Có gì mới trong Yammer

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để biết thông tin về cách tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng trên máy tính, hãy xem Yammer cho Windows và Mac Chúng tôi khuyên bạn nên tất cả người dùng Cập Nhật phiên bản 2.0.0 hoặc mới hơn để kết hợp với bảo mật mới nhất khắc phục.

Ngày 15 tháng 10 2018, phiên bản 2.0.1

Cập Nhật chính sách về quyền riêng tư

Cập Nhật nối kết chính sách mặc định Microsoft về quyền riêng tư.

Nếu tổ chức tạo chính sách về quyền riêng tư của chính mình trong Office 365, Yammer hiện nối kết đến các chính sách mạng cụ thể này chứ không phải là nối kết về quyền riêng tư của Microsoft mặc định.

3 tháng 10 năm 2018, phiên bản 2.0.0, Cập Nhật bảo mật (Cập Nhật)

Bảo mật và sửa lỗi

Chúng tôi phát hành phiên bản 2.0.0 và đề nghị tất cả người dùng Cập nhật lên phiên bản này.

Các cách khắc phục bảo mật khác dành cho CVE 2018-8569và cải thiện cách ứng dụng hoạt động với nội dung tin cậy và giới hạn quyền truy nhập nội dung được tải. Để biết thêm thông tin về Cập Nhật bảo mật, hãy xem Hướng dẫn về Cập Nhật bảo mật.

Phiên bản mới của khuôn khổ sự bao gồm sửa lỗi.

18/10/2018

  • Cải thiện thiết kế khi soạn thảo thư, và khắc phục sự cố liên quan đến sửa.

  • Các cải tiến khả năng truy nhập cho các hội thoại.

  • Mở rộng hỗ trợ cho trải nghiệm đăng nhập liền để ứng dụng Microsoft bổ sung.

03/10/2018

  • Khả năng truy nhập sửa lỗi, bao gồm các cải tiến VoiceOver dẫn hướng để đọc và chọn nối kết.

28 tháng 9, 2018

  • Khả năng truy nhập sửa lỗi, bao gồm các cải tiến VoiceOver dẫn hướng đến báo cáo chính xác số kết quả tìm kiếm và chỉ đọc của tiêu đề thư riêng tư.

  • Sửa lỗi.

22/08/2018

  • Cải thiện tải tệp lên cho các nhóm.

  • Sửa lỗi.

15/10/2018

  • Các bản sửa lỗi và cải thiện hiệu suất.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×