Cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện

Cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện

Để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung trong danh sách và thư viện lớn, bạn có thể cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu. Dẫn hướng siêu dữ liệu cho phép người dùng tự động lọc và tìm nội dung trong danh sách và thư viện bằng cách sử dụng điều khiển cây phân cấp dẫn hướng để áp dụng các bộ lọc dựa trên siêu dữ liệu khác nhau vào dạng xem. Có thể sử dụng bộ lọc chính trong kết hợp với cấu trúc phân cấp dẫn hướng để tinh chỉnh danh sách các mục được hiển thị.

Trong bài viết này

Tính năng dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc

Cấu hình cấu trúc phân cấp dẫn hướng và bộ lọc phím

Tự động tạo chỉ mục

Truy vấn được lập chỉ mục và truy vấn dự phòng

Bật dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc

Cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu

Các tác vụ liên quan

Tính năng dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc

Các tính năng dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc giúp dễ dàng làm việc với các danh sách và thư viện rất lớn:

Cấu hình cấu trúc phân cấp dẫn hướng và bộ lọc phím

Khi dẫn hướng siêu dữ liệu được cấu hình cho một danh sách hoặc thư viện, điều khiển cây ở phía bên trái của trang sẽ hiển thị cấu trúc phân cấp của cả hai thư mục và các thuật ngữ siêu dữ liệu được quản lý có thể được dùng để lọc dạng xem của các mục trong danh sách hoặc thư viện để tạo ra các hiển thị động của đồng ntent. Điều khiển bộ lọc phím bổ sung sẽ hiển thị bên dưới điều khiển cây phân cấp dẫn hướng, và nó có thể được sử dụng kết hợp với cấu trúc phân cấp dẫn hướng để tinh chỉnh danh sách các mục được hiển thị. Bạn có thể xác định các cột từ thư viện xuất hiện trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng và bạn cũng có thể xác định các bộ lọc phím, khi bạn cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu.

Người dùng site có thể sử dụng cấu trúc phân cấp dẫn hướng để duyệt một danh sách hoặc thư viện theo thư mục hoặc bằng siêu dữ liệu. Khi người dùng chọn thuật ngữ siêu dữ liệu được quản lý trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng, dạng xem đó sẽ tự động được lọc để chỉ hiển thị những mục được gắn thẻ với thuật ngữ đó hoặc bất kỳ điều khoản hậu duệ nào của nó. Để lọc chỉ trong một thuật ngữ cụ thể và loại trừ các điều khoản của con cháu, người dùng có thể chọn lại mục. Dẫn hướng siêu dữ liệu hoạt động cùng với các bộ lọc đã xác định trong bất kỳ dạng xem danh sách hiện có nào, cũng như các bộ lọc đã xác định trong các cột cho danh sách.

Dẫn hướng Siêu dữ liệu

Điều khiển cây

Cấu trúc phân cấp thư mục cho danh sách hoặc thư viện

Thuật ngữ

Điều khoản của con tôi

Bộ lọc phím

Bạn có thể cấu hình và sử dụng dẫn hướng siêu dữ liệu cho danh sách và thư viện ngay cả khi các danh sách và thư viện này không sử dụng các cột siêu dữ liệu được quản lý thực tế vì có các kiểu cột bổ sung có thể được dùng làm các trường trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng siêu dữ liệu, bao gồm Các trường lựa chọn kiểu nội dung và một giá trị đơn lẻ. Các bộ lọc chính có thể sử dụng các loại cột sau đây, ngoài trường siêu dữ liệu được quản lý: kiểu nội dung, trường lựa chọn, người hoặc trường nhóm, trường ngày và giờ, và trường số.

Đầu trang

Tự động tạo chỉ mục

Khi bạn cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện, bạn có thể xác định liệu bạn có muốn tự động tạo chỉ số cho các trường mà bạn đã chọn thêm vào cấu trúc phân cấp dẫn hướng và bộ lọc phím. Thiết đặt này được bật theo mặc định và đó là thiết đặt được đề xuất. Khi bạn bật tính năng tự động đánh chỉ mục, chỉ số cột đơn lẻ sẽ được tạo trên tất cả các trường bộ lọc phím được hỗ trợ (ngoại trừ các trường loại nội dung và lựa chọn), và chỉ số phức sẽ được tạo trên tất cả các tổ hợp phân cấp dẫn hướng và phím dẫn hướng được hỗ trợ Bộ lọc.

Khi chỉ số được tạo tự động, các truy vấn được phép dùng cho các danh sách có nhiều mục hơn ngưỡng dạng xem danh sách. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải tắt thiết đặt này và đặt cấu hình các chỉ mục tùy chỉnh theo cách thủ công. Ví dụ, nếu tổ hợp các chỉ mục cột và tổ hợp duy nhất được yêu cầu cho cấu trúc phân cấp dẫn hướng và các trường bộ lọc khóa được chọn vượt quá 20 (số chỉ số tối đa mỗi danh sách), thì chỉ mục tự động phải bị vô hiệu hóa.

