầu xuất hiện khi bạn bắt đầu InfoPath.

Ghi chú Bảo mật: Dữ liệu trong bộ đệm ẩn được lưu trữ trong một tệp dưới dạng văn bản thuần có thể đọc trong trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad. Nếu bạn đang dùng một kết nối dữ liệu thứ cấp để lấy dữ liệu nhạy cảm, bạn có thể muốn cấu hình kết nối dữ liệu thứ cấp để lấy dữ liệu chỉ khi máy tính được kết nối mạng.

Theo mặc định, InfoPath cho phép người dùng để điền biểu mẫu ngay cả khi biểu mẫu là không thể truy xuất dữ liệu từ các kết nối dữ liệu thứ cấp. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn để ngăn không cho người dùng điền biểu mẫu nếu họ không được kết nối mạng. Ví dụ, nếu bạn có kết nối dữ liệu thứ cấp chỉ nhận dữ liệu khi người dùng trước tiên mở biểu mẫu và kết nối dữ liệu thứ cấp không sẵn dùng khi người dùng sẽ mở ra biểu mẫu, bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu để hiển thị một thông báo cảnh báo, và sau đó đóng InfoPath.

Để cấu hình mẫu biểu mẫu để tạo bộ đệm ẩn dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu khi bạn tạo kết nối dữ liệu hoặc bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu thông qua hộp thoại Kết nối dữ liệu , bạn có thể truy nhập bằng cách bấm vào Kết nối dữ liệu trên menu công cụ . Theo mặc định, InfoPath cấu hình mẫu biểu mẫu sao cho người dùng có thể điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này mà không cần bất kỳ dữ liệu từ kết nối dữ liệu thứ cấp và lưu trữ bất kỳ dữ liệu từ một kết nối dữ liệu vĩnh. Bạn có thể thay đổi hành vi mặc định này thông qua hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu .

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Mặc dù bạn có thể cấu hình một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt để cho phép các biểu mẫu để tạo bộ đệm ẩn dữ liệu từ một nguồn dữ liệu thứ cấp, biểu mẫu chỉ được điền trong InfoPath có thể tạo bộ đệm ẩn dữ liệu. Biểu mẫu được điền trong một trình duyệt Web không thể tạo bộ đệm ẩn dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp.

Đầu trang

Cấu hình kết nối dữ liệu để dùng ngoại tuyến

Nếu bạn đã cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn vào bộ đệm ẩn dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp, bạn có thể bỏ qua quy trình này và chỉ cần thay đổi hành vi ngoại tuyến mặc định của biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn.

Ghi chú Bảo mật: Trước khi bạn cấu hình để cho phép các biểu mẫu để tạo bộ đệm ẩn dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp mẫu biểu mẫu, hãy cân nhắc những gì có thể xảy ra với dữ liệu nếu máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu bạn đang dùng một kết nối dữ liệu thứ cấp để lấy dữ liệu nhạy cảm, bạn có thể không muốn bật tính năng này để giúp bảo vệ dữ liệu trong trường hợp máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu biểu mẫu truy xuất dữ liệu nhạy cảm, bạn có thể muốn cấu hình kết nối dữ liệu thứ cấp để lấy dữ liệu chỉ khi máy tính được kết nối mạng.

  1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

  2. Trong danh sách kết nối dữ liệu cho mẫu biểu mẫu , bấm kết nối dữ liệu thứ cấp mà bạn muốn cấu hình để sử dụng ngoại tuyến, và sau đó bấm sửa đổi.

  3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tiếp theo cho đến khi bạn thấy một trang có hộp kiểm lưu trữ một bản sao của dữ liệu trong mẫu biểu mẫu .

  4. Chọn hộp kiểm lưu trữ một bản sao của dữ liệu trong mẫu biểu mẫu .

  5. Bấm tiếp theo cho đến khi trình hướng dẫn đóng lại.

  6. Lặp lại bước 2 đến 5 cho bất kỳ kết nối dữ liệu thứ cấp nào khác mà bạn muốn cấu hình để sử dụng ngoại tuyến.

Đầu trang

Thay đổi hành vi ngoại tuyến của mẫu biểu mẫu

Theo mặc định, InfoPath cho phép người dùng để điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn ngay cả khi dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp không sẵn dùng. InfoPath cũng làm cho dữ liệu trong bộ đệm ẩn sẵn dùng vĩnh. Bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn để cho phép người dùng của bạn để điền biểu mẫu chỉ khi dữ liệu sẵn dùng từ kết nối dữ liệu thứ cấp. Bạn cũng có thể đặt giới hạn trên khoảng thời gian dữ liệu trong bộ đệm ẩn nên có sẵn.

  1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

  2. Trong danh sách thể loại , trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu , bấm ngoại tuyến.

  3. Để cho phép người dùng của bạn để điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này chỉ khi dữ liệu từ một kết nối dữ liệu sẵn dùng, hãy xóa hộp kiểm cho phép người dùng để điền vào biểu mẫu này nếu dữ liệu không sẵn dùng . Nếu hộp kiểm này được xóa và kết nối dữ liệu được cấu hình để lấy dữ liệu khi người dùng tạo biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này, người dùng sẽ thấy một thông báo cảnh báo. Sau khi người dùng bấm OK, InfoPath sẽ đóng.

  4. Để chuyển dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp sẵn dùng cho một số đã xác định ngày, hãy chọn hộp kiểm lưu trữ dữ liệu trả về từ các truy vấn để nó có thể được dùng trong chế độ ngoại tuyến , bấm truy vấn Stored hết hạn sau này số ngày, sau đó bấm số ngày.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×