Cấp quyền hộp thư cho người dùng khác trong Office 365 - Trợ giúp Quản trị

Là người quản trị Office 365, bạn có thể có các yêu cầu công ty cho phép một số người dùng truy nhập vào hộp thư của người dùng khác. Ví dụ: bạn có thể muốn cho phép trợ lý gửi hoặc đọc email từ hộp thư của người quản lý của họ hoặc một trong số người dùng của bạn có thể gửi email thay cho người dùng khác. Chủ đề này cho bạn biết cách hoàn tất việc này.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc tạo và quản lý hộp thư chung, hãy xem qua mục Tạo hộp thư chung.

Gửi email từ hộp thư của người dùng khác

 1. Đi tới Office 365Trung tâm quản trị > Người dùng > Người dùng Hiện hoạt.

 2. Chọn người dùng bạn muốn, rồi bấm vào Chỉnh sửa bên cạnh Quyền hộp thư.

 3. Trong hộp tìm kiếm bên dưới mục Gửi dưới dạng, nhập tên của những người dùng bạn muốn cho phép gửi email từ hộp thư này.

 4. Sau khi bạn đã chọn người dùng của mình, hãy bấm Lưu.

Ảnh chụp màn hình: Cho phép người dùng khác gửi email với tư cách là người dùng này

Đọc email trong hộp thư của người dùng khác

 1. Đi tới Office 365Trung tâm quản trị > Người dùng > Người dùng Hiện hoạt.

 2. Bấm hoặc nhấn vào người dùng bạn muốn, rồi bấm hoặc nhấn vào quyền hộp thư.

 3. Trong hộp tìm kiếm bên dưới mục Đọc và quản lý email vào hộp thư này, nhập tên những người dùng bạn muốn cho phép đọc email từ hộp thư này.

 4. Sau khi bạn đã chọn người dùng của mình, hãy bấm Lưu.

Ảnh chụp màn hình: Thêm người dùng để đọc và quản lý hộp thư của người dùng này

Gửi email thay mặt người dùng khác

 1. Đi tới Office 365Trung tâm quản trị > Người dùng > Người dùng Hiện hoạt.

 2. Chọn người dùng bạn muốn, rồi bấm hoặc nhấn vào Chỉnh sửa cạnh Quyền hộp thư.

 3. Trong hộp tìm kiếm bên dưới mục Gửi thay mặt, nhập tên của những người dùng bạn muốn cho phép gửi email thay mặt hộp thư này.

 4. Sau khi bạn đã chọn người dùng của mình, hãy bấm Lưu.

Ảnh chụp màn hình: Cho phép người dùng khác gửi thay mặt người dùng này

Gửi và đọc từ Outlook và Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Bạn muốn biết cách gửi email từ hộp thư của người dùng khác? Xem qua các chủ đề sau:

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×