Có gì mới trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

SharePoint Online, như là một phần của Office 365, được liên tục cải tiến. Trung Tâm trợ giúp SharePoint cũng liên tục được Cập Nhật với các thay đổi mới nhất. Dưới đây là một số nguồn thông tin khác về có gì mới.

Hãy làm theo các bản cập nhật mới nhất

Lộ trình SharePoint Pitstop - toàn diện, tổng hợp thông tin giao dịch cho tất cả những điều SharePoint để giữ bạn cập nhật bao gồm đồng podcast tập của bộ Intrazone.

Đọc Blog SharePoint cộng đồng bất cứ lúc nào để tìm hiểu cách thực hành tốt nhất, tin tức và xu hướng trực tiếp từ nhóm SharePoint.

Office Blog bao gồm các Cập Nhật để Office 365. Ngoài ra, hãy đọc cách các bản Cập Nhật bật kịch bản mới cho người khác. Các thể loại SharePoint lọc Blog Office để các bài viết về SharePoint chỉ.

Microsoft 365 lộ trình

Microsoft 365 lộ trình là trang chính thức cho Microsoft 365 Cập Nhật và những thay đổi, bao gồm Office 365. Hãy xem có gì trong việc phát triển, cán và khởi chạy.

Đối với người quản trị

Người quản trị và chuyên gia CNTT nên đọc sẽ giữ những thay đổi vào Office 365 mà trình bày cách cấu hình các cập nhật thư được chuyển qua Office 365 Trung tâm quản trị.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×