Cột được Tính toán trong PowerPivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cột được tính cho phép bạn có thể thêm dữ liệu mới vào bảng trong của bạn Power Pivot mô hình dữ liệu. Thay vì dán hoặc nhập giá trị vào cột, bạn tạo công thức Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX)xác định các giá trị cột.

Nếu, ví dụ, bạn cần phải thêm giá trị lợi nhuận bán hàng vào mỗi hàng trong bảng factSales . Bằng cách thêm một cột được tính mới và bằng cách sử dụng công thức = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount], giá trị mới được tính toán bằng cách trừ đi giá trị từ mỗi hàng trong cột TotalCost và ReturnAmount từ giá trị trong mỗi hàng của SalesAmount cột. Cột lợi nhuận thì có thể được dùng trong báo cáo PivotTable, PivotChart, hoặc Power View — như bạn thường bất kỳ cột nào khác.

Hình này thể hiện một cột được tính toán trong một Power Pivot.

Cột được tính toán trong PowerPivot

Lưu ý: Mặc dù số đo và cột được tính toán tương tự như bởi vì mỗi dựa trên công thức, họ sẽ khác nhau. Thước đo được sử dụng thường xuyên nhất trong khu vực giá trị trong PivotTable hoặc PivotChart. Sử dụng cột được tính toán khi bạn muốn đặt được tính toán kết quả trong một vùng khác nhau của PivotTable — chẳng hạn như một cột hoặc hàng trong PivotTable, hoặc trên trục trong một PivotChart. Để biết thêm thông tin về thước đo, hãy xem các thước đo trong Power Pivot.

Tìm hiểu về Cột được Tính toán

Công thức ở các cột được tính toán nhiều cũng giống như công thức bạn tạo trong Excel. Tuy nhiên, bạn không thể tạo các công thức khác nhau cho các hàng khác nhau trong một bảng. Thay vào đó, công thức DAX được tự động áp dụng cho toàn bộ cột.

Khi một cột chứa một công thức, giá trị được tính cho từng hàng. Các kết quả được tính cho cột ngay khi bạn nhập công thức. Sau đó, các giá trị cột được tính lại nếu cần thiết, chẳng hạn như khi dữ liệu cơ bản được làm mới.

Bạn có thể tạo cột được tính toán theo số đo và cột được tính toán khác. Ví dụ, bạn có thể tạo một cột được tính toán để trích xuất một số từ một chuỗi văn bản, và sau đó sử dụng số đó trong cột được tính toán khác.

Ví dụ

Bạn có thể hỗ trợ một cột được tính toán với dữ liệu mà bạn thêm vào bảng hiện có. Ví dụ, bạn có thể chọn giá trị, thực hiện phép cộng, trích xuất chuỗi con hoặc so sánh các giá trị trong các trường khác. Để thêm một cột được tính toán, bạn nên có đã có ít nhất một bảng trong Power Pivot.

Có một diện mạo công thức này:

=EOMONTH([StartDate],0])

Sử dụng dữ liệu mẫu về Contoso trên đây, công thức này trích xuất tháng từ cột StartDate trong bảng Promotion. Sau đó nó tính toán giá trị cuối tháng cho mỗi hàng trong bảng Promotion. Tham số thứ hai xác định số tháng trước hoặc sau tháng trong StartDate; trong trường hợp này, 0 có nghĩa là cùng tháng đó. Ví dụ, nếu giá trị trong cột StartDate là 1/6/2001, thì giá trị trong cột được tính toán sẽ là 30/6/2001.

Để biết thêm thông tin về ví dụ mẫu Contoso, hãy xem Lấy dữ liệu mẫu cho bài hướng dẫn về Mô hình Dữ liệu và DAX.

Đặt tên cho Cột được Tính toán

Theo mặc định, cột được tính toán mới sẽ được thêm vào phía bên phải của các cột khác và cột được tự động cấp tên mặc định của CalculatedColumn1, CalculatedColumn2, v.v.. Sau khi tạo cột, bạn có thể sắp xếp lại và đổi tên cột khi cần thiết.

Có là một số giới hạn đối với thay đổi đối với cột được tính toán:

  • Mỗi tên cột phải là duy nhất trong một bảng.

