Công cụ SmartArt nằm ở đâu?

Retire__Asset

Đồ họa SmartArt và công cụ sẵn dùng trong Excel, PowerPoint và Word.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các công cụ dành cho đồ họa SmartArt trên thanh công cụ SmartArt. Để kích hoạt thanh công cụ SmartArt, hãy bấm vào đồ họa SmartArt. Nếu tài liệu của bạn chưa chứa đồ họa, hãy tạo một hình ảnh bằng cách theo dõi các hướng dẫn trong mục tạo đồ họa SmartArt.

Các tab công cụ SmartArt, thiết kế và định dạng

Bạn có thể tìm thấy công cụ SmartArt trên hai tab: tab định dạng và tab thiết kế :

  • Tab thiết kế giúp bạn thay đổi bố trí của đồ họa smartart của bạn, để thay đổi kiểu hoặc thay đổi màu được sử dụng trong đồ họa smartart của bạn.

  • Tab định dạng sẽ giúp bạn thay đổi các hình dạng trong đồ họa smartart, kiểu của chúng và màu sắc của chúng. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy công cụ để giúp bạn áp dụng hiệu ứng và kiểu văn bản và để thay đổi kích cỡ của đồ họa SmartArt của bạn. Với công cụ trong nhóm sắp xếp , bạn có thể sửa vị trí và hướng ảnh và hình dạng và thay đổi bố trí văn bản trong đồ họa smartart của bạn.

Truy nhập nhanh vào công cụ SmartArt

Bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa đồ họa SmartArt hoặc các hình dạng bằng cách bấm chuột phải vào đồ họa SmartArt hoặc trên một hình trong đồ họa SmartArt của bạn.

  • Để thay đổi hình dạng hoặc hình dạng trong đồ họa SmartArt của bạn, hãy bấm chuột phải vào hình để gọi lên menu lối tắt. Để chỉnh sửa nhiều hình dạng cùng lúc, hãy nhấn giữ CTRL trong khi bấm vào từng hình dạng để chọn chúng, rồi bấm chuột phải vào các hình dạng đã chọn.

  • Để thay đổi hình dạng, ví dụ như từ vòng tròn đến bất kỳ hình nào khác bao gồm mũi tên hoặc ngôi sao, hãy bấm chuột phải vào hình dạng, bấm thay đổi hình dạng, rồi chọn một hình dạng từ danh sách.

  • Để thay đổi kiểu hoặc màu hoặc để thêm hiệu ứng vào hình dạng, hãy bấm chuột phải vào hình dạng, bấm định dạng hình dạng, rồi chọn kiểu, màu sắc và hiệu ứng bạn muốn.

Bạn có thể thử nhiều kết hợp để tạo đồ họa SmartArt hoàn hảo. Để thay đổi hình trong đồ họa SmartArt trở về thiết đặt mặc định của nó, hãy bấm chuột phải vào hình dạng, rồi bấm đặt lại hình dạng.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×