Công cụ đánh giá của SharePoint di chuyển: Quét lộ trình báo cáo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị dữ liệu của bạn cho việc di chuyển.

Xem qua kết quả báo cáo

Các chủ đề sau đây cung cấp các thông tin chi tiết về các vấn đề nảy sinh trong khi đánh giá của dữ liệu của bạn trong khi đang chạy công cụ đánh giá di chuyển SharePoint (SMAT).

Lưu ý: Chi tiết báo cáo có thể tìm thấy trong thư mục con "ScannerReports" trong thư mục gốc đầu ra.

Báo cáo chi tiết

Di chuyển đánh giá quét: Bổ trợ

Di chuyển đánh giá quét: cảnh báo

Di chuyển đánh giá quét: BCS

Di chuyển đánh giá quét: Các trình duyệt tệp xử lý

Di chuyển đánh giá quét: Đã kiểm xuất tệp

Di chuyển đánh giá quét: Mức cấp phép tùy chỉnh

Di chuyển đánh giá quét: Ánh xạ thuộc tính hồ sơ tùy chỉnh

Di chuyển đánh giá quét: Tùy chỉnh trang

Di chuyển đánh giá quét: Email hỗ trợ danh sách

Di chuyển đánh giá quét: Danh sách ngoài

Di chuyển đánh giá quét: Phiên bản tệp

Di chuyển đánh giá quét: Tin cậy hoàn toàn cấu phần (FTC)

Di chuyển đánh giá quét: InfoPath

Di chuyển đánh giá quét: IRM bật danh sách

Di chuyển đánh giá quét: Các tệp lớn Excel

Di chuyển đánh giá quét: Dạng xem danh sách lớn

Di chuyển đánh giá quét: Danh sách lớn

Di chuyển đánh giá quét: Lớn site

Di chuyển đánh giá quét: Bị khóa site

Di chuyển đánh giá quét: Dài OneDrive URL

Di chuyển hình quét đánh giá: Quản lý siêu dữ liệu cột

Di chuyển đánh giá quét: Trang chính

Di chuyển đánh giá quét: Phát hành trang

Di chuyển đánh giá quét: Trang phát hành

Di chuyển đánh giá quét: Giải pháp hộp cát

Di chuyển đánh giá quét: Lưu trữ bảo mật

Di chuyển đánh giá quét: Ngôn ngữ mẫu Site

Di chuyển đánh giá quét: Không được hỗ trợ trang mẫu

Di chuyển đánh giá quét: Chính sách ứng dụng Web

Di chuyển đánh giá quét: Dòng công việc Assocations 2010

Di chuyển đánh giá quét: Liên kết dòng công việc 2013

Di chuyển đánh giá quét: Dòng công việc chạy giải pháp 2010

Di chuyển đánh giá quét: Dòng công việc chạy giải pháp 2013

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×