  • Tránh các tên đã được sử dụng cho thước đo trong cùng sổ làm việc. Mặc dù có thể cho một số đo và một cột được tính toán có cùng tên, nếu tên không phải là duy nhất bạn có thể dễ dàng nhận được lỗi tính toán. Để tránh vô tình gọi một số đo, luôn dùng tham chiếu cột đủ điều kiện, khi tham chiếu đến một cột.

  • Khi đổi tên cột được tính toán, bạn cũng phải cập nhật bất kỳ công thức nào dựa trên cột hiện có. Trừ khi bạn đang trong chế độ Cập Nhật theo cách thủ công, Cập Nhật kết quả của công thức xuất hiện tự động. Tuy nhiên, thao tác này có thể mất một thời gian.

  • Không có một số ký tự không thể được dùng trong các tên cột, hoặc cho tên của đối tượng khác trong Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Đặt tên cho yêu cầu" "trong thông số cú pháp DAX cho PowerPivot.

Để đổi tên hoặc sửa cột được tính toán hiện có:

  1. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm chuột phải vào đầu đề của cột được tính toán mà bạn muốn đổi tên, rồi bấm Đổi tên Cột.

  2. Nhập tên mới rồi nhấn ENTER để chấp nhận tên mới đó.

Thay đổi Loại Dữ liệu

Bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu cho một cột được tính toán trong giống như cách bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu cho các cột khác. Bạn không thể thực hiện thay đổi kiểu dữ liệu sau đây: từ văn bản thành thập phân, từ văn bản thành số nguyên, từ văn bản thành tiền tệ, và từ văn bản thành ngày. Bạn có thể thực hiện thay đổi từ văn bản Boolean.

Hiệu suất Cột Tính

Công thức cho một cột được tính toán có thể thêm tài nguyên chuyên sâu hơn công thức được sử dụng cho một số đo. Một lý do là kết quả cho một cột được tính toán luôn được tính toán cho mỗi hàng trong bảng, trong khi một số đo được tính toán chỉ cho các ô được dùng trong PivotTable hoặc PivotChart.

Ví dụ, một bảng có một triệu hàng sẽ luôn có một cột được tính toán với một triệu kết quả, và một hiệu ứng tương ứng trên hiệu suất. Tuy nhiên, PivotTable thường lọc dữ liệu bằng cách áp dụng đầu đề hàng và cột. Điều này có nghĩa là số đo được tính toán chỉ cho tập hợp con dữ liệu trong mỗi ô của PivotTable.

Công thức có sự phụ thuộc vào tham chiếu đối tượng trong công thức, chẳng hạn như các cột hoặc biểu thức đánh giá giá trị. Ví dụ, một cột được tính toán dựa trên một cột — hoặc một phép tính có chứa một biểu thức có tham chiếu cột — không thể được đánh giá cho đến khi cột khác được đánh giá. Theo mặc định, làm mới tự động được bật. Vậy, hãy nhớ rằng công thức phụ thuộc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Để tránh các vấn đề về hiệu suất khi bạn tạo cột tính, hãy tuân theo các nguyên tắc sau:

  • Thay vì tạo một công thức có chứa nhiều phụ thuộc phức tạp, hãy tạo công thức trong bước này, với kết quả đã lưu vào cột, để bạn có thể xác nhận kết quả và đánh giá các thay đổi trong hiệu suất.

  • Những thay đổi dữ liệu thường sẽ gây ra các bản Cập Nhật cho cột được tính toán. Bạn có thể ngăn chặn này bằng cách thiết đặt chế độ tính toán lại thủ công. Hãy nhớ, Tuy nhiên, nếu bất kỳ giá trị trong cột được tính toán không chính xác cột sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi bạn làm mới và tính toán lại dữ liệu.

  • Nếu bạn thay đổi hoặc xoá mối quan hệ giữa các bảng, các công thức sử dụng cột trong các bảng đó sẽ trở nên không hợp lệ.

  • Nếu bạn tạo một công thức chứa phụ thuộc tham chiếu vòng hoặc tự tham chiếu thì sẽ xảy ra lỗi.

Tác vụ

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các cột được tính toán, hãy xem tạo một cột được tính toán.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×