Công thức mảng động trong Excel không có động ý thức

Trong tháng chín, 2018 chúng tôi đã giới thiệu một số hàm mới trong một gia đình có tên là mảng động. Những hàm này sẽ tự động được gia nhập một phạm vi hoặc mảng, và loại bỏ nhu cầu về kế thừa Ctrl + Shift + Enter (CSE) công thức mảng. Khi mở một tài tác sổ làm việc trong mảng động Excel trong phiên bản Excel cũ hơn, có một số cân nhắc tương thích.

Lưu ý: Các hàm mảng động hiện đang là một tính năng beta và chỉ sẵn dùng cho một phần của người dùng nội bộ Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa các tính năng này trong vài tháng tới. Khi đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành các tính năng này cho tất cả Người dùng nội bộ Office và người đăng ký Office 365.

Đặc trưng

  • Bất cứ khi nào bạn viết một công thức trong Excel nhận thức động, nó sẽ xác định xem công thức có tiềm năng trả về nhiều giá trị (thậm chí nếu nó chỉ trả về một giá trị). Nếu nó có thể trả về nhiều giá trị, chúng tôi sẽ lưu nó dưới dạng công thức mảng động, trong đó sẽ được nhìn thấy trong các phiên bản Excel cũ hơn là công thức CSE kế thừa. 

  • Sau đây là các ví dụ về hàm Munit được nhập dưới dạng một mảng động, cũng như một công thức CSE kế thừa. Lưu ý rằng các công thức mảng CSE kế thừa hoạt động tương tự như mảng động. Sự khác biệt chính là họ không thể thay đổi kích cỡ và không có đường viền tràn. Để có một so sánh hai, hãy xem: công thức mảng năng động vs công thức mảng CSE kế thừa.

Mảng động

CSE kế thừa

Hàm MUNIT được nhập dưới dạng một mảng động Hàm MUNIT được nhập dưới dạng một mảng CSE
  • Nếu bạn biết bạn sẽ chia sẻ các mảng động đã bật sổ làm việc với một người nào đó bằng cách sử dụng Excel không phải là tìm hiểu, nó sẽ tốt hơn khi tránh sử dụng các tính năng không sẵn dùng đối với chúng. Bạn có thể sử dụng bộ kiểm tra tương thích để tìm các công thức được lưu dưới dạng công thức mảng động và sẽ xuất hiện dưới dạng mảng CSE trong các phiên bản Excel cũ hơn. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Hành vi mảng spilled

Toán tử giao nhau tiềm ẩn: @

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×