Có gì mới trong chia sẻ trong bản phát hành mục tiêu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các tính năng chia sẻ mới nhất trong SharePoint Online và OneDrive. Các tính năng được mô tả dưới đây là một phần của kinh chương trình bản phát hành và bạn có thể cần phải có kinh bản phát hành được bật trong đối tượng thuê của bạn để sử dụng chúng. (Lưu ý các ngày trạng thái sẵn sàng trong từng phần).

Bảo mật ngoài chia sẻ người nhận trải nghiệm mới

kinh khả dụng của bản phát hành: tháng 10, 2017   

Trạng thái sẵn sàng phát hành tiêu chuẩn: bằng cuối tháng 1 2018   

Phương pháp mới của một cách an toàn chia sẻ tệp và thư mục với người dùng bên ngoài được triển khai. Trước đó, khi một cách an toàn chia sẻ với người dùng đã không ở trong thư mục của tổ chức, những người dùng đã được gửi lời mời và đã đăng nhập bằng cách dùng Account Microsoft hoặc tài khoản công ty hoặc trường học. Chúng sau đó đã được thêm vào thư mục tư cách là khách và được cung cấp quyền cho tệp hoặc thư mục.

Bây giờ, nếu bạn chia sẻ với người dùng không nằm trong thư mục, chúng được gửi từ một mã lần mà họ có thể dùng để xác nhận căn cước của họ. Họ không được yêu cầu đăng nhập bằng cách dùng Account Microsoft hoặc tài khoản công ty hoặc trường học.

Quy trình chia sẻ tệp và thư mục vẫn giữ nguyên. Họ có thể tìm thấy trong SharePoint chia sẻ tệp hoặc thư mục trong Office 365. Quy trình thay đổi quyền và nhìn thấy người bạn đã chia sẻ với cũng vẫn giữ nguyên, khi người dùng sử dụng trải nghiệm chia sẻ bên ngoài mới xuất hiện bên dưới nối kết đã được chia sẻ với họ, không phải là người dùng mức cao nhất.

Tài khoản khách vẫn được sử dụng để chia sẻ trang và bạn luôn có thể thêm người dùng dành cho khách vào thư mục của bạn nếu bạn cần cho họ quyền truy nhập nhiều hơn chỉ cần một tệp hoặc thư mục. Nối kết ẩn danh vẫn sẵn dùng và sẽ không thay đổi.

Bảng sau đây cho biết sự khác biệt giữa việc chia sẻ với người dùng bên ngoài với tài khoản khách và người nhận bên ngoài không thể thức.

Tài khoản dành cho khách

Người nhận bên ngoài không thể thức

Có thể truy nhập được chia sẻ tệp và thư mục

Xác nhận quyền truy nhập bằng...

Đăng nhập vào Office 365

Nhập mã nhạy cảm thời gian và một lần-sử dụng gửi lại email địa chỉ tệp hoặc thư mục chia sẻ với

Hành động được kiểm nghiệm

Có thể có tên thân thiện

Tên thân thiện là email địa chỉ tệp hoặc thư mục chia sẻ với

Có thể là thành viên nhóm

Không

Có thể sử dụng các ứng dụng Office 365

Không

Truy nhập do chính sách truy nhập có điều kiện AAD điều khiển

Không

Cập nhật này cũng giới thiệu một số thay đổi cách thức chia sẻ bên ngoài được kiểm nghiệm rằng. Khi sử dụng hộp thoại chia sẻ để chia sẻ với "mọi người cụ thể" và người nhận là tất cả người dùng bên ngoài rồi nối kết bảo mật sẽ được tạo và địa chỉ email đã xác định sẽ được bảo mật, hoặc thêm nối kết. Điều này sẽ xuất hiện trong Nhật ký kiểm nghiệm theo những cách sau đây:

Lưu ý: Nếu thuộc tính UsertType của một đối tượng người dùng là "khách", người dùng ở bên ngoài tổ chức của bạn nhưng có một người nhận bên ngoài không thể thức mà không có tài khoản dành cho khách

Lưu ý: Kiểm tra hoạt động liên quan đến lời mời chia sẻ có thể vẫn xuất hiện trong trường hợp khi SharePoint mục ngoài tệp và thư mục được chia sẻ với người dùng bên ngoài (ví dụ, khi chia sẻ các SharePoint site với người dùng bên ngoài).

Thao tác

Mô tả

SecureLinkCreated

Nối kết chỉ phù hợp với những người cụ thể được tạo ra. Đó thường tiếp theo sau bằng một chuỗi các thao tác AddedToSecureLink mà biểu thị những người dùng mà đã được bảo mật để nối kết. Giá trị trong cột chi tiết cho hoạt động này xác định UniqueSharingId cho nối kết này có thể dùng để khớp với đối với hoạt động AddedToSecureLink và RemovedFromSecureLink trong tương lai.

SecureLinkDeleted

Nối kết chỉ phù hợp với những người cụ thể đã bị xóa. Đó thường được đi trước bởi một chuỗi các thao tác RemovedFromSecureLink mà biểu thị những người dùng mà dùng để bảo mật để nối kết. Giá trị trong cột chi tiết cho hoạt động này xác định UniqueSharingId cho nối kết này có thể dùng để khớp với đối với hoạt động AddedToSecureLink và RemovedFromSecureLink trong tương lai.

AddedToSecureLink

Nối kết chỉ phù hợp với những người cụ thể được bảo mật cho người dùng. Giá trị trong cột chi tiết cho hoạt động này xác định tên hoặc email của người dùng nối kết đã được bảo mật để và người dùng này là người dùng bên ngoài hay không. Giá trị cũng có một cột UniqueSharingId nối kết chúng đã được bảo mật để xác định.

RemovedFromSecureLink

Người dùng đã bị loại bỏ từ một nối kết chỉ phù hợp với những người cụ thể. Giá trị trong cột chi tiết cho hoạt động này xác định tên hoặc email của người dùng nối kết đã được bảo mật để và người dùng này là người dùng bên ngoài hay không. Giá trị cũng có một cột UniqueSharingId nối kết chúng đã được bảo mật để xác định.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×