Cộng tác trên một tài liệu trong Word Online

Để cùng làm việc trong Word Online, bạn sửa tài liệu như vẫn thường làm. Nếu những người khác cũng đang sửa nó, Word Online sẽ cảnh báo bạn về sự hiện diện của họ và hiển thị cho bạn thấy đoạn văn bản mà họ đang sửa. Không có chế độ đồng tác giả đặc biệt nào và không có lệnh nào để bắt đầu chức năng đồng tác giả.

Khi các tác giả đến và đi, Word Online thông báo vắn tắt cho bạn.

Thông báo nhiều tác giả

Bạn luôn có thể xem ai hiện đang làm việc trên tài liệu bằng cách bấm vào gần phía trên cửa sổ.

Xem các tác giả khác

Một chỉ báo có màu cho bạn thấy vị trí những người khác đang sửa tài liệu.

Word Online cho bạn thấy vị trí các tác giả khác đang làm việc trong tài liệu

Mở tài liệu trong ứng dụng trên máy tính

Nếu bạn muốn thực hiện những thay đổi vốn đòi hỏi các tính năng của ứng dụng Word trên máy tính, hãy bấm vào Mở trong Word và tiếp tục soạn thảo. Ví dụ, bạn có thể muốn thêm mục lục hoặc danh mục tài liệu tham khảo mà các mục trong đó sẽ tự động cập nhật.

Lưu ý: Tính năng đồng tác giả trong ứng dụng Word trên máy tính đòi hỏi phải có Word 2010, Word 2013 hoặc Microsoft Word dành cho Mac 2011.

Trong ứng dụng Word trên máy tính, bạn hãy cẩn thận đừng đưa vào tài liệu những nội dung hoặc chức năng mà sẽ ngăn cản các tác giả khác sửa tài liệu trong Word Online. Ví dụ, bạn đừng dùng các tính năng về quyền, chẳng hạn như hạn chế sửa hoặc đánh dấu tài liệu là bản cuối cùng. Nếu bạn muốn hạn chế truy cập vào tài liệu, hãy dùng tính năng về quyền ở nơi lưu giữ tài liệu (OneDrive, Office 365, hoặc SharePoint).

Nếu người khác lưu tài liệu với những tính năng không được Word Online hỗ trợ, thì bạn vẫn có thể thao tác đồng tác giả, bạn chỉ không làm được như vậy trong Word Online nữa. Nếu mọi người trong nhóm đều có Word 2010, Word 2013, hoặc Word cho Mac 2011, hãy tiếp tục cộng tác trên Word (bấm Mở bằng Word và tiếp tục soạn thảo).

Nếu một người trong nhóm không có một trong những phiên bản này của Word, thì bạn cần phải loại bỏ các tính năng không được hỗ trợ ra khỏi tài liệu để tất cả mọi người đều có thể tiếp tục cộng tác trong Word Online. Hãy làm như sau:

  1. Trong Word Online hãy bấm Mở bằng Word (cần phải có Word 2003 trở lên, hoặc Word dành cho Mac 2008 12.2.9 trở lên).

  2. Trong ứng dụng Word trên máy tính, hãy loại bỏ các tính năng không được hỗ trợ. Để biết chi tiết về các tính năng được hỗ trợ, hãy xem Sự khác nhau giữa việc dùng tài liệu trong trình duyệt và trong Word.

  3. Lưu tài liệu (nhấn Ctrl+S trong Windows hoặc ⌘+S trên Mac).

  4. Nếu bạn dùng Word 2003, Word 2007 hoặc Word cho Mac 2008 12.2.9, hãy đóng Word để những người khác có thể tiếp tục thao tác đồng tác giả trên tài liệu trong Word Online.

    Nếu tác giả khác lưu tài liệu với những tính năng không được hỗ trợ trước khi bạn lưu tài liệu trong Word Online, có thể bạn sẽ không thể lưu công việc của bạn trong Word Online. Nếu bạn có Word 2010, Word 2013, hoặc Word cho Mac 2011 bạn có thể tránh được việc mất các thay đổi bằng cách mở tài liệu trong ứng dụng Word trên máy tính. Bấm Mở bằng Word, sao chép các thay đổi của bạn từ Word Online, rồi dán chúng vào tài liệu trong Word. Khi bạn lưu tài liệu trong Word, các thay đổi của bạn sẽ được lưu trên máy chủ.

Nếu tính năng đồng tác giả trong Word Online không hoạt động

Nếu tính năng đồng tác giả không hoạt động trong Word Online, thì có thể là vì một người có tài liệu đã mở bằng phiên bản Word không hỗ trợ tính năng đồng tác giả. Tài liệu đó có thể chứa các tính năng không được hỗ trợ để soạn thảo trong Word Online, hoặc do một số vấn đề khác. Để được trợ giúp, hãy xem Khắc phục sự cố đồng tác giả các tài liệu Word.

Lưu ý: Trong SharePoint 2010 Word Online không hỗ trợ tính năng đồng tác giả nhưng bạn có thể cộng tác trong Word 2010, Word 2013 và Microsoft Word cho Mac 2011.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×