Cấp độ bảo mật của biểu mẫu InfoPath

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mô hình bảo mật cho Microsoft Office InfoPath liên quan đến bảo mật múi giờ và các thiết đặt cấp độ trong Windows Internet Explorer. Các tính năng bảo mật được thiết kế để giúp bảo vệ biểu mẫu và máy tính của người dùng từ các thao tác không an toàn, chẳng hạn như truy nhập hoặc gửi dữ liệu với một nguồn không đáng tin cậy.

Trong bài viết này

Cấp độ bảo mật cho biểu mẫu

Các tính năng bảo mật bổ sung cho biểu mẫu

Vùng bảo mật Internet Explorer và cấp độ

Cấp độ bảo mật cho biểu mẫu

InfoPath cung cấp ba cấp độ bảo mật cho biểu mẫu: bị hạn chế, tên miền, và tin cậy hoàn toàn. Các cấp độ bảo mật xác định xem biểu mẫu có thể truy nhập dữ liệu trên tên miền, hoặc truy nhập các tệp khác và các thiết đặt trên máy tính của một người dùng. Các cấp độ bảo mật cũng ảnh hưởng đến các tính năng trên biểu mẫu khi người dùng điền nó. Ví dụ, nếu biểu mẫu chứa một hộp danh sách hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Microsoft Access, mức độ bảo mật cho biểu mẫu sẽ có thể xác định việc biểu mẫu mở ra và việc biểu mẫu truy cập mục cơ sở dữ liệu hoặc hiển thị một thông báo bảo mật mà không cần truy nhập vào cơ sở dữ liệu.

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, InfoPath sẽ tự động chọn mức độ bảo mật phù hợp cho mẫu biểu mẫu dựa trên các tính năng của mẫu biểu mẫu. Thiết đặt đã chọn là như hạn chế và bảo mật càng tốt. Nếu bạn muốn cấp độ bảo mật khác nhau cho mẫu biểu mẫu mà bạn đang thiết kế, bạn có thể ghi đè lên thiết đặt mặc định bằng cách chọn theo cách thủ công các cấp độ bảo mật khác nhau. Nếu một biểu mẫu người dùng điền vào yêu cầu cấp độ bảo mật khác mà bạn hoặc người dùng cung cấp cho nó, biểu mẫu đó không mở hoặc không hoạt động đúng. Ví dụ, nếu bạn thiết kế mẫu biểu mẫu và xác định mà nó yêu cầu cấp độ bảo mật toàn tin cậy, sau đó người dùng phải cấp các tin cậy hoàn toàn vào biểu mẫu liên kết khi điền nó. Nếu không, biểu mẫu không mở.

Mẫu biểu mẫu chạy trong một trong ba cấp độ bảo mật, tùy thuộc vào vị trí chúng nằm, cách chúng được cài đặt và liệu chúng được ký điện tử. Các cấp độ bảo mật được giải thích ở phần sau đây.

Lưu ý: Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt có thể chỉ chạy ở mức độ bảo mật tên miền hoặc tin cậy hoàn toàn.

Hạn chế

Khi đang chạy ở mức độ bảo mật bị hạn chế, biểu mẫu có thể truy nhập nội dung chỉ được lưu trữ trong biểu mẫu chính nó. Điều này có nghĩa rằng các tính năng sau đây không hoạt động đúng cách khi biểu mẫu đang chạy ở hạn chế ở cấp độ:

 • Ngăn tác vụ tùy chỉnh

 • Kết nối dữ liệu, ngoại trừ gửi qua email

 • Điều khiển Microsoft ActiveX và điều khiển tùy chỉnh

 • Mã được quản lý và script

 • Vai trò dựa vào vị trí trong một dịch vụ thư mục Active Directory

 • Quy tắc được liên kết với mở biểu mẫu

 • Các dạng xem Microsoft Office Word

 • Hộp thoại tùy chỉnh

 • Ảnh được nối kết

Tên miền

Khi đang chạy ở mức bảo mật của tên miền, biểu mẫu có thể truy nhập nội dung được lưu trữ trong biểu mẫu chính và nội dung được lưu trữ trong bất kỳ vị trí sau đây:

 • Cùng một tên miền là biểu mẫu

 • Nội dung trong vùng tính cục bộ trong Internet Explorer; mặc dù thông báo bảo mật có thể xuất hiện trước nội dung được truy nhập

 • Nội dung trong vùng mạng nội bộ trong Internet Explorer; mặc dù thông báo bảo mật có thể xuất hiện trước nội dung được truy nhập

Khi biểu mẫu truy cập mục nội dung trong một vùng, nó sẽ thực hiện như vậy theo cấp độ bảo mật được xác định đó vùng trong Internet Explorer. Biểu mẫu trong vùng Internet trong Internet Explorer có thể mở, nhưng nó không thể truy nhập nội dung được lưu trữ trong một tên miền khác nhau.

Tin cậy hoàn toàn

Khi đang chạy ở mức độ bảo mật tin cậy hoàn toàn, biểu mẫu có thể truy nhập nội dung được lưu trữ trong biểu mẫu chính và nội dung từ bất kỳ vị trí sau đây:

 • Cùng một tên miền là biểu mẫu

 • Tất cả các tên miền, mà không hiển thị thông báo bảo mật về truy nhập vào nội dung

 • Tệp và các thiết đặt trên máy tính; Tất cả các tài nguyên cùng một người đã điền vào biểu mẫu có thể truy nhập trên máy tính đó

Biểu mẫu có thể chạy có tin cậy hoàn toàn chỉ khi mẫu biểu mẫu được ký điện tử bằng chứng chỉ gốc tin cậy hoặc nếu mẫu biểu mẫu đã được cài đặt trên máy tính của người dùng bằng cách sử dụng một chương trình cài đặt chẳng hạn như Microsoft Windows Installer (tệp .msi). Bạn không cần ký điện tử có tin cậy hoàn toàn để xem trước trong chế độ thiết kế mẫu biểu mẫu. Tệp cài đặt cho biểu mẫu có thể thực hiện bằng cách dùng trình hướng dẫn phát hành InfoPath.

