Cấu hình cộng tác Workspace trong Duet Enterprise 2.0

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Duet Enterprise dành cho Microsoft SharePoint và SAP Server 2.0, bạn có thể tạo và sử dụng cộng tác Workspace để làm việc với đồng nghiệp trên dữ liệu nghiệp vụ SAP. Site không gian cộng tác bao gồm các công cụ mà bạn có thể dùng để chia sẻ và cập nhật tài liệu theo ngữ cảnh và dữ liệu nghiệp vụ, chẳng hạn như nối kết đến tài liệu liên quan và báo cáo. Bạn cũng có thể dùng nhắn tin tức thời để liên lạc với đồng nghiệp. Đồng nghiệp của bạn có thể đóng góp vào tài liệu được chia sẻ bằng cách dùng công cụ chẳng hạn như chú thích và gắn thẻ. Bạn có thể thực hiện thay đổi tài liệu cùng nhau trong thời gian thực, và liên lạc bằng tin nhắn tức thời với nhau, cũng như với SAP liên hệ của bạn.

Ví dụ, Duet Enterprise 2.0, nếu bạn tìm thấy các vấn đề với một thứ tự khách hàng, bạn có thể tạo một workspace cộng tác cho khách hàng được liên kết với thứ tự. Sau đó, trong workspace cộng tác mới, bạn có thể chia sẻ thông tin thứ tự với những người khác, chẳng hạn như người đại diện bán hàng bộ phận và quản lý của bạn. Điều này cho phép bạn làm việc cùng nhau một cách hiệu quả để khắc phục vấn đề.

Tạo và sử dụng cộng tác Workspace yêu cầu như sau:

 • Tính năng cộng tác trên dữ liệu kinh doanh được kích hoạt ở cấp tuyển tập trang. Khi kích hoạt, điều này cho phép người dùng để tạo cộng tác Workspace.

 • Site Trung tâm thực thể được tạo ra cho cộng tác. Một trang Trung tâm thực thể cung cấp một nút gốc mà tất cả cộng tác Workspace cho một thực thể đã được tạo ra. Ví dụ, bạn có thể tạo một khách hàng thực thể tâm trang nơi người dùng có thể tạo một workspace cộng tác cho một khách hàng cụ thể.

 • Người phát triển đã tạo mẫu trang được sử dụng để tạo Workspace cộng tác.

Trong bài viết này:

Kích hoạt tính năng cộng tác trên dữ liệu nghiệp vụ

Lưu ý: Để kích hoạt tính năng cộng tác, bạn phải là người quản trị tuyển tập site.

Để kích hoạt tính năng cộng tác, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đến tuyển tập trang mà bạn muốn sử dụng tính năng cộng tác.

 2. Bấm vào biểu tượng Thiết đặt trang .

 3. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , bấm tính năng tuyển tập trang.

  Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn đang ở mức độ trên cùng trang thiết đặt trang khi bạn thực hiện bước này. Nếu không, bạn phải bấm đi đến thiết đặt trang mức cao nhất.

 4. Trên trang Tính năng tuyển tập trang , trong hàng Cộng tác trên dữ liệu nghiệp vụ , bấm kích hoạt.

Tạo một trang Trung tâm thực thể

Một trang Trung tâm thực thể cung cấp một nút gốc mà tất cả cộng tác Workspace cho một thực thể đã được tạo ra. Bạn tạo danh sách ngoài trong tuyển tập trang cùng tính năng cộng tác trên dữ liệu kinh doanh được kích hoạt. Đảm bảo rằng người phát triển hoặc SharePoint người quản trị đã tạo ra một kiểu nội dung bên ngoài cho thực thể mà bạn muốn tạo một trang Trung tâm thực thể.

Lưu ý: Để tạo một danh sách ngoài, bạn phải là thành viên của nhóm người sở hữu trang, người quản trị tuyển tập site, hoặc một thành viên của nhóm người quản trị cụm máy chủ. Bạn cũng phải có quyền có thể chọn trong máy khách trên kiểu nội dung bên ngoài.

Để tạo một trang Trung tâm thực thể, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi đến tuyển tập trang nơi tính năng cộng tác trên dữ liệu kinh doanh được kích hoạt.

 2. Trên thanh khởi động nhanh, bấm trang nội dung.

 3. Trên Trang nội dung trang, bấm Thêm ứng dụng.

 4. Trên trang của bạn ứng dụng , trong phần ứng dụng bạn có thể thêm , hãy bấm Danh sách ngoài.

 5. Trên hộp thoại Thêm danh sách bên ngoài , trong hộp văn bản tên , nhập tên cho danh sách ngoài khi bạn muốn nó xuất hiện trong toàn bộ trang.

 6. Trong phần cấu hình nguồn dữ liệu , hãy bấm vào biểu tượng Chọn kiểu nội dung ngoài .

 7. Trong hộp thoại Chọn kiểu nội dung bên ngoài , trong cột Nguồn dữ liệu bên ngoài , bấm thực thể mà bạn muốn tạo một trang Trung tâm thực thể cho và sau đó bấm OK.

 8. Bấm Tạo.

Sau khi danh sách ngoài xuất hiện, bạn có thể sửa danh sách giống như bất kỳ danh sách nào khác. Ví dụ, nếu bạn dự định dùng danh sách từ nhiều múi giờ, bạn có thể cấu hình thiết đặt dạng xem cho mỗi vị trí.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×