Công thức mảng động trong-động biết Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong tháng 9, 2018 chúng tôi giới thiệu một số chức năng mới trong một dòng của hàm được gọi là động mảng. Các hàm này sẽ tự động nhập vào một phạm vi hoặc mảng, và loại bỏ cần kế thừa các công thức mảng Ctrl + Shift + Enter (CSE). Động mảng biết Excel có hiệu suất ngụ ý liên quan đến cách nó nhận ra kế thừa CSE công thức.

Đặc trưng

  • Bất cứ khi nào bạn viết công thức trong Excel động ý, nó sẽ quyết định nếu công thức đó có khả năng để trả về một mảng. Nếu nó có thể trả về một mảng, chúng tôi sẽ lưu nó dưới dạng một mảng linh động. Bạn có thể ngăn không cho công thức được xác định là một mảng động bằng cách dùng hàm duy nhất.

  • Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa mảng động trong phiên bản Excel cũ hơn, nó sẽ nhận thấy chúng dưới dạng mảng CSE kế thừa.

  • Sau đây là ví dụ về hàm MUNIT được nhập vào dưới dạng một mảng linh động và công thức CSE kế thừa. Lưu ý rằng công thức mảng CSE kế thừa hoạt động rất tương tự để động mảng. Sự khác biệt chính là rằng họ không thể đổi kích cỡ, và có không có viền tràn. So sánh hai, hãy xem: công thức mảng động so với kế thừa CSE mảng công thức.

Động mảng

Kế thừa CSE

Hàm MUNIT nhập vào dưới dạng một mảng linh động Hàm MUNIT nhập vào dưới dạng một mảng CSE
  • Nếu bạn biết rằng bạn sẽ chia sẻ động mảng bật sổ làm việc với những người khác bằng cách dùng-động biết Excel, thật tốt hơn để tránh sử dụng các tính năng không sẵn dùng cho họ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Trình tự hàm

Hàm duy nhất

LOẠI hàm

Hàm SORTBY

Hàm duy nhất

#SPILL! lỗi trong Excel

Hành vi đổ mảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×