Có gì mới trong Microsoft SharePoint Foundation 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tăng hiệu suất bằng cách dùng SharePoint Foundation 2010 (trước đây gọi là Windows SharePoint Services) để chia sẻ ý tưởng, sắp xếp thông tin và hoàn thành công việc khác. Nhóm có thể làm việc cùng nhau hiệu quả bằng cách thiết lập trang Web nội bộ và Workspace nhanh chóng. Site SharePoint được mở rộng cho tổ chức quy mô tất cả, từ một nhóm nhỏ đến một công ty toàn cầu.

Một số phím nâng cao và bổ sung nào được bao gồm trong Microsoft SharePoint Foundation. Với phần giới thiệu của ruy-băng và cải tiến để làm việc với các site SharePoint, danh sách, wiki, blogs và quyền, bạn có thể làm việc trong Microsoft SharePoint Foundation hiệu quả hơn và trực giác. Làm việc trong các trình duyệt Internet nhiều chẳng hạn như Microsoft Internet Explorer 7.0 và 8.0, Firefox 3.0 và Safari 3.0. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong phiên bản mới của SharePoint Foundation.

Trong bài viết này

Giao diện người dùng mới

Cộng tác

Quản lý site và tùy chỉnh

Dịch vụ kết nối nghiệp vụ

Giao diện người dùng mới

Sử dụng ribbon mới để thực hiện tác vụ nhanh chóng và trong ngữ cảnh của công ty của bạn   

Tab Tài liệu trên ribbon

Nếu bạn làm việc với các ứng dụng khách hệ thống Microsoft Office 2007 chẳng hạn như Microsoft Office Word 2007 hoặc Microsoft Office PowerPoint 2007, bạn có đã quen với ruy-băng. Chẳng hạn như ruy-băng trong các chương trình Office, ribbon mới trong SharePoint Foundation được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các lệnh của bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Lệnh được sắp xếp trong nhóm lô-gic, Hiển thị cùng nhau dưới tab. Mỗi tab liên quan đến một loại hoạt động, chẳng hạn như làm việc với tài liệu trong thư viện tài liệu hoặc cách thêm và định dạng văn bản trên một trang. Bạn có thể dùng ruy-băng trong SharePoint Foundation để:

 • Truy nhập các lệnh và công cụ bạn cần tất cả ở cùng một chỗ.

 • Thực hiện các hành động trang, tài liệu và danh sách bằng cách dùng các chỉ lệnh bạn cần, trong ngữ cảnh của những gì bạn đang làm gì và nhiệm vụ bạn muốn thực hiện.

Đầu trang

Cộng tác

Dùng tính năng đồng tác giả mới để làm việc cùng lúc với đồng nghiệp trên tài liệu Word hoặc bản trình bày trang chiếu PowerPoint   

 • Nhiều người có thể sửa tài liệu Word hoặc bản chiếu trong một thư viện SharePoint cùng một lúc. Ví dụ, để xem lại tài liệu bạn có thể gửi một nối kết đến tài liệu trong thư viện SharePoint, và tất cả các người đánh giá có thể cung cấp phản hồi của họ trong tài liệu đồng thời.

 • Không có phần đính kèm thêm — bạn có thể, ví dụ, lưu trữ tất cả các tài liệu gần đây của bạn trong site nhóm của bạn và làm việc trên đó cùng lúc với đồng nghiệp khác.

Lên lịch cuộc họp và theo dõi lịch biểu của bạn hơn dễ dàng với lịch được cải tiến   

Quản lý và theo dõi cuộc hẹn của bạn, cuộc họp và các sự kiện khác dễ dàng hơn vì bạn có thể:

 • Hiển thị nhiều lịch SharePoint và Exchange trên một trang duy nhất.

  Sử dụng nhiều lịch trong SharePoint

 • Dễ dàng thêm sự kiện vào lịch bằng cách bấm vào một ngày, sau đó nhập chi tiết sự kiện này mà không cần rời khỏi lịch.

