Cấu hình hạn ngạch cho một thùng rác giai đoạn thứ nhì

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn bật giai đoạn thứ nhì thùng rác cho một ứng dụng Web, bạn phải chỉ định bao nhiêu dung lượng ổ đĩa sẵn dùng với thùng rác giai đoạn thứ nhì dưới dạng tỉ lệ phần trăm hạn mức phân bổ cho ứng dụng Web. Ví dụ, nếu bạn đã phân bổ 100 megabyte (MB) của các khoảng trống cho ứng dụng Web, allotting hạn mức 50% cho thùng rác giai đoạn thứ nhì đối 50 MB cho thùng rác giai đoạn thứ nhì và 150 MB cho ứng dụng Web toàn bộ. Bạn có thể phân bổ tối đa 100% cho hạn mức thùng rác giai đoạn thứ nhì.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×