Công cụ cờ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Công cụ trò chơi cờ cung cấp một cờ và phần cho phát bất kỳ kiểu cờ bạn và một đối tác đồng ý trên. Bạn di chuyển phần chỉ đơn giản bằng cách kéo chúng vào một hình vuông. Phần đã chụp lấy được đặt tắt của captor bên của bảng. Dưới dạng với cờ thực, trò chơi cờ cho phép bạn thực hiện di chuyển bất kỳ, thậm chí bất hợp pháp di chuyển.

Để bắt đầu một độ mới, đặt lại tất cả phần, hãy bấm tab trang đầu và sau đó bấm mới.

Để hoàn tác hoặc làm lại một di chuyển, hãy bấm tab trang đầu và sau đó bấm hoàn tác hoặc làm lại.

Để xoay cờ sang trái hoặc phải 90 độ, hãy bấm tab xem , sau đó bấm Xoay trái hoặc Phải xoay.

Lối tắt Bàn phím

Nhấn hoặc bấm

Tới

THOÁT, trong khi kéo một phần

Trả về phần đến vị trí ban đầu của nó. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn lấy lại di chuyển của bạn nhưng bạn không chắc chắn mà vị trí bắt đầu từ.

CTRL + Z / CTRL + Y

Hoàn tác hoặc làm lại một di chuyển.

HOME

Đặt lại cờ cho một độ mới.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×