Đầu trang

Truy vấn được lập chỉ mục và truy vấn dự phòng

Điều hướng siêu dữ liệu và lọc được bật theo mặc định trên hầu hết các site được tạo trong SharePoint Server 2010. Ngay cả khi dẫn hướng siêu dữ liệu chưa được cấu hình cho một danh sách hoặc thư viện cụ thể, dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc vẫn đang làm việc ở phía sau các cảnh để cải thiện hiệu suất của các dạng xem trong danh sách và thư viện. Tính năng dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc sẽ tự động chọn chỉ mục tốt nhất để làm việc mỗi lần xem được tải. Khi người dùng tải các dạng xem mới, áp dụng bộ lọc cho các dạng xem, xóa bộ lọc hoặc áp dụng một sắp xếp trên một trường, tối ưu hóa truy vấn sẽ xác định cách tốt nhất để truy vấn cơ sở dữ liệu mà không có danh sách dạng xem.

Nếu người dùng tạo hoặc tải một dạng xem không thể thể hiện như một truy vấn được lập chỉ mục được chọn, rồi dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc sẽ xây dựng và thực thi truy vấn dự phòng. Truy vấn dự phòng là một phiên bản sửa đổi của truy vấn người dùng ban đầu hiển thị một tập hợp một phần của các mục được yêu cầu bởi vì nó truy vấn chỉ với một phần của danh sách thay vì toàn bộ danh sách. Nó được dự định cung cấp cho người dùng có một số kết quả hữu ích trong những trường hợp khi truy vấn gốc bị cấm do có độ nghiêng danh sách lớn. Thỉnh thoảng, các truy vấn dự phòng sẽ trả về kết quả 0 nếu không có mục nào trong danh sách được quét theo truy vấn có chứa kết quả khớp với truy vấn người dùng ban đầu.

Khi truy vấn dự phòng xảy ra, người dùng sẽ được cảnh báo bằng một thư trên màn hình mà người đó đang xem chỉ một tập hợp một phần của kết quả và rằng họ phải áp dụng bộ lọc bổ sung để xem tập hợp đầy đủ.

Thông báo truy vấn dự phòng cũng phục vụ như một cảnh báo cho các chủ sở hữu danh sách hoặc thư viện mà phân bố dữ liệu trong danh sách sẽ bị lệch đi và người dùng bị chặn truy nhập nội dung mà họ cần bởi vì truy vấn người dùng nhất định không thể trả về toàn bộ kết quả.

Đầu trang

Bật dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc

Tính năng dẫn hướng siêu dữ liệu và bộ lọc được bật theo mặc định trên hầu hết các site. Nếu nó không được kích hoạt cho trang của bạn, bạn có thể bật tính năng này trên trang tính năng trang cho site của bạn.

Bạn phải là chủ sở hữu site hoặc người quản trị tuyển tập trang để bật dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc.

 1. Trên menu hành động site , hãy bấm thiết đặt trang.

 2. Bên dưới hành động trang, hãy bấm quản lý tính năng trang.

 3. Trong danh sách các tính năng, tìm dẫn hướng siêu dữ liệu và lọc, rồi bấm kích hoạt.

Đầu trang

Cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu

Bạn phải có ít nhất quản lý mức cấp phép liệt kê để cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu.

 2. Bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện của ruy-băng, rồi bấm vào thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt thư viện.

 3. Bên dưới thiết đặt chung, hãy bấm thiết đặt dẫn hướng siêu dữ liệu.

 4. Trong phần cấu hình phân cấp dẫn hướng , hãy chọn trường hoặc trường bạn muốn hiển thị trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng, rồi bấm Thêm.

 5. Theo mặc định, các thư mục sẽ được tự động hiển thị trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng. Nếu bạn không muốn các thư mục Hiển thị, hãy chọn thư mục, rồi bấm loại bỏ.

 6. Lặp lại bước 4 để thêm các trường bổ sung.

 7. Trong phần cấu hình bộ lọc chính , hãy chọn các trường bạn muốn thêm làm bộ lọc chính, rồi bấm Thêm.

 8. Trong danh sách đặt cấu hình cột tự động cho danh sách này, hãy chỉ rõ bạn muốn tự động tạo chỉ mục trong danh sách này để tăng hiệu suất của các truy vấn mà người dùng sẽ thực hiện khi họ sử dụng cấu trúc phân cấp dẫn hướng và các cột lọc phím bạn đã xác định. Bạn nên chọn tùy chọn tự động quản lý chỉ mục cột trong danh sách này.

 9. Bấm vào OK.

Đầu Trang

Các tác vụ liên quan

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×