Cột được Tính toán trong PowerPivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với cột được tính toán, bạn có thể thêm dữ liệu mới vào bảng của bạn Power Pivot mô hình dữ liệu. Nhưng thay vì dán hoặc nhập giá trị vào cột, bạn tạo công thức Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX)xác định các giá trị cột. Ví dụ, bạn muốn thêm giá trị lợi nhuận bán hàng cho mỗi hàng trong bảng factSales. Bằng cách thêm một cột được tính mới và bằng cách sử dụng công thức = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount], giá trị được tính toán bằng cách trừ đi giá trị từ mỗi hàng trong cột TotalCost và ReturnAmount từ giá trị trong mỗi hàng của cột SalesAmount. Cột lợi nhuận đó có thể dùng trong báo cáo PivotTable, PivotChart, hoặc Power View như bạn thường bất kỳ cột nào khác.

Cột được tính toán trong Power Pivot

Cột được tính toán trong PowerPivot

Lưu ý: Mặc dù tính toán số đo và cột được tương tự như trong đó cả hai dựa trên công thức, họ sẽ khác nhau trong cách chúng được sử dụng. Thước đo được sử dụng thường xuyên nhất trong khu vực giá trị trong PivotTable hoặc PivotChart. Cột được tính toán được sử dụng khi bạn muốn đặt được tính toán kết quả trong một vùng khác nhau của PivotTable (chẳng hạn như một cột hoặc hàng trong PivotTable, hoặc trên trục trong một PivotChart). Để biết thêm thông tin về thước đo, hãy xem các thước đo trong Power Pivot.

Tìm hiểu về Cột được Tính toán

Các công thức trong cột được tính toán rất giống như những công thức bạn tạo trong Excel. Tuy nhiên, không giống như trong Excel, bạn không thể tạo các công thức khác nhau cho các hàng khác nhau trong một bảng; thay vào đó, công thức DAX được tự động áp dụng cho toàn bộ cột.

Khi một cột chứa một công thức, giá trị được tính cho từng hàng. Các kết quả được tính cho cột ngay khi bạn nhập công thức. Sau đó, các giá trị cột được tính lại nếu cần thiết, chẳng hạn như khi dữ liệu cơ bản được làm mới.

Bạn có thể tạo cột được tính toán dựa trên số đo và cột được tính toán khác. Ví dụ, bạn có thể tạo một cột được tính toán để trích xuất một số từ một chuỗi văn bản, và sau đó sử dụng số đó trong cột được tính toán khác.

Đầu trang

Ví dụ

Cột được tính toán có thể dựa trên dữ liệu bạn đã thêm vào một bảng hiện có. Ví dụ, bạn có thể chọn để móc nối các giá trị, thêm, trích xuất các chuỗi con hoặc so sánh các giá trị trong các trường khác. Để thêm một cột được tính toán, trước đó bạn đã phải thêm ít nhất một bảng vào Power Pivot.

Hãy cùng xem những công thức sau đây;

=EOMONTH([Ngày Bắt đầu],0])

Sử dụng dữ liệu mẫu về Contoso trên đây, công thức này trích xuất tháng từ cột StartDate trong bảng Promotion. Sau đó nó tính toán giá trị cuối tháng cho mỗi hàng trong bảng Promotion. Tham số thứ hai xác định số tháng trước hoặc sau tháng trong StartDate; trong trường hợp này, 0 có nghĩa là cùng tháng đó. Ví dụ, nếu giá trị trong cột StartDate là 1/6/2001, thì giá trị trong cột được tính toán sẽ là 30/6/2001.

Để biết thêm thông tin về các ví dụ mẫu Contoso, hãy xem nhận dữ liệu mẫu cho hướng dẫn DAX và mô hình dữ liệu.

Đầu trang

Đặt tên cho Cột được Tính toán

Theo mặc định, cột được tính toán mới sẽ được thêm vào phía bên phải của các cột khác và cột được tự động cấp tên mặc định của CalculatedColumn1, CalculatedColumn2và tiếp tục. Bạn có thể sắp xếp lại và đổi tên cột sau khi họ được tạo ra. Tuy nhiên, có là một số giới hạn đối với thay đổi đối với cột được tính toán:

  • Mỗi tên cột phải là duy nhất trong một bảng.

