Công thức mảng

Công thức mảng

Bạn muốn tính tổng của một phạm vi ô lớn? Hãy dùng công thức mảng. Mảng là một chuỗi dữ liệu trong một hàng, cột hoặc kết hợp hàng và cột. Công thức mảng thực hiện các phép tính trên dữ liệu trong một hoặc nhiều mảng, trả về một hoặc nhiều kết quả. Hãy tham gia khóa học ngắn này để tìm hiểu thêm.

Công thức mảng

Tạo công thức mảng, thường gọi là công thức Ctrl Shift Enter hoặc CSE, để thực hiện các phép tính tạo ra một hoặc nhiều kết quả. Xem video này để tìm hiểu thêm. (2:57)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sử dụng SUM, AVERAGE và MAX trong công thức mảng

Một công thức mảng cũng có thể trả về nhiều giá trị. Tính tổng, trung bình và giá trị tối đa bằng hàm SUM, AVERAGE và MAX. (4:24)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sửa và xóa công thức mảng

Việc chỉnh sửa công thức mảng yêu cầu các bước đặc biệt và video này sẽ hướng dẫn cho bạn về các bước này. Bạn cũng sẽ được biết cách xóa công thức mảng. (2:25)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong bản tóm tắt khóa học này.

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×