Công cụ học tập giúp cải thiện kỹ năng đọc và viết

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu công cụ là miễn phí công cụ triển khai chứng minh kỹ thuật để cải thiện đọc và viết dành cho người dù tuổi hoặc khả năng của họ. Tìm hiểu thêm về các tính năng công cụ học và các sản phẩm cung cấp dịch vụ chúng dưới đây, hoặc chọn sản phẩm của bạn để bắt đầu.

Tìm hiểu các tính năng công cụ sẵn dùng trong các sản phẩm Microsoft

Kiểm tra xem ngôn ngữ được tìm hiểu công cụ hỗ trợ.

Trình đọc Chân thực

Đọc To

Âm tiết

Từ Loại: Danh từ, Động từ, Tính từ

Dòng tiêu điểm

Đọc chính tả

Ảnh từ điển

Lĩnh hội

Dịch

Mô tả tính năng

Nhận ra văn bản từ ảnh và tệp

Giảm độ dài tệp

Những nét chính của từ khi đọc chúng ra lớn

Phân tách từ thành âm tiết

Hiển thị động từ, danh từ và tính từ trong màu khác nhau

Làm nổi bật một, ba hoặc năm dòng văn bản

Viết các từ khi chúng được nói bằng dấu chấm câu đúng

Bấm vào từ nhất định sẽ hiển thị ảnh đánh dấu các từ

Mệnh đề phụ thuộc vào những nét chính trong câu

Dịch văn bản vào một ngôn ngữ khác

Màn hình máy tính của OneNote

Biểu tượng dấu kiểm

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

(2016)

OneNote for Windows 10

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

OneNote Online

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

OneNote Mac

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

OneNote iPad

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Word trên Máy tính

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Word Online

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Word Mac

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Word iPad

Biểu tượng dấu kiểm

Màn hình máy tính của Outlook

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Outlook Online

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Office Lens

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Edge

Trang web (RS3 Cập Nhật)

PDF (RS3 Cập Nhật)

ePub (RS3 Cập Nhật)

Dạng xem chỉ đọc (RS4 Cập Nhật)

Dạng xem chỉ đọc (RS4 Cập Nhật)

ePub (RS4 Cập Nhật)

Dạng xem chỉ đọc (RS4 Cập Nhật)

ePub (RS4 Cập Nhật)

Nâng cao việc đọc kỹ năng: giải mã, trôi chảy và lĩnh hội

Nghiên cứu về đọc xác định ba riêng biệt đọc kỹ năng: giải mã, trôi chảy và hiểu.

Giải mã: Tìm hiểu về từ riêng lẻ bằng cách giới hạn chúng vào phần có ý nghĩa

Tìm hiểu công cụ nâng cao giải mã bằng cách cho trình đọc, hãy xem những từ được tô sáng cùng một lúc họ nghe các từ được nói. Điều này thực thi nghiên cứu được phát hành trong 2012 bằng Floyd và trọng tài.

Đọc và trọn vẹn (OneNote, Office Lens trên iPhone), và Chế độ đọc với Đọc to (Word) nhận ra văn bản từ hình ảnh, sau đó làm nổi bật từ khi chúng được đọc to.

Phân khúc âm thanh, giới hạn những từ đã viết ra xa nhau vào âm tiết riêng biệt, là một phần quan trọng của giải mã. Âm tiết (OneNote, Word) cho phép người đọc, hãy xem các từ phân tách thành âm tiết.

Trôi chảy: Đọc chính xác và nhanh chóng

Để tăng độ chính xác, nghiên cứu đã phát hành trong 2012 bằng Zorzi cho thấy ít hơn 50% đọc lỗi khi mọi người với chứng khó đọc tăng dãn cách. Để tăng tốc độ, nghiên cứu được phát hành trong 2013 bằng Schneps cho thấy tăng 27% trong đọc tốc độ khi sử ngắn dòng độ dài.

Dãn cách (Word, Office Lens trên iPhone, OneNote) cho phép người đọc để tăng dãn cách văn bản (bao gồm giữa các chữ cái, từ và dòng văn bản), và độ dài đường rút ngắn.

Lĩnh hội: Tìm hiểu về những gì bạn đọc

Lĩnh hội là khả năng để tìm hiểu về những gì bạn đọc. Lĩnh hội có thể cải thiện 30% chỉ bằng cách thêm dấu ngắt dòng giữa các mệnh đề theo Graf & Torrey (1966).

Lĩnh hội (Màn hình máy tính của OneNote) Hiển thị mệnh đề ngữ pháp bằng cách thêm dấu ngoặc xung quanh mệnh đề phụ thuộc. Phần của lời nói, một phần của lĩnh hội, thêm văn bản có màu cho động từ, tính từ và danh từ.

Giới hạn từ ra xa nhau vào âm tiết có thể tăng đọc hiểu 10%, theo nghiên cứu bằng Yu-chí Tai trong một nghiên cứu được Microsoft hỗ trợ. Âm tiết (OneNote, Word) cho phép người đọc, hãy xem các từ phân tách thành âm tiết.

Nâng cao việc viết kỹ năng: đọc lệnh nâng cao

Tìm hiểu công cụ nâng cao để viết kỹ năng bằng cách cho tác giả nói, và xem từ và câu viết đúng và nhấn mạnh. Nhóm viết hiện có thể tập trung vào việc tổ chức những suy nghĩ của họ, trong khi hấp thụ biểu thị thích hợp của những suy nghĩ. Dictate sẵn dùng trong OneNote trên máy tính cá nhân của Windows.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×