 • Kéo và thả mục lịch từ bên trong lịch.

 • Sử dụng lịch nhóm mới để lên lịch cuộc họp với đồng nghiệp và lên lịch tài nguyên chẳng hạn như thiết bị âm thanh trực quan và phòng họp.

Dùng Microsoft SharePoint Workspace 2010 mới để làm việc với site SharePoint, thư viện và danh sách ngoại tuyến và đồng bộ hóa thay đổi của bạn khi bạn đang kết nối lại với mạng công ty của bạn   

Không gian làm việc SharePoint ngay cho phép bạn làm việc với SharePoint site trên máy tính của bạn trong khi kết nối hoặc ngắt kết nối từ mạng công ty của bạn. Các lợi ích chính của này tích hợp giữa các không gian làm việc SharePoint và SharePoint Foundation bao gồm:

 • Bạn có thể nhanh chóng xem, thêm, sửa và xóa mục danh sách hoặc thư viện tài liệu SharePoint khi đang ngoại tuyến.

 • Đồng bộ hóa hai chiều giữa máy tính của bạn và mạng — tức là, Cập nhật dữ liệu trên máy tính của bạn hoặc trên mạng — được tự động trong khi bạn kết nối mạng.

 • Nội dung được tự động đồng bộ khi bạn đặt máy tính của bạn ngoại tuyến và sau đó hãy lên mạng trở lại.

Chia sẻ thông tin với những người khác hiệu quả hơn với các trang wiki và nhóm được cải tiến   

Site nhóm SharePoint

Làm việc với các trang wiki khác được sắp xếp vì bây giờ bạn có thể:

 • Chèn và định dạng nội dung trực tiếp trên trang bằng cách dùng trình soạn thảo văn bản phong phú mới.

 • Duyệt tìm hình ảnh hoặc hình ảnh trên máy tính cục bộ hoặc mạng của bạn và chèn vào trang web của bạn mà không cần rời khỏi trang bạn đang ở trên.

Thêm ảnh vào site

Quản lý nhiều mục trong danh sách SharePoint của bạn hiệu quả hơn   

Kiểm xuất nhiều tài liệu

Bây giờ bạn có thể chọn nhiều mục trong danh sách và bấm nút để thực hiện cùng một hành động trên tất cả các mục cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể kiểm nhập hay kiểm xuất nhiều tài liệu cùng lúc.

Tạo và quản lý blog của bạn dễ dàng hơn với công cụ được cải tiến tác giả và dẫn hướng mới   

Cải tiến cho blog tác giả trải nghiệm và các phương pháp tốt hơn cho bài đăng blog duyệt web cho phép bạn:

 • Sử dụng trình soạn thảo văn bản phong phú mới để dễ dàng hơn và trực giác biên soạn bài đăng blog của bạn.

  Trình soạn thảo văn bản có định dạng mới

 • Duyệt tìm hình ảnh hoặc hình ảnh trên máy tính cục bộ hoặc mạng của bạn và chèn chúng vào bài đăng blog của bạn mà không cần rời khỏi trang.

 • Duyệt theo tháng cũng như bằng thể loại blog mới. Bạn có thể nhìn thấy số bài đăng cho mỗi tháng hoặc thể loại trong thời gian thực. Kết lưu trữ mới cung cấp quyền truy nhập vào một dạng xem tất cả các tháng từ khởi động của blog, và trong mỗi tháng, bài đăng được liệt kê theo thể loại.

Dạng xem và làm việc với SharePoint thông tin từ thiết bị di động của bạn   

Với SharePoint trang Web được tối ưu hóa cho dạng xem trên thiết bị nhỏ, bạn có thể ngay xem và làm việc với tài liệu, lịch biểu, dữ liệu phụ trợ business và site từ điện thoại di động của bạn. Các tính năng di động mới trong SharePoint cho phép bạn:

 • Sử dụng nhẹ giao diện và dẫn hướng để truy nhập vào thư viện tài liệu SharePoint, danh sách, wiki, blogs và trang phần Web.

