Cải thiện phản hồi an toàn và giảm sự cố

Cải thiện phản hồi an toàn và giảm sự cố

Việc giảm sự cố an toàn ở nơi làm việc là một ưu tiên hàng đầu, nhưng có thể sẽ thách thức để đảm bảo mọi người có thông tin mới nhất và đã trải qua nội dung đào tạo phù hợp. Bạn cần một cách dễ dàng để cung cấp tài liệu và công ty đào tạo. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Tạo tài liệu và tài liệu đào tạo về an toàn của bạn sẵn dùng cho công ty nhân viên-rộng với SharePoint. Thiết lập trang web của bạn để quản lý hoạt động có thể lưu trữ và sắp xếp tất cả các tệp của chúng ở một nơi.

Bạn cũng có thể tạo dòng công việc để cảnh báo người quản lý hoạt động khi xảy ra sự cố an toàn. Khi ai đó điền vào biểu mẫu cảnh báo sự cố, người quản lý của bạn sẽ tự động nhận được thông báo qua email để họ biết được vấn đề này và có thể tham chiếu đến việc đánh giá, theo dõi và cải tiến trong tương lai.

Khi đến lúc thực hiện đào tạo an toàn, hãy tổ chức sự kiện trực tiếp trong Microsoft nhóm hoặc yammer. Bạn có thể lên lịch sự kiện trực tiếp cho tối đa 10.000 người dự, những người có thể tham gia từ bất kỳ thiết bị nào.

Tô sáng

  • Tạo một vị trí cho tất cả tài liệu đào tạo và sự cố an toàn của bạn.

  • Tự động phản hồi và thủ tục gặp sự cố để cải thiện thời gian phản hồi.

  • Tiến hành các phiên đào tạo ảo mà nhân viên có thể tham dự từ bất kỳ thiết bị nào.

Tìm hiểu thêm

Tổng quan về các dòng công việc có trong SharePoint

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×