Công thức và hàm

Công thức và hàm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm Ngày và Giờ

Tính toán ngày hiện tại bằng hàm TODAY

Tạo ngày bằng hàm DATE

Định dạng ngày theo cách bạn muốn

Xác định ngày trong tuần bằng hàm WEEKDAY

Đếm số ngày làm việc bằng hàm NETWORKDAYS

Xác định ngày hoàn thành bằng hàm WORKDAY 

Xếp thành bảng cho sự khác biệt của ngày/giờ bằng hàm DATEDIF 

Chèn ngày và giờ hiện tại vào một ô

Cộng hoặc trừ các ngày

Cộng hoặc trừ thời gian

Tính toán chênh lệch giữa hai ngày

Tính toán chênh lệch giữa hai thời điểm

Chuyển đổi thời gian

Tất cả các hàm về ngày và thời gian

Hàm văn bản

Tạo chuỗi văn bản và định dạng bằng hàm TEXT

Trích xuất các ký tự ở ngoài cùng bên trái từ một giá trị văn bản với các hàm LEFT, LEFTB 

Trích xuất các ký tự ở ngoài cùng bên phải từ một giá trị văn bản với các hàm RIGHT, RIGHTB

Loại bỏ khoảng trống dư thừa bằng hàm TRIM

Sử dụng hàm CONCATENATE với các hàm

Kết hợp văn bản từ nhiều dải ô và/hoặc chuỗi với hàm CONCAT (Excel 2016)

Tìm chuỗi văn bản (phân biệt chữ hoa/thường) trong một chuỗi khác bằng các hàm FIND, FINDB

Tìm một chuỗi văn bản trong một chuỗi khác bằng các hàm SEARCH, SEARCHB

Đếm ký tự trong ô

Kết hợp văn bản và số

Tất cả các hàm văn bản

Hàm thống kê

Tìm giá trị trung bình bằng hàm MEDIAN

Xếp hạng dữ liệu mà không sắp xếp bằng hàm RANK

Trả về giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu bằng hàm LARGE

Trả về giá trị nhỏ nhất trong một tập dữ liệu bằng hàm SMALL

Xếp thành bảng các ô trống bằng hàm COUNTBLANK 

Xác định phân phối tần suất bằng hàm FREQUENCY 

Xây dựng phân tích thông qua các kỹ thuật hồi quy với hàm TREND

Hàm GROWTH

Tất cả các hàm thống kê

Các hàm toán học 

Làm tròn một số tới vị trí thập phân mà tôi muốn 

Tìm số dư với hàm MOD

Xây dựng trình tạo số ngẫu nhiên bằng hàm RAND

Tạo số ngẫu nhiên giữa các số bạn chỉ định với hàm RANDBETWEEN

Chuyển đổi một giá trị giữa các hệ thống đo lường với hàm CONVERT 

Hàm SUBTOTAL

Hàm ROUND

Làm tròn một số

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×