Cấu hình hoặc tắt tính năng tự định dạng khi bạn nhập

Đăng ký Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng tính năng tự định dạng khi bạn nhập để nhanh chóng áp dụng hoặc thay đổi định dạng tự động cho những điều chẳng hạn như dấu gạch ngang và dấu gạch ngang, phân số, siêu kết nối, dấu ngoặc kép và danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Để bật tự động định dạng cho chương trình, chọn từng tùy chọn bạn muốn bật. Để tắt tính năng tự động định dạng, hãy xóa từng tùy chọn bạn muốn tắt. Sau khi bạn đã cấu hình các tùy chọn tự định dạng khi bạn nhập, hãy bấm OK.

Tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập

Sự khác biệt giữa "Tự Định dạng" và "Tự Định dạng Khi Bạn Nhập" là gì?

 • Thiết đặt Tự định dạng khi bạn gõ được áp dụng cho văn bản trong khi bạn đang nhập.

 • Thiết đặt trên tab tự định dạng được áp dụng khi bạn theo cách thủ công chạy lệnh tự định dạng (mà yêu cầu sử dụng công cụ truy nhập nhanh).

Hầu hết các bài viết này mô tả tùy chọn trên tab Tự định dạng khi bạn nhập . Hãy xem sử dụng tab tự định dạng và lệnh tự định dạng trong Wor d bên dưới để biết thông tin về tab tự định dạng .

Để thay đổi hành vi định dạng tự động trong chương trình Office, trước tiên, hãy mở cửa sổ Tùy chọn Tự Sửa, rồi chọn tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Tất cả chương trình ngoại trừ Outlook:

 1. Bấm vàoTệp > Tùy chọn > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Outlook:

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn > Thư > Tùy chỉnh Trình soạn thảo > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Word, Excel và PowerPoint:

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office > Tùy chọn [Chương trình] > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Outlook:

 1. Mở một mục thư, rồi bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office > Tùy chọn Trình soạn thảo > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Publisher và Visio:

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn Tự Sửa.

  Truy nhập hộp thoại Tự Sửa

 2. Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

Mỗi tùy chọn có ý nghĩa gì?

Đặt tùy chọn tự định dạng khi bạn nhập, bạn hãy xem có thể khác nhau một chút tùy vào khi bạn đang ở trong chương trình nào. Một số ứng dụng, chẳng hạn như Visio, sẽ chỉ có một số nhỏ trong các tùy chọn.

THAY THẾ KHI BẠN NHẬP

Tùy chọn

Mô tả

"Nháy kép thẳng" bằng “nháy kép cong”

Thay dấu nháy kép thẳng (" ") và nháy đơn thẳng (' ') bằng dấu nháy kép và nháy đơn cong mở và đóng.

Phân số (1/2) bằng ký tự phân số (½)

Thay phân số được nhập theo cách thông thường (chẳng hạn như 1/2) bằng ký tự đơn tương đương (½). Tùy chọn này áp dụng cho các phân số được nhập sau: 1/4, 1/2 và 3/4.

Để chèn ký tự đơn tương đương với một vài khác phân số (chẳng hạn như 1/5) hãy xem chèn một dấu kiểm hoặc ký hiệu khác.

*Đậm* và _nghiêng_ bằng định dạng thực

Áp dụng phông chữ đậm cho mọi văn bản nằm trong dấu sao (*) và phông chữ nghiêng cho mọi văn bản nằm trong dấu gạch dưới (_). Ví dụ: *máy tính* sẽ trở thành máy tính và _máy tính_ sẽ trở thành máy tính. Lưu ý rằng trong Word thì (*) hoặc (_) sẽ được thay thế bằng định dạng. Trong Outlook, (*) và (_) sẽ vẫn hiển thị ngay cả khi đã áp dụng định dạng.

Đường dẫn Internet và mạng bằng siêu kết nối

Thay thế địa chỉ Internet, đường dẫn mạng và địa chỉ email đã nhập bằng siêu kết nối.

Số thứ tự (1st) bằng chỉ số trên

Thay thế số thứ tự (mà hiển thị vị trí tương đối của một mục trong một trình tự) chẳng hạn như 1, 2 hoặc 3 với các phiên bản superscripted (chẳng hạn như 1st được viết dưới dạng chỉ số trên ).

