Có lối tắt nào để chỉ dán giá trị không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel Online không cung cấp một lối tắt để dán các giá trị được tính mà không có công thức của chúng. Tuy nhiên, dưới đây là một cách nhanh để sao chép và dán các giá trị:

  1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa các giá trị và nhấn Ctrl+C.

  2. Chọn ô hoặc phạm vi ô nơi bạn muốn dán các giá trị, rồi bấm Dán > Dán Giá trị.

Nút Chỉ dán giá trị bên dưới Dán

Thông tin thêm về sao chép và dán dữ liệu và sử dụng các lối tắt

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×