Cấp độ bảo mật (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Tôi muốn

Cấu hình cấp độ quyền riêng tư

Cấu hình kết hợp nhanh

Trong Power Query, cấp độ bảo mật xác định một mức độ độc lập xác định mức độ nguồn dữ liệu đó sẽ được tách từ các nguồn dữ liệu. Mặc dù mức hạn chế độc lập sẽ chặn thông tin từ được trao đổi giữa các nguồn dữ liệu, nó có thể giảm chức năng và ảnh hưởng đến hiệu suất.

Thiết đặt Kết hợp nhanh xác định liệu Power Query sử dụng thiết đặt Cấp độ quyền riêng tư của bạn trong khi kết hợp dữ liệu. Hộp thoại Cấp độ bảo mật cung cấp các thông báo cung cấp thông tin về ngụ ý về việc chọn cấp độ bảo mật nguồn dữ liệu. Bao gồm nối kết đến Power Query trợ giúp trực tuyến về Cấp độ bảo mậtKết hợp nhanh.

Cấp độ Bảo mật

Thận trọng: Bạn nên cấu hình nguồn dữ liệu có chứa dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật ở dạng Cá nhân.

Cấu hình cấp độ bảo mật

Với thiết đặt cấp độ bảo mật, bạn có thể xác định cấp độ tách biệt, trong đó, cấp độ tách biệt được xác định là mức độ mà nguồn dữ liệu tách biệt với các nguồn dữ liệu khác.

Thiết đặt

Mô tả

Nguồn Dữ liệu Minh họa

Nguồn dữ liệu cá nhân

Nguồn dữ liệu Cá nhân chứa thông tin nhạy cảm hoặc bí mật và khả năng hiển thị của nguồn dữ liệu này có thể giới hạn cho những người dùng có thẩm quyền. Nguồn dữ liệu cá nhân sẽ hoàn toàn độc lập với các nguồn dữ liệu khác.

Dữ liệu Facebook, tệp văn bản có chứa giải thưởng cổ phiếu, hoặc sổ làm việc có chứa thông tin đánh giá nhân viên.

Nguồn dữ liệu Tổ chức

Nguồn dữ liệu tổ chức giới hạn khả năng hiển thị nguồn dữ liệu cho nhóm những người tin cậy. Nguồn dữ liệu Tổ chức tách biệt với tất cả nguồn dữ liệu Công cộng nhưng có thể nhìn thấy các nguồn dữ liệu khác của Tổ chức.

Tài liệu Microsoft Word trên site mạng nội bộ SharePoint cho phép hiển thị với nhóm tin cậy.

Nguồn dữ liệu Công cộng

Nguồn dữ liệu Công cộng cho phép mọi người có thể nhìn thấy dữ liệu chứa trong nguồn dữ liệu. Chỉ có thể đánh dấu các tệp, nguồn dữ liệu internet hoặc dữ liệu sổ làm việc là Công cộng.

Dữ liệu miễn phí từ Microsoft Azure Marketplace, dữ liệu từ trang Wikipedia hoặc tệp cục bộ có chứa dữ liệu được sao chép từ trang web công cộng

Cấu hình thiết đặt cấp độ bảo mật

  1. Khi được nhắc với hộp thoại Chọn quyền riêng tư mức cho nguồn dữ liệu , hãy bấm công cộng, tổ chức hoặc riêng tư theo Thiên nhiên của nguồn dữ liệu cụ thể. Để biết thêm thông tin, hãy xem làm thế nào để cấu hình cấp độ quyền riêng tư.

  2. Bấm Lưu.

Đầu trang

Cấu hình Kết hợp Nhanh

Kết hợp nhanh là thiết đặt sổ làm việc được đặt để kết hợp dữ liệu tùy theo thiết đặt cấp độ bảo mật cho mỗi nguồn theo mặc định, điều này có nghĩa rằng Kết hợp nhanh không được bật.

Thiết đặt

Mô tả

Kết hợp dữ liệu tùy theo thiết đặt cấp độ bảo mật cho mỗi nguồn (, và thiết đặt mặc định)

Thiết đặt cấp độ bảo mật được dùng để xác định cấp độ tách biệt giữa các nguồn dữ liệu khi kết hợp dữ liệu.

Bỏ qua các cấp độ quyền riêng tư và có khả năng nâng cao hiệu suất (tắt)

Tuy nhiên, cấp độ bảo mật không được xem xét khi kết hợp dữ liệu, hiệu suất và chức năng của dữ liệu có thể tăng.

Ghi chú Bảo mật: Cho phép Kết hợp nhanh bằng cách chọn bỏ qua các cấp độ quyền riêng tư và có khả năng nâng cao hiệu suất trong hộp thoại Thiết đặt sổ làm việc có thể hiển thị dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật cho một người trái phép. Không cho phép Kết hợp nhanh trừ khi bạn đang tự tin nguồn dữ liệu không chứa dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật.

Cấu hình Kết hợp nhanh

  1. Trong Excel 2016, hãy chọn truy vấn mới > tùy chọn truy vấn từ tab ribbon dữ liệu để hiển thị hộp thoại Tùy chọn truy vấn . Trong phiên bản Excel trước, hãy chọn tùy chọn từ tab ribbon Power Query . Hoặc trong Trình soạn thảo truy vấn, hãy chọn tệp > tùy chọn và thiết đặt > tùy chọn truy vấn để hiển thị hộp thoại Tùy chọn truy vấn . Từ hộp thoại Tùy chọn truy vấn , hãy chọn quyền riêng tư trong ngăn bên trái.

    1. Khi kết hợp dữ liệu tùy theo thiết đặt cấp độ bảo mật cho mỗi nguồn được chọn, dữ liệu sẽ được kết hợp theo Cấp độ bảo mật thiết đặt của bạn. Sáp nhập dữ liệu trong các quyền riêng tư tách vùng sẽ dẫn đến một số dữ liệu đệm.

    2. Khi bỏ qua các cấp độ quyền riêng tư và có khả năng nâng cao hiệu suất được chọn, dữ liệu sẽ được kết hợp của bạn Cấp độ bảo mật mà có thể hiển thị dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật cho một người dùng trái phép bỏ qua. Thiết đặt có thể cải thiện hiệu suất và chức năng.

      Ghi chú Bảo mật: Chọn bỏ qua các cấp độ quyền riêng tư và có khả năng nâng cao hiệu suất có thể cải thiện hiệu suất; Tuy nhiên, Power Query không đảm bảo mật của dữ liệu được phối vào sổ làm việc.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×