Gạch nối (--) bằng dấu gạch (—)

Thay gạch nối kép (--) bằng gạch nối dài (—) và gạch nối có dấu cách trước và sau ( - ) bằng gạch nối ngắn (–). Lưu ý rằng nếu bạn muốn sử dụng gạch nối dài thì không sử dụng bất kỳ dấu cách nào trước và sau gạch nối kép.

Mặt cười :-) và mũi tên == > bằng ký hiệu đặc biệt

Thay mặt cười và mũi tên đã nhập bằng ký hiệu ký tự và các biểu tượng cảm xúc tương đương.

ÁP DỤNG KHI BẠN NHẬP

Tùy chọn

Mô tả

Danh sách dấu đầu dòng tự động

Tạo danh sách dấu đầu dòng khi một dòng văn bản bắt đầu với *, - hoặc > và theo sau là dấu cách hoặc tab.

Để kết thúc danh sách dấu đầu dòng, nhấn ENTER hai lần.

Đường viền

Vẽ đường khi bạn nhập ba lần liên tiếp các ký tự ~, #, *, -, _ hoặc = trên dòng mới, rồi nhấn ENTER. Ví dụ: thao tác nhập ~~~ trên dòng mới, rồi nhấn ENTER sẽ vẽ một đường gợn sóng ngang qua trang.

Các kiểu Đầu đề tích hợp sẵn

Áp dụng kiểu đầu đề cho đoạn văn có năm từ trở xuống (mà không kết thúc bằng dấu chấm câu) sau khi bạn nhấn ENTER hai lần. Đối với Đầu đề 1, nhập một dòng mới mà không cần bất cứ tab nào trước đó. Đối với Đầu đề 2, bắt đầu dòng mới với một dấu tab. Đối với Đầu đề 3, bắt đầu dòng mới với hai dấu tab.

Lưu ý: Bạn phải nhấn ENTER hai lần sau đoạn văn trước đó để tự động áp dụng kiểu đầu đề.

Danh sách đánh số tự động

Tạo danh sách đánh số khi dòng văn bản bắt đầu bằng số 1, tiếp đến là dấu chấm hoặc tab.

Để kết thúc danh sách đánh số, nhấn ENTER hai lần.

Bảng

Tạo bảng chứa một hàng khi bạn chèn chuỗi dấu cộng (+) và gạch nối (-) ở đầu dòng văn bản, rồi nhấn ENTER. Bạn phải bắt đầu và kết thúc chuỗi đó bằng một dấu cộng. Ví dụ: +---+---+------+ sẽ tạo ra bảng có một hàng và ba cột. Độ rộng cột tỷ lệ thuận với số gạch nối giữa các dấu cộng. Để thêm hàng vào vị trí bất kỳ trong bảng, đặt con trỏ vào cuối hàng mà bạn muốn chèn hàng mới, rồi nhấn ENTER.

Đưa các hàng và cột mới vào bảng (chỉ dành cho Excel)

Thêm hàng hoặc cột mới vào bảng hiện có khi bạn nhập dữ liệu vào hàng hoặc cột liền kề. Ví dụ: nếu bạn có bảng hai cột trong cột A và B, rồi nhập dữ liệu vào ô liền kề trong cột C thì cột C sẽ được tự động định dạng như một phần của bảng hiện có.

Tự Khớp văn bản tiêu đề với chỗ dành sẵn (chỉ PowerPoint)

Giảm cỡ phông của văn bản tiêu đề sao cho văn bản khớp với chỗ dành sẵn cho văn bản tiêu đề đã xác định.

Lưu ý: Văn bản tiêu đề chỉ tự động giảm xuống một gia số cỡ phông (ví dụ: từ 44 xuống 40) dựa trên cỡ phông tích hợp sẵn của phông chữ đó. Nếu bạn muốn giảm thêm cỡ phông, hãy chọn văn bản tiêu đề, rồi chọn cỡ phông tích hợp sẵn nhỏ hơn từ danh sách Cỡ Phông hoặc nhập cỡ phông bạn muốn vào danh sách Cỡ Phông.

Tự Khớp nội dung văn bản với chỗ dành sẵn (chỉ dành cho PowerPoint)

Giảm cỡ phông của nội dung văn bản sao cho văn bản khớp với chỗ dành sẵn cho nội dung văn bản đã xác định.

TỰ ĐỘNG KHI BẠN NHẬP

Tùy chọn

Mô tả

Định dạng phần đầu của mục danh sách như mục trước đó

Định dạng văn bản mở đầu của mục danh sách giống văn bản mở đầu của mục danh sách trước đó. Định dạng mở đầu được lặp lại cho tới ký tự dấu câu đầu tiên của mục danh sách, thường là dấu chấm, dấu hai chấm, gạch nối, gạch nối dài, dấu chấm hỏi, dấu chấm than hoặc ký tự tương tự.

