Căn chỉnh đối tượng trong Publisher

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sắp xếp các hộp văn bản, ảnh, hình tự động và đối tượng vẽ sao cho chúng thẳng hàng với các đường căn lề, thước đường dẫn hướng và lưới đường căn. Hoặc bạn có thể căn chỉnh đối tượng so với nhau sao cho vị trí của các đối tượng được dựa trên vị trí của một đối tượng khác, nhóm đối tượng hoặc lề. Bạn cũng có thể căn chỉnh đối tượng vào lề, đường căn và đối tượng khác bằng cách kéo các đối tượng. Để biết thêm thông tin trên đường căn bố trí, vui lòng xem cấu trúc trang với các đường căn bố trí.

Tự động căn chỉnh/phân phối đối tượng được kiểm soát qua danh sách thả xuống căn chỉnh trong nhóm sắp xếp trên trang đầu, Bố trí công cụ bảng, Định dạng công cụ ảnh, hoặc Định dạng công cụ vẽ tab.

Lưu ý: Trong Publisher 2010, căn chỉnh danh sách nằm trên tab Thiết kế công cụ bảng .

Bạn cũng có thể tự động căn chỉnh các đối tượng cho tương ứng với nhau hoặc với đường căn lề.

Để tự động căn chỉnh tương đối so với một nhóm đã chọn đối tượng:

 1. Chọn đối tượng bạn muốn căn chỉnh.

 2. Trên trang đầu, Bố trí công cụ bảng, Định dạng công cụ ảnh hoặc tab Định dạng công cụ vẽ , trong nhóm sắp xếp , trỏ tới căn chỉnh.

  Các tùy chọn Căn đối tượng trong Publisher 2010

 3. Chọn tùy chọn bạn muốn:

  • Căn trái – lựa chọn này sẽ căn chỉnh ở bên trái của đối tượng với cạnh trái của đối tượng ngoài cùng bên trái.

  • Căn chỉnh tâm – này sẽ căn giữa các đối tượng đã chọn với Trung tâm dọc của các đối tượng đã chọn.

  • Căn phải – lựa chọn này nó căn chỉnh bên phải của đối tượng với cạnh phải của đối tượng ngoài cùng bên phải.

  • Căn chỉnh đầu – này sẽ căn chỉnh phía trên cùng của đối tượng đã chọn với cạnh trên của đối tượng trên cùng-nhất.

  • Căn giữa – này nó căn chỉnh đối tượng đã chọn trong các đối tượng đã chọn giữa ngang.

  • Căn chỉnh dưới cùng -này sẽ căn chỉnh phía dưới cùng của đối tượng đã chọn với cạnh dưới của đối tượng dưới cùng-nhất.

  • Phân phối theo chiều ngang – lựa chọn này sẽ di chuyển các đối tượng đã chọn đều phân phối chúng theo chiều ngang.

  • Phân phối theo chiều dọc - lựa chọn này sẽ di chuyển các đối tượng đã chọn đều phân phối chúng theo chiều dọc.

Để tự động căn chỉnh tương đối so với các đường căn lề:

 1. Chọn đối tượng bạn muốn căn chỉnh.

 2. Trên trang đầu, Bố trí công cụ bảng, Định dạng công cụ ảnh hoặc tab Định dạng công cụ vẽ , trong nhóm sắp xếp , trỏ tới căn chỉnh, sau đó chọn tương đối đến đường căn lề.
  Tùy chọn Căn chỉnh tương đối theo Đường căn Lề trong Publisher 2010

 3. Rồi chọn tùy chọn bạn muốn:

  • Căn trái – lựa chọn này sẽ căn chỉnh ở bên trái của đối tượng với đường căn lề ngoài cùng bên trái trên trang.

  • Căn chỉnh tâm – này sẽ căn giữa các đối tượng đã chọn với Trung tâm dọc của trang.

  • Căn phải – lựa chọn này nó căn chỉnh bên phải của đối tượng với đường căn lề ngoài cùng bên phải trên trang.

  • Căn chỉnh đầu – này sẽ căn chỉnh phía trên cùng của đối tượng đã chọn với đường căn lề trên trên trang.

  • Căn giữa – này nó căn chỉnh đối tượng đã chọn ở giữa trang theo chiều ngang.

  • Phân phối theo chiều ngang – lựa chọn này sẽ di chuyển các đối tượng đã chọn đều phân phối chúng theo chiều ngang trên trang.

  • Phân phối theo chiều dọc - lựa chọn này sẽ di chuyển các đối tượng đã chọn đều phân phối chúng theo chiều dọc trên trang.

