Công cụ tệp SharePoint 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Công cụ tệp SharePoint 2007 là phiên bản nâng cao của công Cụ tệp 2007, với các tính năng dành cho việc tương tác với và đồng bộ hóa nội dung tệp giữa Groove và SharePoint dữ liệu thư viện.

Lưu ý: Dùng các tên sản phẩm "SharePoint" trong trợ giúp tham chiếu tới bất kỳ sản phẩm mà hỗ trợ hoặc bao gồm chức năng Windows SharePoint Services 3.0.

Bạn muốn làm gì?

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×