  • Tránh các tên đã được sử dụng cho thước đo trong cùng sổ làm việc. Mặc dù có thể cho một số đo và một cột được tính toán có cùng tên, nếu tên không phải là duy nhất bạn có thể dễ dàng nhận được lỗi tính toán. Để tránh vô tình gọi một số đo, khi tham chiếu đến một cột luôn luôn dùng tham chiếu cột đủ điều kiện.

  • Khi đổi tên cột tính, bạn phải cập nhật mọi công thức phụ thuộc vào cột hiện có. Trừ khi bạn đang ở chế độ cập nhật thủ công, quá trình cập nhật kết quả của công thức diễn ra tự động. Tuy nhiên, tác vụ này có thể mất một khoảng thời gian.

  • Không có một số ký tự không thể được dùng trong các tên cột, hoặc cho tên của đối tượng khác trong Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Đặt tên cho yêu cầu" "trong thông số cú pháp DAX cho PowerPivot.

Để đổi tên hoặc sửa một cột đã tính toán hiện có

  1. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm chuột phải vào đầu đề của cột được tính toán mà bạn muốn đổi tên, rồi bấm Đổi tên Cột.

  2. Nhập tên mới rồi nhấn ENTER để chấp nhận tên mới đó.

Đầu trang

Thay đổi Loại Dữ liệu

Bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu của cột đã tính toán cũng giống như cách bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu cho cột không được tính toán. Bạn không thể thực hiện những thay đổi sau đây về kiểu dữ liệu: từ văn bản sang thập phân, từ văn bản sang số nguyên, từ văn bản sang tiền tệ và từ văn bản sang ngày tháng. Bạn có thể thay đổi từ văn bản sang Boolean.

Đầu trang

Hiệu suất Cột Tính

Công thức cho một cột được tính toán có thể thêm tài nguyên chuyên sâu hơn công thức được sử dụng cho một số đo. Một lý do là kết quả cho một cột được tính toán luôn được tính toán cho mỗi hàng trong bảng, trong khi một số đo được tính toán chỉ cho các ô được dùng trong PivotTable hoặc PivotChart.

Ví dụ, một bảng có một triệu hàng sẽ luôn có một cột được tính toán với một triệu kết quả, và một hiệu ứng tương ứng trên hiệu suất. Tuy nhiên, PivotTable thường lọc dữ liệu bằng cách áp dụng đầu đề hàng và cột; do đó, thước đo được tính toán chỉ cho tập hợp con dữ liệu trong mỗi ô của PivotTable.

Một công thức có các phụ thuộc vào các đối tượng được tham chiếu trong công thức, chẳng hạn như các cột hoặc các biểu thức khác đánh giá giá trị. Ví dụ: không thể đánh giá một cột tính dựa trên một cột khác hoặc một phép tính chứa một biểu thức có một tham chiếu cột cho đến khi cột kia được đánh giá. Theo mặc định, làm mới tự động được bật; do vậy tất cả phụ thuộc như vậy có thể ảnh hưởng đến hiệu suất khi các giá trị được cập nhật và các công thức được làm mới.

Để tránh các vấn đề về hiệu suất khi bạn tạo cột tính, hãy tuân theo các nguyên tắc sau:

  • Thay vì tạo một công thức chứa nhiều phụ thuộc phức tạp, hãy tạo các công thức theo từng bước mà có lưu kết quả vào cột để bạn có thể xác thực kết quả và đánh giá hiệu suất.

  • Việc sửa đổi dữ liệu thường yêu cầu tính lại cột tính. Bạn có thể ngăn điều này xảy ra bằng cách đặt chế độ tính lại về thủ công; tuy nhiên, nếu bất kỳ giá trị nào trong cột tính không đúng, cột sẽ bị làm mờ đi cho đến khi bạn làm mới và tính lại dữ liệu.

  • Nếu bạn thay đổi hoặc xoá mối quan hệ giữa các bảng, các công thức sử dụng cột trong các bảng đó sẽ trở nên không hợp lệ.

  • Nếu bạn tạo một công thức chứa phụ thuộc tham chiếu vòng hoặc tự tham chiếu thì sẽ xảy ra lỗi.

Tác vụ

Các bài viết sau đây có thông tin bổ sung về cách làm việc với cột tính.

Tạo cột được tính toán

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×