Chỉ có định dạng áp dụng cho tất cả văn bản dẫn dắt mới được lặp lại trong mục danh sách tiếp theo. Định dạng chỉ áp dụng cho một phần của văn bản dẫn dắt sẽ không được lặp lại trong văn bản dẫn dắt của mục tiếp theo trong danh sách.

Đặt thụt lề trái và thụt lề đầu tiên bằng phím tab và xóa lùi

Thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bằng cách đặt con trỏ trước dòng đầu tiên, rồi nhấn phím TAB. Thụt lề toàn bộ đoạn văn bằng cách đặt con trỏ trước bất cứ dòng nào trong đoạn văn (ngoại trừ dòng đầu tiên), rồi nhấn phím TAB. Để loại bỏ thụt lề, đặt con trỏ trước dòng đầu tiên của đoạn văn, rồi nhấn phím BACKSPACE (xóa lùi).

Xác định các kiểu dựa trên định dạng của bạn

Áp dụng kiểu tích hợp sẵn cho văn bản được định dạng theo cách thủ công khi văn bản có cùng định dạng với kiểu tích hợp sẵn.

Điền công thức vào bảng để tạo các cột được tính toán (chỉ Excel)

Áp dụng một công thức cho tất cả các ô trong một cột của bảng. Công thức tự động điều chỉnh để mở rộng đến tất cả các ô trong một cột của bảng.

Bấm đầu đề dưới đây để biết thêm thông tin.

Bạn có thể ngay lập tức bác bỏ hoặc thay đổi định dạng tự động xảy ra khi bạn nhập. Khi Office áp dụng tự động định dạng, di chuột qua mục lấy AutoFormatted, và chọn Tùy chọn tự sửa nút Hình ảnh nút xuất hiện:

 • Hoàn tác định dạng cho trường hợp này chỉ bằng cách bấm vào tùy chọn hoàn tác . (Bạn có thể chọn để làm lại định dạng sau khi bạn hoàn tác, nếu mong muốn.)

  Mẹo: Bạn cũng có thể dùng CTRL + Z (hoàn tác) để ngay lập tức hoàn tác một thay đổi định dạng này chỉ cho trường hợp.

 • Thay đổi tùy chọn Tự Định dạng cụ thể này cho tất cả các trường hợp bằng cách bấm vào tùy chọn Dừng để Office ngừng thực hiện thay đổi tự động mà Office vừa thực hiện.

 • Thay đổi tùy chọn tự định dạng bằng cách bấm vào Tùy chọn tự định dạng điều khiển để mở tab Tự định dạng khi bạn nhập và thay đổi thiết đặt.

Word có một tab tự định dạng ngoài tab Tự định dạng khi bạn nhập . Thiết đặt Tự định dạng khi bạn gõ được áp dụng cho văn bản tại thời điểm bạn đang nhập, như được mô tả ở trên. Tab tự định dạng ít thường được dùng, vì các tùy chọn trên nó chỉ được áp dụng khi bạn chạy lệnh tự định dạng, bạn phải thêm vào thanh công cụ truy nhập nhanh để sử dụng.

Lệnh Tự Định dạng tạo ra các loại thay đổi giống với cài đặt Tự Định dạng Khi Bạn Nhập, tuy nhiên định dạng được áp dụng cho văn bản đã nhập. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Tự Định dạng để thay dấu nháy kép thẳng bằng nháy kép cong hoặc thay phân số bằng ký tự phân số trong toàn bộ tài liệu cùng một lúc.

Để sử dụng lệnh Tự Định dạng, trước tiên hãy thêm lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh như sau:

 1. Trong Word, bấm vào biểu tượng Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi bấm vào Lệnh Khác.

  Chọn Thêm Lệnh cho Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 2. Bên dưới Chọn lệnh từ, chọn Tất cả các Lệnh.

 3. Cuộn danh sách xuống, chọn Tự Định dạng... hoặc Tự Định dạng Ngay, bấm vào Thêm, rồi bấm OK.

  Chọn lệnh Truy nhập Nhanh Tự Định dạng

 4. Để chạy lệnh, hãy bấm vào biểu tượng Tự Định dạng trong Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Biểu tượng Tự Định dạng

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×