Cấu hình các nhãn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Hãy ghé thăm www.microsoft.com cho thông tin cập nhật mới nhất và hoàn chỉnh.

Nhãn có thể được thêm vào tài liệu Microsoft Office để bạn có thể bao gồm các thuộc tính hoặc các thông tin quan trọng trong bản in. Nhãn nội dung cũng có thể dùng làm tiêu chí tìm kiếm.

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

  2. Trên trang thao tác, trong phần Cấu hình bảo mật , bấm cấu hình chính sách quản lý thông tin.

  3. Trên trang thông tin quản lý chính sách cấu hình, trong danh sách các tính năng chính sách quản lý thông tin, hãy bấm nhãn.

  4. Trên trang cấu hình nhãn, bên dưới trạng thái trong phần tính khả dụng , hãy chọn một trong các thao tác sau:

    • Sẵn sàng để sử dụng trong trang web mới và chính sách danh sách. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tính năng nhãn sẵn dùng với các site mới và danh sách chính sách và trên trang và danh sách các chính sách đã được cấu hình để sử dụng tính năng nhãn.

    • Decommissioned: không sẵn dùng cho trang web mới và chính sách danh sách, nhưng vẫn sẵn dùng trong các chính sách hiện có sử dụng nó. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tính năng nhãn để vẫn sẵn dùng với các site và danh sách các chính sách đã được cấu hình để sử dụng tính năng nhãn, nhưng có không sẵn dùng để thêm vào trang mới và chính sách danh sách.

  5. Bấm Lưu.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×