  Mẹo:  Để căn chỉnh các đối tượng dọc theo giữa trang, bấm vào Tương đối với Đường căn Lề, rồi bấm vào Căn Giữa.

Đầu Trang

Đối tượng có thể căn chỉnh dựa trên các cạnh của họ hoặc midlines của họ. Hành vi snapping trong các phiên bản trước của Publisher có được thay thế bằng cơ chế mới: khi bạn kéo một đối tượng tiến tới đối tượng khác đường biên hoặc đường giữa, hoặc tiến tới hướng dẫn, đối tượng mà bạn kéo sẽ cảm thấy như nó sẽ trở thành dính khi nó căn chỉnh và sau đó phát hành Khi bạn di chuyển qua căn chỉnh.

Với thao tác rê chuột, bạn có thể căn chỉnh:

 • Một đối tượng cạnh với tất cả các đường căn, cạnh đối tượng khác, và cột hộp văn bản

 • Một đối tượng giữa với tất cả đường dẫn hướng và middles đối tượng khác

 • Một hộp văn bản cột cạnh với tất cả đường dẫn hướng và các cạnh cột hộp văn bản

 • Cạnh hàng/cột của một bảng với tất cả đường dẫn hướng và các cạnh hàng/cột bảng

 • Hướng dẫn thước với tất cả ở trên

Lưu ý: Nhóm được xem như một đối tượng: cạnh và Trung tâm của nhóm đó được dùng để căn chỉnh, không phải các cạnh/Trung tâm/cột của các đối tượng trong nhóm.

Để theo cách thủ công căn chỉnh đối tượng:

 1. Đặt con trỏ chuột lên trên đối tượng cho đến khi bạn thấy con trỏ Di chuyển Di chuyển con trỏ .

 2. Kéo đối tượng cho đến khi nó hiển thị căn chỉnh đến hướng dẫn hoặc đối tượng mà bạn muốn dẫn đối tượng thẳng hàng với.

  Ví dụ về căn chỉnh đối tượng với các đường dẫn hướng hoặc các đối tượng khác trong Publisher 2010

  Lưu ý: Nếu các đường căn bị ẩn, đối tượng sẽ vẫn căn chỉnh theo đường căn và đường căn sẽ được hiển thị lại khi các đối tượng đã được căn chỉnh xong.

 3. Bạn có thể bật hoặc tắt thao tác căn chỉnh thủ công bằng cách sử dụng các hộp kiểm Đường cănĐối tượng trong nhóm Bố trí của tab Thiết kế Trang.

Đầu Trang

 1. Chọn đối tượng bạn muốn căn chỉnh.

 2. Trên menu sắp xếp , trỏ tới căn chỉnh hoặc phân phối, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

  Mẹo: Để căn chỉnh đối tượng xuống trung tâm của trang, bấm tương đối đến đường căn lề, và sau đó bấm Căn chỉnh Căn giữa.

Lệnh đính thiết đối tượng để họ phát huy kéo nam châm giống như trên gần đối tượng.

 1. Trên menu sắp xếp , trỏ tới đính, sau đó chọn một tùy chọn.

 2. Chọn đối tượng bạn muốn di chuyển.

  Núm điều khiển chọn sẽ xuất hiện quanh đối tượng.

  ảnh bông hoa hồng hiển thị núm điều khiển xoay màu lục

 3. Đặt con trỏ chuột trên đối tượng cho đến khi bạn nhìn thấy con trỏ Di chuyển con trỏ di chuyển .

 4. Kéo đối tượng cho đến khi cạnh của nó sẽ đính hướng dẫn, đối tượng hoặc khấc chia của thước mà bạn muốn dẫn đối tượng thẳng hàng với.

Lưu ý: 

 • Nếu các đường căn bị ẩn, đối tượng sẽ vẫn đính vào đường căn.

 • Nếu bạn đã bật tất cả các tùy chọn đính , Microsoft Publisher sẽ cố gắng đính đối tượng đầu tiên để hướng dẫn gần đó. Nếu có không có hướng dẫn bên cạnh mà, Publisher sẽ đính vào đối tượng gần nhất. Nếu có không có đối tượng bên cạnh mà, Publisher sẽ đính vào dấu thước gần nhất.

 1. Chọn đối tượng bạn muốn căn chỉnh.

 2. Trên menu sắp xếp , trỏ tới căn chỉnh hoặc phân phối, sau đó bấm tương đối đến đường căn lề Ảnh nút .

 3. Chọn một tùy chọn căn chỉnh hoặc phân phối .

  Mẹo: Để căn chỉnh đối tượng xuống trung tâm của trang, hãy chọn cả tương đối đến đường căn lềCăn chỉnh Căn giữa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×