Cộng số trong Excel 2013

Cộng số trong Excel 2013

Xem các video sau để biết Excel 2013 giúp bạn cộng số bằng công thức, nút và hàm (chẳng hạn như hàm SUM và SUMIF) dễ dàng như thế nào.

Cộng các số

Bạn có thể sử dụng Excel để cộng các số bằng các công thức, nút và hàm. (3:03)

Excel 2013

Hàm SUM

Khi cộng một vài ô, hàm SUM sẽ giúp tiết kiệm thời gian của bạn. Với dải ô lớn hơn, điều này rất cần thiết. (4:48)

Excel 2013

Hàm SUMIF

Hàm SUMIF cho phép bạn cộng các ô đáp ứng một tiêu chí mà bạn đưa ra. (5:37)

Excel 2013

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×