Cấu hình ít quan trọng cho tổ chức của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập nhật gần nhất vào 03/01/2018

Là người quản trị Office 365, bạn có thể phải quản lý tính năng ít quan trọng trong Office 365. Để bật tính năng ít quan trọng bật/tắt cho người dùng trong tổ chức của bạn, bạn phải sử dụng Exchange PowerShell. (Cá nhân có thể bật/tắt theo các hướng dẫn: bật tắt/bật ít quan trọng trong Outlook.)

Hãy xem Sử dụng PowerShell với Exchange Onlinekết nối với Exchange Online PowerShell để biết chi tiết về việc sử dụng Exchange PowerShell. Bạn cần phải có tài khoản có tối thiểu vai trò người quản trị dịch vụ Exchange trong Office 365 và khả năng kết nối với Exchange Online với PowerShell.

Bật ít quan trọng bằng cách dùng Exchange PowerShell

Bạn có thể bật ít quan trọng theo cách thủ công cho một hộp thư bằng cách chạy lệnh ghép ngắn Set-ít quan trọng . Bạn cũng có thể xem ít quan trọng thiết đặt cho hộp thư trong tổ chức của bạn bằng cách chạy lệnh ghép ngắn Get-ít quan trọng .

 • Bật ít quan trọng cho một người dùng có tên là Allie Bellew

  Set-Clutter -Identity “Allie Bellew” -Enable $true

Tắt ít quan trọng bằng cách dùng Exchange PowerShell

Bạn có thể tắt tính năng ít quan trọng theo cách thủ công cho một hộp thư bằng cách chạy lệnh ghép ngắn Set-ít quan trọng . Bạn cũng có thể xem ít quan trọng thiết đặt cho hộp thư trong tổ chức của bạn bằng cách chạy lệnh ghép ngắn Get-ít quan trọng .

 • Tắt tính năng ít quan trọng cho một người dùng có tên là Allie Bellew:

  Set-Clutter -Identity “Allie Bellew” -Enable $false

Nếu bạn sử dụng PowerShell để hàng loạt tạo người dùng của bạn, sau đó bạn sẽ cần phải chạy Bộ-ít quan trọng đối với mỗi thư của người dùng để quản lý ít quan trọng.

Khi nào ít quan trọng bật/tắt chuyển Hiển thị cho người dùng trong Outlook trên web?

Là người quản trị Office 365, bạn có thể bật lại ít quan trọng bằng cách dùng Exchange PowerShell. Sau khi điều này hoàn tất, tập trung vào hộp thư đến sẽ bị tắt và ít quan trọng sẽ hoạt động nữa.

Nếu bạn đang dùng Outlook trên web với gói đăng ký Office 365 business:

 • Nếu người dùng hiện có ít quan trọng được bật:

  • Thiết đặt ít quan trọng xuất hiện

 • Nếu người dùng hiện có tập trung vào hộp thư đến được bật:

  • Thiết đặt ít quan trọng sẽ không xuất hiện

 • Nếu không phải ít quan trọng hoặc tập trung vào hộp thư đến được bật:

  • Ít quan trọng và tập trung vào hộp thư đến sẽ xuất hiện dưới dạng các tùy chọn trong thiết đặt thư của người dùng

Nếu bạn đang dùng Outlook.com:

 • Nếu người dùng hiện có ít quan trọng được bật:

  • Thiết đặt ít quan trọng xuất hiện

 • Nếu người dùng hiện có tập trung vào hộp thư đến được bật:

  • Thiết đặt ít quan trọng sẽ không xuất hiện

 • Nếu không phải ít quan trọng hoặc tập trung vào hộp thư đến được bật:

  • Ít quan trọng và tập trung vào hộp thư đến sẽ xuất hiện dưới dạng các tùy chọn trong thiết đặt thư của người dùng

 • Nếu người dùng bật tập trung vào hộp thư đến ở một số điểm trong quá khứ:

  • Thiết đặt ít quan trọng không bao giờ sẽ xuất hiện

   Nếu không,

  • Thiết đặt ít quan trọng sẽ xuất hiện

Chủ đề liên quan

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×