Cấu hình kết nối Gửi Đến để quản lý hồ sơ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kết nối Gửi Đến xác định cụ thể các thiết đặt cho kho lưu trữ tài liệu hoặc trung tâm bản ghi. Khi bạn tạo kết nối Gửi Đến, Bộ tổ chức Nội dung có thể gửi tài liệu đến vị trí xác định. Người quản trị SharePoint thường tạo ra và quản lý các kết nối thiết đặt kho lưu trữ hồ sơ hoặc trung tâm quản lý tri thức.

Để tìm hiểu thêm về Bộ tổ chức Nội dung, hãy xem Cấu hình Bộ tổ chức Nội dung để định tuyến tài liệu.

Trong bài viết này

Tạo kết nối Gửi Đến

Sửa kết nối

Xóa kết nối

Tạo kết nối Gửi Đến

Khi bạn tạo kết nối Gửi Đến, Bộ tổ chức Nội dung có thể gửi nội dung đến kho lưu trữ tài liệu được chỉ định hoặc trung tâm bản ghi. Để tạo kết nối Gửi Đến, hãy thực hiện các bước sau.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn quản lý bản ghi.

 4. Trong danh sách Kết nối Gửi Đến hãy chọn Kết nối Mới.

 5. Trong hộp văn bản Hiển thị tên, nhập tên của kết nối này. Bộ tổ chức Nội dung hiển thị tên này như một tùy chọn cho người dùng.
  Ảnh chụp màn hình phần Thiết đặt Kết nối của trang Kết nối Gửi tới trong trung tâm quản trị SharePoint Online. Bạn có thể xác định URL cho một vị trí đích của Bộ tổ chức Nội dung tại đây.

 6. Trong hộp văn bản Gửi đến URL, nhập URL đến điểm gửi của trang đích.

  Mẹo: Bạn có thể tìm URL trong phần Điểm Gửi của trang Bộ tổ chức Nội dụng: Thiết đặt của kho lưu trữ đích.

 7. (Tùy chọn) nếu bạn muốn người dùng có thể gửi bản ghi trực tiếp vào kho, hãy chọn Cho phép gửi thủ công từ menu Gửi Đến. Khi đó, SharePoint hiển thị kết nối như một tùy chọn khi người dùng bấm vào Gửi Đến trên ruy-băng của thư viện tài liệu.

 8. Từ danh sách hành động Gửi Đến, hãy chọn một trong các giá trị sau:

  1. Sao chép    Chọn tùy chọn này để tạo ra một bản sao của tài liệu và gửi bản sao đến kho lưu trữ đích.

  2. Di chuyển    Chọn tùy chọn này để di chuyển tài liệu vào kho lưu trữ đích. Người dùng sẽ không còn có thể truy nhập tài liệu từ vị trí ban đầu của tài liệu đó.

  3. Di chuyển và Để lại Nối kết    Chọn tùy chọn này để di chuyển tài liệu vào kho lưu trữ đích và tạo ra một nối kết đến thông tin về tài liệu. Khi người dùng bấm vào nối kết này, một trang sẽ xuất hiện hiển thị URL của tài liệu và siêu dữ liệu của tài liệu.

 9. Trong hộp thoại Giải thích, nhập bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn thêm vào vết kiểm tra. Vết kiểm tra được tạo ra khi người dùng gửi tài liệu bằng cách sử dụng kết nối này.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn Di chuyển và Để lại Nối kết trong bước trước, lời giải thích này cũng sẽ xuất hiện trên trang thông tin.

 10. Bấm Thêm Kết nối để tạo kết nối.

Đầu Trang

Sửa kết nối

Để sửa một kết nối hiện có đến kho lưu trữ tài liệu hoặc trung tâm bản ghi, hãy thực hiện các bước sau.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn quản lý bản ghi.

 4. Từ danh sách Kết nối Gửi Đến, hãy chọn kết nối mà bạn muốn thay đổi.

 5. Sửa bất kỳ thiết đặt kết nối nào.

 6. Bấm Cập nhật Kết nối.

Đầu Trang

Xóa kết nối

Để xóa một kết nối hiện có đến kho lưu trữ tài liệu hoặc trung tâm bản ghi, hãy thực hiện các bước sau.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn quản lý bản ghi.

 4. Từ danh sách Kết nối Gửi Đến, hãy chọn kết nối mà bạn muốn xóa.

 5. Bấm Loại bỏ Kết nối.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×