 • Truy nhập lịch biểu và nơi ở của đồng nghiệp của bạn.

 • Đăng ký với cảnh báo thông báo (SMS) văn bản để thay đổi tài liệu trong SharePoint hoặc bất kỳ thư viện tài liệu hoặc danh sách.

Đầu trang

Quản lý site và tùy chỉnh

Các tính năng mới một vài liên quan đến quản lý quyền, thiết kế site và giao diện người dùng quốc tế tối ưu hóa cách bạn có thể sử dụng, thiết kế và truy nhập site SharePoint và nội dung.

Xem và điều chỉnh mức cấp phép, bao gồm các mục cấp quyền cho người dùng cụ thể hoặc nhóm bằng cách dùng công cụ quản lý quyền mới   

Tính năng quyền mới

Quản lý quyền mới sẵn dùng từ mọi tuyển tập trang, trang, danh sách hoặc mục danh sách, sao cho bạn có thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ người dùng hoặc nhóm, thay đổi mức cấp phép, ngắt kế thừa quyền và quản lý truy nhập ẩn danh. Ngoài ra, bạn có thể xem và điều chỉnh cấp tất cả các mức cấp phép cho một người dùng cụ thể hoặc nhóm.

Thay đổi màu sắc và phông chữ cho một trang web bằng cách dùng chủ đề mới được hỗ trợ tệp.   

Thiết đặt chủ đề site

Dùng bộ sưu tập chủ đề mới để chọn từ một số chủ đề bao gồm trong SharePoint Foundation, hoặc tạo tệp chủ đề của riêng của bạn từ Microsoft PowerPoint và thêm chúng vào bộ sưu tập cho vùng chọn.

Làm cho trang web của bạn có thể truy nhập quốc tế bằng cách thay đổi ngôn ngữ cho site.   

Với các gói ngôn ngữ thích hợp cài đặt, bạn có thể xem thiết đặt trang, trợ giúp và ứng dụng nội dung chẳng hạn như danh sách tiêu đề, và tên cột trong ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Đầu trang

Business Connectivity Services

Dịch vụ kết nối nghiệp vụ (BCS) cho phép tích hợp SharePoint với dữ liệu ngoài, bao gồm dòng của ứng dụng kinh doanh. BCS dựng ở trên cùng của công nghệ danh mục dữ liệu nghiệp vụ (BDC) chuyển phát trong Microsoft Office SharePoint Server 2007. Dùng BCS để:

 • Dễ dàng xác định kiểu nội dung ngoài — trước đây gọi là "thực thể" — bằng cách sử dụng giao diện trực quan của SharePoint Designer, mà không sử dụng một trình soạn thảo XML.

 • Kết nối với nhiều hơn của nguồn dữ liệu — cơ sở dữ liệu quan hệ, SAP, Dịch vụ Web, và tùy chỉnh ứng dụng — và tương tác với chúng theo cách phong phú hơn, bao gồm đầy đủ tạo, đọc, Cập Nhật và xóa các bộ phận hỗ trợ.

Làm việc với dữ liệu nghiệp vụ bên ngoài phụ trợ ngoại tuyến bằng cách dùng tính năng mới vào danh sách ngoài.   

Tạo một danh sách ngoài từ kiểu nội dung bên ngoài trong SharePoint của Business Connectivity Services để hiển thị dữ liệu nghiệp vụ bên ngoài vào SharePoint. Giới thiệu các danh sách bên ngoài cho phép bạn:

 • Thực hiện dữ liệu nghiệp vụ từ một cơ sở dữ liệu phía sau – chẳng hạn như SQL Server hoặc SEIBEL ví dụ-xuất hiện trong danh sách SharePoint, sau đó bạn có thể thực hiện ngoại tuyến.

 • Ghi lại cơ sở dữ liệu phía sau mà không cần rời khỏi SharePoint.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×