Đầu trang

Các tính năng bảo mật bổ sung cho biểu mẫu

InfoPath cung cấp các tính năng bổ sung có thể giúp bạn cải thiện bảo mật của biểu mẫu của bạn. Các tính năng này bao gồm:

Bảo vệ bằng thiết kế biểu mẫu    Nếu bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể dùng tính năng này để ngăn không cho người dùng mở biểu mẫu trong chế độ thiết kế khi chúng điền nó. Lưu ý rằng thiết đặt này không hoàn toàn ngăn người dùng mở hoặc sửa đổi biểu mẫu trong chế độ thiết kế. Ví dụ, bằng cách dùng hộp thoại thiết kế biểu mẫu , người dùng có thể bấm Trên máy tính của tôi để xác định vị trí biểu mẫu đã lưu và mở nó trong chế độ thiết kế. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người dùng nhận được một thông báo rằng biểu mẫu được bảo vệ.

Chữ ký điện tử    Khi người dùng điền biểu mẫu trong InfoPath, họ có thể ký điện tử vào toàn bộ biểu mẫu hoặc các phần cụ thể của biểu mẫu. Khi họ điền một mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt, họ không thể đăng nhập toàn bộ biểu mẫu, chỉ các phần của nó. Đăng nhập một biểu mẫu giúp xác thực người dùng làm người điền vào biểu mẫu và giúp đảm bảo rằng nội dung của biểu mẫu không được thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể ký điện tử một mẫu biểu mẫu mà bạn thiết kế và sau đó đặt mức độ bảo mật cho mẫu biểu mẫu đó để tin cậy hoàn toàn.

Tùy chỉnh cho lưu, in, gửi, và xuất    Nếu bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể dùng các thiết đặt này để bật hoặc tắt các lệnh và tùy chọn. Các thiết đặt này xác định liệu người dùng có thể lưu, in, gửi hoặc xuất một biểu mẫu mà họ đã điền.

Quản lý quyền thông tin (IRM)    Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, hoặc gửi một biểu mẫu bằng cách dùng Microsoft Office Outlook 2007, bạn có thể áp dụng quản lý quyền thông tin (IRM) cho nó. Bạn cũng có thể áp dụng IRM cho thông điệp email đó.

Người phát hành tin cậy và biểu mẫu tin cậy    Thiết đặt trong Trung tâm tin cậy cho phép người dùng để quản lý danh sách người phát triển mẫu biểu mẫu và người phát hành tin cậy và xác định liệu tin cậy biểu mẫu có thể truy nhập tệp và các thiết đặt trên máy tính của mình khi họ điền chúng. Biểu mẫu tin cậy là biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu được cài đặt trên máy tính của một người dùng, hoặc biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu điện tử đã đăng nhập bằng chứng chỉ gốc tin cậy và có một cấp độ bảo mật của tin cậy hoàn toàn. Tìm thêm thông tin về cách thêm hoặc loại bỏ người phát hành tin cậy trong phần Xem thêm .

Khi người dùng cài đặt một mẫu biểu mẫu trên máy tính, chúng sẽ tự động bật các biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó để truy nhập các tệp và các thiết đặt trên máy tính đó. Tuy nhiên, mẫu biểu mẫu chữ ký điện tử mà người dùng không cài đặt tự động không thể truy nhập các tệp và các thiết đặt trên máy tính của người dùng. Để cho phép việc truy nhập cho biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu chữ ký điện tử, người dùng có thể sử dụng biểu mẫu tin cậy thiết đặt để thay đổi mức độ bảo mật cho chữ ký điện tử biểu mẫu.

Phối    Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể xác định liệu người dùng có thể nhập dữ liệu khỏi biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó vào một biểu mẫu. Nếu bạn vô hiệu hóa các mẫu sáp nhập, lệnh Phối biểu mẫu trên menu tệp không sẵn dùng.

Đầu trang

Vùng bảo mật Internet Explorer và cấp độ

Trong Internet Explorer, vùng bảo mật và mức cấp phép bạn xác định việc một trang Web có thể truy nhập các tệp và các thiết đặt trên máy tính của bạn và truy nhập số lượng các trang có thể có. InfoPath sử dụng một số các thiết đặt này để xác định việc một biểu mẫu người dùng sẽ điền xuất có thể truy nhập các tệp và các thiết đặt trên máy tính của người dùng đó và có thể có bao nhiêu truy nhập biểu mẫu. InfoPath cũng sử dụng một số các thiết đặt này để xác định xem biểu mẫu người dùng sẽ điền xuất có thể truy nhập nội dung được lưu trữ trong các tên miền khác với tên miền mà các biểu mẫu được lưu trữ. Để biết thông tin về cách bảo mật vùng và cấp độ ảnh hưởng đến cấp độ bảo mật cho biểu mẫu InfoPath điền người dùng, hãy xem phần trước đó, "Cấp độ bảo mật cho biểu mẫu."

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×